Category: โรคเลือด

เป็นธาลัสซีเมีย…จะมีลูกได้หรือไม่? 0

เป็นธาลัสซีเมีย…จะมีลูกได้หรือไม่?

เป็นธาลัสซีเมีย…จะมีลูกได้หรือไม่? • คุณภาพชีวิต ชี้!! มารดาต้องมีแพทย์ดูแลสม่ำเสมอ เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถูกถามไถ่กันมามากทีเดียว สำหรับคนที่อยากมีลูก แต่ตนเองเป็นพาหะธาลัสซีเมีย หรือคู่สมรสเป็นพาหะธาลัสซีเมีย หรือเป็นทั้งคู่ ซึ่งปัญหานี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีลูกไปแล้ว จากคำถามข้างต้นขอเรียนว่าผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียหรือมีพาหะธาลัสซีเมียสามารถมีลูกได้ แต่ต้องเข้าใจถึงสภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับโรคด้วยว่า โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบพันธุ์ด้อยและจากความหลากหลายของการกลายพันธุ์ ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียมีอาการได้ตั้งแต่น้อยถึงรุนแรงมาก ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หากไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ก็มักจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านการเจริญพันธุ์ ในผู้หญิงอาจพบว่าประจำเดือนมาไม่ปกติ บางรายไม่มีประจำเดือนติดต่อกันหลายเดือน จึงไม่ค่อยพบว่า ผู้ป่วยดังกล่าวมีการตั้งครรภ์หรือมีบุตร แต่หากผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีการแต่งงานกับคนปกติ ซึ่งไม่มีพาหะธาลัสซีเมียอยู่ในตัว ก็สามารถมีลูกที่ไม่มีอาการผิดปกติได้ แต่ลูกทุกคนจะเป็นพาหะหรือมีพันธุ์แฝงธาลัสซีเมียที่ได้จากพ่อแม่ติดตัวมา สำหรับผู้ป่วยที่เป็นธาลัสซีเมียที่มีความรุนแรงไม่มาก หรือเป็นกลุ่มเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีและฮีโมโกลบินเอช ก็มักจะมีการเจริญเติบโตได้ตามปกติ เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์และมีครอบครัวก็สามารถมีลูกได้ตามปกติ แต่หากคู่สมรสเป็นผู้ที่ไม่มีพันธุ์แฝงธาลัสซีเมีย ก็จะมีลูกที่เป็นพาหะหรือมีพันธุ์แฝงของผู้ป่วย แต่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ...

สธ.ตั้งเป้าลดผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 0

สธ.ตั้งเป้าลดผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

สธ.ตั้งเป้าลดผู้ป่วยธาลัสซีเมีย • คุณภาพชีวิต เผยคนไทยเป็นพาหะนำกว่า 24 ล้านคน เผยคนไทยทั่วประเทศเป็นพาหะนำโรคธาลัสซีเมียกว่า 24 ล้านคน และแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่เป็นโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 12,000 คน กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล จ.อุดรธานี หวังพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ น.พ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่พบบ่อยในประเทศไทยมี 3 ชนิด...

คุม ‘ฮีโมฟีเลีย’ โรคเฉพาะชาย 0

คุม ‘ฮีโมฟีเลีย’ โรคเฉพาะชาย

คุม ‘ฮีโมฟีเลีย’ โรคเฉพาะชาย • คุณภาพชีวิต ปล่อยทิ้งอาจถึงกับชีวิต ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา มีนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือที่เรียกว่า “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ประจำปี 2549 และ 2550 ที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากในจำนวนนี้รวมถึงนักวิจัยที่มีผลงานเกี่ยวกับโรคเฉพาะสำหรับผู้ชายที่เรียกว่า “โรคฮีโมฟีเลีย” ด้วยเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลและช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคนปรกติทั่วไปได้ “โรคฮีโมฟีเลีย” (Hemophilia) เป็นโรคเลือดออกง่ายหยุดยากที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่สู่ลูก พบผู้มีอาการของโรคนี้เฉพาะผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงจะเป็นพาหะของโรคแต่ไม่แสดงอาการ ผู้ป่วยจะมีอาการตั้งแต่วัยแรกเกิด มักมีอาการเลือดออกภายในข้อต่างๆในชั้นกล้ามเนื้อของร่างกาย เมื่อเริ่มมีอาการเลือดออกผู้ป่วยจะมีอาการตึงขัดของกล้ามเนื้อและข้อ...