ชีวิตที่พอเพียง โลกในมุมมองของ Value Investor ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2550 เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เราอย่าพูดถึงเลย เพราะมันอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวเราเท่าไร มาดูว่าเราจะใช้ชีวิตที่พอเพียงกันอย่างไรจะดีกว่า ผมเชื่อว่า Value Investor ส่วนใหญ่นั้น มักจะใช้ชีวิตที่ “พอเพียง” เพราะหลักการส่วนใหญ่ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้น จริงๆ แล้วก็เป็นหลักการของความพอเพียง แต่ความพอเพียงนั้น ก็มีความเข้าใจที่ไม่น่าจะถูกต้องอยู่ไม่น้อย เฉพาะอย่างยิ่งก็คือ