“การเรียนรู้ กับ การเลียนแบบ” การเรียนรู้ กับ การเลียนแบบ ต่างก็มีข้อดีทั้ง 2 อย่าง เพียงแต่ “การเรียนรู้ “จะเกิดผลที่ดี และ เกิดการพัฒนาการมากกว่า “การเลียนแบบ” โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจ องค์กร หรือ ธุรกิจ จะอยู่จะรอด จะปรับตัว หรือจะรุ่ง จะยิ่งเห็นความแตกต่างระหว่าง “การเรียนรู้” กับ “การเลียนแบบ”ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น! ถ้าพูดถึง “การเรียนรู้”