Tagged: ความพร้อม

ไม่ใช่ปริมาณแต่ เป็น ‘ความพร้อม’ 0

ไม่ใช่ปริมาณแต่ เป็น ‘ความพร้อม’

ไม่ใช่ปริมาณแต่ เป็น ‘ความพร้อม’ โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [17-3-2005] จากประเด็นที่ผมย้ำกับผู้อ่าน “บิสิเนสไทย” อยู่เป็นประจำก็คือความไม่แน่นอนของอนาคตที่ทำให้เราคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ได้เลย หากต้องการอยู่รอดสิ่งแรกที่องค์กรธุรกิจต้องทำให้ได้ คือการ ปรับตัว อย่างต่อเนื่องและไม่ได้ปรับกันเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งแต่เป็นตลอดชีวิตของการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆ องค์กรขนาดใหญ่ หรือจะบริหารประเทศก็ตาม อีกประเด็นหนึ่งคือตัว คน ขององค์กรในวันนี้ที่ผมสังเกตเห็นว่าการ รับคน เข้าทำงานเรามักจะดูกันแต่สติปัญญา ความเก่งกาจ หรือรวมๆ คือ IQ เท่านั้น ในขณะที่ตอน เลิกจ้าง เรามักจะตัดสินจากการทำงานร่วมกับผู้อื่น การประสานงาน หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมที่เราเหมารวมๆ...

สำคัญที่ความพร้อม 0

สำคัญที่ความพร้อม

สำคัญที่ความพร้อม วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ไม่ว่าคุณจะได้รับเชิญให้กล่าวเพียงคำอวยพรสั้น ๆ กล่าวแนะนำบุคคลสำคัญเพียงไม่กี่ประโยค กล่าวเปิดงาน หรือกล่าวปาฐกถาใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าคุณจะได้เวลาในการพูดมากหรือน้อยเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเหมือนกัน นั่นคือ คุณต้องเตรียมพร้อมอย่างดีก่อนพูดเสมอ นี่คือ ข้อควรจำประการสำคัญก่อนการพูดที่มีวาระเฉพาะเจาะจง หากเราต้องการให้ภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจของเราอยู่ในความนึกคิดของผู้ฟัง และต้องการทำให้เป้าหมายในการสื่อสารประสบความสำเร็จ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาอยู่ในบทบาที่ต้องพูดต่อหน้าผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในบทบาทผู้นำ จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูด และต้องเตรียมความพร้อม หากต้องการให้การพูดในครั้งนั้นไม่ส่งผลเสียแก่เราโดยไม่ได้ตั้งใจ จำไว้ว่า คนฟังจะดูเรา เราต้องตระหนักว่า คนฟังมิได้ฟังแต่สิ่งที่เราพูดเท่านั้น...