Category: โรคมาลาเรีย

เตือนนักท่องป่านอนเต็นท์ระวัง “ไรอ่อน-ไข้มาลาเรีย” 0

เตือนนักท่องป่านอนเต็นท์ระวัง “ไรอ่อน-ไข้มาลาเรีย”

เตือนนักท่องป่านอนเต็นท์ระวัง “ไรอ่อน-ไข้มาลาเรีย” • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น แนะหากป่วยหลังเที่ยว 10-14 วัน ควรพบแพทย์ หมอใหญ่เตือน “นักท่องป่า” นอนเต็นท์ท้าลมหนาว ระวัง! ไรอ่อนกัดที่ลับ ติดโรคสครับไทฟัส รวมทั้งไข้ป่าจากยุงก้นปล่อง อันตรายถึงตาย ขณะนี้ทั้ง 2 โรคพบได้ตลอดปี พบคนป่วยรวมกันกว่า 30,000 ราย เสียชีวิตแล้ว 47 ราย แนะหากป่วยหลังเที่ยวป่า 10-14 วัน ควรพบแพทย์ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข...

ยุงก้นปล่อง ตัวร้ายพาหะไข้มาลาเรีย 0

ยุงก้นปล่อง ตัวร้ายพาหะไข้มาลาเรีย

ยุงก้นปล่อง ตัวร้ายพาหะไข้มาลาเรีย • คุณภาพชีวิต ทำงานในป่าเสี่ยงสุด โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ เกิดจากเชื้อ Plasmodium ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียว อยู่ใน Class Sporozoa มีวงจรชีวิตในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์จำพวกยุง 1. เชื้อมาลาเรียในคนมีอยู่ 4 ชนิดคือ 1. Plasmodium falciparum (หรือไข้จับสั่นวันเว้นวัน ชนิดร้ายแรง จับไข้ทุก 36 ชม.) 2. Plasmodium vivax (หรือไข้จับวันเว้นวัน ชนิดไม่ร้ายแรง จับไข้ทุก 4 ชั่วโมง) 3....

เฝ้าระวัง “มาลาเรีย” ในแหล่งท่องเที่ยวพังงา 0

เฝ้าระวัง “มาลาเรีย” ในแหล่งท่องเที่ยวพังงา

เฝ้าระวัง “มาลาเรีย” ในแหล่งท่องเที่ยวพังงา • คุณภาพชีวิต สสส.หนุนโครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่-ซ้ำ เตือนสถานการณ์โรคมาลาเรียใน จ.พังงา เข้าข่ายโรคอุบัติซ้ำ ต้องอยู่ในความเฝ้าระวังและดำเนินการป้องกันอย่างเร่งด่วน ก่อนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตัวแทนชุมชนจังหวัดพังงา รวมตัวกันสร้างเครือข่ายต้นแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หลังจากพบข้อมูลการกลับมาระบาดของโรคมาลาเรีย ที่อาจสร้างความเสียหายอย่างหนักหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด นายธวัช สังข์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7 และหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 จังหวัดพังงา เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคมาลาเรียย้อนหลัง 5 ปี พังงาเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบผู้ป่วยโรคมาลาเรียอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกๆ ปี...