Tagged: กฎหมาย

กฎหมาย : ภาษีมรดก “อนุมัติ” กรมสรรพากรเตรียมคลอด 0

กฎหมาย : ภาษีมรดก “อนุมัติ” กรมสรรพากรเตรียมคลอด

จากข่าวครึกโครมเรื่องการจัดเก็บภาษีมรดก โดยคสช.อนุมัติการจัดเก็บภาษีมรดก กรมสรรพากรเร่งเดินเรื่องยื่นกฏษฎีกาเตรียมใช้ทันทีที่เสร็จ คาดอัตราภาษีอยู่ที่ 5-30% โดยจะจัดเก็บจากมรดกที่มีการขึ้นทะเบียน เช่น อสังหาริมทรัพย์, เงินฝาก, กองทุน, หุ้น, รถยนต์ ส่วนเครื่องประดับเพชร ทอง พระเครื่อง ยังไม่เข้าข่าย นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติในหลักการให้กรมสรรพากรดำเนินการจัดเก็บภาษีมรดกได้ โดยมีหลักการสำคัญ 4 ข้อ คือ 1.เก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับมรดก 2.มรดกที่ถูกเก็บภาษี ต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์...

กฎหมาย : เมื่อการสมรสสิ้นสุดเกิดการหย่าร้าง 0

กฎหมาย : เมื่อการสมรสสิ้นสุดเกิดการหย่าร้าง

กฎหมาย : เมื่อการสมรสสิ้นสุดเกิดการหย่าร้าง เมื่อแต่งงานกันด้วยความรัก ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากที่จะอยู่คู่กันตลอดไป แต่สถานภาพสมรสย่อมมีวันต้องสิ้นสุดลง ถ้าไม่ใช่ด้วยความตายของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ด้วยเหตุผลมากมายที่ทำให้คู่สมรสต้องหย่าร้างกัน แต่หากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สมรสยังพอมีทางเยียวยาได้ และยังมีเยื่อใยต่อกัน การแยกกันอยู่ชั่วคราวเป็นทางเลือกหนึ่งที่รองรับชีวิตสมรสที่มีปัญหา ให้คู่สมรสได้พักจิตใจให้สบายสักพัก มีเวลาไตร่ตรองชีวิตที่ผ่านมา ไม่ด่วนตัดสินใจหย่ากัน อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น คู่สมรสที่จะแยกกันควรตกลงกันให้เป็นเรื่องราว จะตกลงด้วยวาจาก็ได้ หรือถ้าให้ดีก็ทำสัญญาต่อกัน การทำสัญญามีผลดีคือ อีกฝ่ายจะนำมาเป็นเหตุฟ้องหย่าโดยอ้างว่าถูกทิ้งร้างไม่ได้ แต่ต้องระวังว่า ถ้าสมัครใจแยกกันอยู่อยู่เกิน 3 ปี่ขึ้นไป และไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็มีสิทธินำมาฟ้องหย่าได้ เหตุที่สามีหรือภริยาฝ่ายที่เดือดร้อนจะนำไปร้องของต่อศาลให้อนุญาตให้แยกกันอยู่ชั่วคราวมี 3 กรณีคือ 1. ไม่สามารถอยู่กินด้วยกันสามีภริยาโดยปกติสุขได้ 2. การอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจอย่างมาก...

ภาษี : บีโอไอชงรื้อก.ม.เว้นภาษีเงินได้เกิน 8 ปี 0

ภาษี : บีโอไอชงรื้อก.ม.เว้นภาษีเงินได้เกิน 8 ปี

ภาษี : บีโอไอชงรื้อก.ม.เว้นภาษีเงินได้เกิน 8 ปี บีโอไอเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ยกเว้นภาษีเงินได้มากกว่า 8 ปี ดึงดูดการลงทุนศักยภาพสูงแข่งต่างประเทศ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวในงานสัมมนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน วานนี้ (24 ม.ค.) ว่า ผู้ประกอบการกังวลถึงผลกระทบกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว ยืนยันว่าโครงการเหล่านี้ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จนกว่าจะครบกำหนด ยกเว้นกิจการใหม่ที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนหลังจากยุทธศาสตร์ใหม่ประกาศบังคับใช้จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายใหม่ สำหรับร่างยุทธศาสตร์ใหม่กำหนดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งกำหนดให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี แต่ครั้งนี้บีโอไอเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดสิทธิประโยชน์ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้มากกว่า 8 ปี...

