Category: โรคพันธุ์กรรม

ตัวซีด อ่อนแรง ใจสั่น สัญญาณเตือนโรค “เอ็มดีเอส” 0

ตัวซีด อ่อนแรง ใจสั่น สัญญาณเตือนโรค “เอ็มดีเอส”

ตัวซีด อ่อนแรง ใจสั่น สัญญาณเตือนโรค “เอ็มดีเอส” • คุณภาพชีวิต เพศชาย-ผิวขาว-อายุ 60 ขึ้นไป กลุ่มเสี่ยงสูง โรคเอ็มดีเอส หรือที่เรียกว่า ไมอีโลดิสพลาสติกซินโดรม ถือเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี ซึ่งในหลักความจริงนั้น โรคร้ายที่ว่านี้อาจจะฟังไม่คุ้นหูเท่าที่ควร แต่ภาวะของโรคเอ็มดีเอสนั้นถือว่าพบได้บ่อยและง่ายมากๆ คงไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการแพทย์ เพียงแต่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักและเข้าใจมันอย่างจริงจังเท่านั้นเอง ผศ.นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล อาจารย์สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า โรคเอ็มดีเอส (MDS) หรือที่เรียกว่า ไมอีโลดิสพลาสติกซินโดรม พบได้ในทุกเพศและทุกเชื้อชาติ แต่จะพบได้บ่อยในเพศชายและคนผิวขาว (Caucasians) และยังพบได้บ่อยในคนที่อายุมากกว่า...