Tag: ชิน โสภณพานิช

ชิน โสภณพานิช ตอน 2 (จบ)

ชิน โสภณพานิช ตอน 2 ก่อตั้งธนาคาร การก่อตั้งธนาคาร ในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพนั้น ก่อนหน้าประเทศไทยมีธนาคารอยู่ 12 แห่ง โดยแบ่งแยกได้ดังนี้ คือ ธนาคารของชาวต่างประเทศ ธนาคารของคนไทย 1. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 2. ธนาคารชาร์เตอร์ 3. ธนาคารเมอร์แคนไตล์ 4. ธนาคารแห่งอินโดจีน 5. ธนาคารซีไฮทง 6. ธนาคารกวางตุ้ง 7. ธนาคารโยโกฮามาสเปซี่
Read More

ชิน โสภณพานิช ตอน 1

ชิน โสภณพานิช ตอน 1 วัยเด็ก – ก่อนก่อตั้งธุรกิจ นาย ชิน โสภณพนิช หรือ ตั้งเพี้ยงชิ้น เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน ปี 2453 ที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บิดา ชื่อ นาย พันธ์ อาชีพ เสมียนโรงไม้ ต้นตระกูลของนาย พันธ์ อยู่ที่มณฑลกวางตุ้ง
Read More