ภาษี : ‘คนรวย’ส้มหล่นจ่ายภาษีลดลงแค่ 35% 0

ภาษี : ‘คนรวย’ส้มหล่นจ่ายภาษีลดลงแค่ 35%

ภาษี : ‘คนรวย’ส้มหล่นจ่ายภาษีลดลงแค่ 35% ครม.งุบงิบอนุมัติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มอัตราการจัดเก็บจาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้น พร้อมลดอัตราสูงสุดจาก 37% เหลือ 35% ส่งผลดีคนรวยจ่ายภาษีน้อยลง 19 ธ.ค. 55 รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอกรณีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็นการลดภาระภาษีและสร้างความเป็นธรรม รวมทั้งยังเป็นการปิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มขั้นอัตราภาษีเงินได้สำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิ จากเดิม 5 อัตราเป็น 7 อัตราและลดอัตราภาษีสูงสุดจาก 37% เหลือ...

ภาษี : การลดหย่อนภาษีฉบับลงทุน 0

ภาษี : การลดหย่อนภาษีฉบับลงทุน

ภาษี : การลดหย่อนภาษีฉบับลงทุน สัปดาห์ที่แล้วเขียนเรื่องสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษี ฉบับ “รากบุญ” ที่ว่าด้วยการส่งเสริมให้คนทำความดี เพื่อได้รับสิทธิทางภาษี ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะกฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพียงแต่ที่เขียน เพราะอยากตั้งเป็นคำถามว่า บางครั้ง ถ้าเราใช้ “ความดี” เป็นตัวตั้ง และปล่อยให้ “ผลตอบแทน” ซึ่งหมายถึงสิทธิทางภาษี เป็นผลพลอยได้ ก็น่าจะมี “ความสุข” กว่าการใช้ “ผลตอบแทน” เป็นตัวตั้ง และ “ความดี” เป็นผลพลอยได้ แต่สัปดาห์นี้ ต้องบอกว่า กลับข้างกัน เพราะเป็นวิธีการลดภาระภาษีด้วยการ “ลงทุน” ที่ใช้...

ภาษี : การลดหย่อนภาษีฉบับ’รากบุญ’ 0

ภาษี : การลดหย่อนภาษีฉบับ’รากบุญ’

ภาษี : การลดหย่อนภาษีฉบับ’รากบุญ’ ถามน้องๆ ที่ทำงานว่า มีใครได้ดูละครเรื่อง “รากบุญ” ที่เพิ่งอวสานไปบ้าง บางคนบอกว่า ดูบ้าง แต่ไม่ได้ติดอกติดใจเหมือนกับ “แรงเงา” ที่ต้องเฝ้าหน้าจอรอดูการห้ำหั่นกันระหว่าง “นพนภา” กับ “มุนินทร์” (และมุตตา) ขณะที่บางคนบอกว่า หนูดูตลอด หนูชอบดู พอมีคนชอบดูและดูตลอด ก็เลยถามต่อว่า คิดว่า ประเด็นสำคัญของละคร “รากบุญ” ที่นำแสดงโดย “มาร์กี้” ราศรี บาเล็นซิเอก้า และ “ไมค์” พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล นั้นต้องการนำเสนอในเรื่องไหน...

ภาษี : ‘ภาษีใหม่’ อุ้ม! มนุษย์เงินเดือน3ล้านคน 0

ภาษี : ‘ภาษีใหม่’ อุ้ม! มนุษย์เงินเดือน3ล้านคน

ภาษี : ‘ภาษีใหม่’ อุ้ม! มนุษย์เงินเดือน3ล้านคน ‘สรรพากร’ ยันปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ช่วยมนุษย์เงินเดือน 3 ล้านราย กลุ่มล่างสุดภาระลด 50% ขณะที่คนรวยจ่ายน้อยลงแค่ 20% นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดจาก 37% เหลือ 35% และกระจายอัตราภาษีจาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้นนั้น ส่งผลให้ผู้เสียภาษีทุกรายได้รับประโยชน์เสียภาษีลดลง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ระดับล่างตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะเสียน้อยลงถึง 50% ส่วนผู้มีรายระดับกลางๆ...

กฎหมาย : กฎหมายลิขสิทธิ์พลิกตลาดสินค้าออนไลน์ 0

กฎหมาย : กฎหมายลิขสิทธิ์พลิกตลาดสินค้าออนไลน์

กฎหมาย : กฎหมายลิขสิทธิ์พลิกตลาดสินค้าออนไลน์ รายการ “คม ชัด ลึก” จัดเสวนาตอน : ลิขสิทธิ์ พลิกตลาดสินค้าออนไลน์ โดยนายรัตนชัย ฐาปนะพงศ์ ประธานชมรมไทยอีเบย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีปัญหาที่มีการฟ้องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์หนังสือ ที่ ดร.สุภาพ ถูกเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือจอห์น ไวรี่ แอนด์ ซันส์ ในประเทศสหรัฐ ฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ หลังจากเกิดข่าวดังกล่าวเกิดขึ้น สมาชิกอีเบย์ที่เป็นคนไทยได้สอบถาม และตรวจสอบข่าวกันจำนวนมาก ส่วนยอดคนไทยที่เข้ามาใช้บริการผ่านเว็บอีเบย์ เท่าที่เก็บสถิติข้อมูลมามีจำนวนน่าจะไม่น้อยกว่า 1 แสนคน ส่วนตัวเชื่อว่า คนที่มาซื้อขายสินค้าผ่านเว็บอีเบย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อขายสินค้าหากไปละเมิดลิขสิทธิ์...

กฎหมาย : ความรู้เรื่องเช็ค (Cheque) 0

กฎหมาย : ความรู้เรื่องเช็ค (Cheque)

กฎหมาย : ความรู้เรื่องเช็ค (Cheque) ความรู้เกี่ยวกับเช็ค เช็ค คืออะไร ตามประมาลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 21 หมวด 4 เช็ค มาตร 987 ได้ให้คำจำกัดความของเช็คไว้ว่า “อันว่าเช็คนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง อันเรียกว่าผู้รับเงิน” เช็คบ้านเรา มีกฎหมายควบคุมอยู่ 2 ฉบับ คือ 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา...

กฎหมายภาษีที่ดินและภาษีมรดกไทย : ฝันเห็นทะเลสาบกลางทะเลทราย 0

กฎหมายภาษีที่ดินและภาษีมรดกไทย : ฝันเห็นทะเลสาบกลางทะเลทราย

กฎหมายภาษีที่ดินและภาษีมรดกไทย : ฝันเห็นทะเลสาบกลางทะเลทราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ออกมาพูดถึงการจัดเก็บภาษีที่ดินกับภาษีมรดก ได้กลายเป็นหัวข้อถกเถียงกันขึ้นในสังคมไทย โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การเก็บภาษีทั้งสองประเภท โดยหลักการแล้ว จะช่วยให้เกิดผลดีในหลายทาง อาทิ การเก็บภาษีมรดก ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น กระจายความมั่งไปสู่คนในสังคม เพราะการเก็บภาษีมรดกเป็นการเก็บจากส่วนเกินที่คนร่ำรวยครอบครองอยู่ในอัตราที่เหมาะสมจำนวนหนึ่ง นำไปสร้างประโยชน์แก่คนเป็นจำนวนมาก ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีการเก็บภาษีมรดกในอัตราที่สูงมาก บรรดาผู้มั่งคั่งทั้งหลายจึงนิยมตั้งมูลนิธิเพื่อการกุศลในนามของตนเอง หรือตระกูลของตน แล้วบริจาคเงินให้มูลนิธินั้นเพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ เป็นช่องทางที่จะทำให้ไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องภาษีมรดก ตัวอย่างที่มีในปัจจุบันก็เช่น นายบิล เก็ต เจ้าของบริษัทไมโครซอฟท์ เป็นต้น การเก็บภาษีที่ดิน นอกจากทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มแล้ว ก็เป็นการกระจายความมั่งไปสู่คนจำนวนมากเช่นกัน...