Category: โรคความดันโลหิต

สุขภาพ : โรคความดันสูงอันตราย 0

สุขภาพ : โรคความดันสูงอันตราย

สุขภาพ : โรคความดันสูงอันตราย ความดันสูงไม่ใช่แค่ความดัน ยังให้เกิด อัมพฤกษ์อัมพาต เส้นเลือดแตก หัวใจวาย ไตวาย ตามมา ความดันโลหิตสูง คือ แรงดันของเลือดที่กระทำต่อผนังหลอดเลือด ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับแรงบีบตัวของหัวใจของแต่ละคน ค่าความดันโลหิตที่วัดจากเครื่องวัดความดัน จะมี 2 ค่าคือ 1.ความดันโลหิตตัวบน คือ แรงดันขณะหัวใจบีบตัว 2.ความดันโลหิตตัวล่าง คือ แรงดันหัวใจขณะคลายตัว ในคนหนึ่งคนความดันโลหิตสูงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของวัน ซึ่งโดยทั่วไปจะลดลงในช่วงกลางคืนและเพิ่มสูงขึ้นในตอนเช้า และปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาวะที่มีความเครียด อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง การเล่นกีฬา ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นส่วนการพักผ่อน ทำให้ความดันโลหิตลดลง...

สุขภาพ : สูบบุหรี่-ความดัน-ไขมันสูง ทอนอายุขัย 0

สุขภาพ : สูบบุหรี่-ความดัน-ไขมันสูง ทอนอายุขัย

สุขภาพ : สูบบุหรี่-ความดัน-ไขมันสูง ทอนอายุขัย เอเจนซีส์ – สูบบุหรี่ ความดัน-คลอเรสเตอรอลสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ผู้ชายวัยกลางคนเสียชีวิตเร็วขึ้นสิบปี การศึกษาและติดตามผลข้าราชการพลเรือนชาย 19,000 คน อายุระหว่าง 40-69 ปีในอังกฤษนาน 40 ปี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาถึงผลลัพธ์จากสามปัจจัยเสี่ยงหลักที่มีต่อผู้ชายวัยกลางคน พบว่าคนที่สูบบุหรี่และเลิกไม่ได้ หรือไม่สามารถควบคุมระดับคลอเรสเตอรอลและความดันโลหิต มีโอกาสเสียชีวิตเร็วขึ้น 10-15 ปี การศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ 1960 ในช่วงที่โรคหลอดเลือดกำลังระบาดในอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างจะต้องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดระดับความดันโลหิต คลอเรสเตอรอล น้ำตาลในเลือด การทำงานของปอด รวมถึงทำแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย พฤติกรรมการสูบบุหรี่...

สุขภาพ  : “ความดันสูง” ไม่ธรรมดา!! ตามมาอีกหลายโรค 0

สุขภาพ : “ความดันสูง” ไม่ธรรมดา!! ตามมาอีกหลายโรค

สุขภาพ : “ความดันสูง” ไม่ธรรมดา!! ตามมาอีกหลายโรค ภาวะที่ระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติ จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย ซึ่งนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งผิดปกติ ทำให้เกิดโรคหลายโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจโคโนนารี่ โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคหัวใจวาย ไตวาย และเลือดออกในสมอง ดังนั้น จึงต้องให้การรักษาควบคุมความดันโลหิตให้ดี สาเหตุ โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่มีสาเหตุชัดเจน เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยร่วมกันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมบางอย่าง เช่น ความเครียดและการรับประทานอาหารที่มีเกลือเป็นส่วนผสมมากเกินไป โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนี้ พบได้ตั้งแต่วัยกลางคนเป็นต้นไป การจัดระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูง ปัจจุบันพบว่าระดับความดันโลหิตที่ถือว่าปกติ ก็ยังมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพาต ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตแพทย์จะรักษาความดันลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ 120/80 มม.ปรอท ให้มากขึ้นส่วนในปัจจุบันแพทย์จะพยายามลดความดันลงมาให้ต่ำกว่า 130/85 มม.ปรอท หรือถ้าเป็นผู้ป่วยสูงอายุ...

ทานเกลือและน้ำตาลมาก เสี่ยงความดันโลหิตสูง 0

ทานเกลือและน้ำตาลมาก เสี่ยงความดันโลหิตสูง

ทานเกลือและน้ำตาลมาก เสี่ยงความดันโลหิตสูง • อาหาร แนะผัก-ผลไม้และอาหารที่ไม่มีการปรุงแต่ง มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่า การรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงมีความเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตก โรคหัวใจและโรคไต นักโภชนาการแนะนำว่าเราควรได้รับโซเดียมหรือเกลือไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเท่ากับหนึ่งช้อนชา อย่างไรก็ตามคนที่มีความไวต่อเกลือหรือโซเดียม อาจจะต้องได้รับเกลือในปริมาณน้อยกว่านี้ เช่น คนที่มีความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุควรได้รับเกลือหรือโซเดียมไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน นักโภชนาการแนะนำให้เลือกปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลต่ำ นั่นคือ อาหารที่ต้องมีการเติมน้ำตาลลงไป ไม่นับรวมถึงอาหารที่มีน้ำตาลตามธรรมชาติ เช่น นมหรือผลไม้ หรือน้ำผลไม้ อาหารที่มีน้ำตาลสูง นั่นคือมีการเติมน้ำตาลลงไป ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น...

โรคความดันโลหิตสูง คืออะไร ? 0

โรคความดันโลหิตสูง คืออะไร ?

โรคความดันโลหิตสูง คืออะไร ? • คุณภาพชีวิต แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งดเหล้า บุหรี่ โรคความดันโลหิตสูง หรือความดันเลือดสูง เป็นโรคเรื้อรัง และพบได้บ่อยในคนไทย สามารถตรวจได้ง่าย โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตด้วยตัวเอง เครื่องดังกล่าวจะแสดงค่า ความดันโลหิตสองตัว คือ ความดันโลหิตตัวบนและตัวล่าง ในคนปกติจะมีค่าความดันโลหิตไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และความดันตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท และความดันเลือดปกติ จะมีค่าความแตกต่างกัน ในแต่ละคนแต่ละอายุ ถ้าอายุมากขึ้น ความดันเลือดจะสูงขึ้น หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาต่างกันเช่น เมื่อมีอารมณ์เครียด ความดันเลือดอาจจะสูงขึ้นได้ คนปกติ ขณะพัก...

อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง 0

อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง

“อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง” • อาหาร แนะเลี่ยงเค็มจัด ทานให้ครบ 5 หมู่ โรคความดันโลหิตสูงอาจเกิดได้จาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก คือ เกิดจากโรคของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคของต่อมฮอร์โมน โรคหลอดเลือด ฯลฯ เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่สองนั้นเป็นกลุ่มที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ หรือเรียกตามศัพท์ทางการแพทย์ว่าเป็นกลุ่ม Idiopathic ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายดังยกตัวอย่างไว้ในข้างต้นแล้วนั้น จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคนั้นๆ ว่า ควรจะมีข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามในการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรคอย่างไร ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนในกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic) นั้น...

ระวังความดันโลหิตสูง “ภัยเงียบ” นำไปสู่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 0

ระวังความดันโลหิตสูง “ภัยเงียบ” นำไปสู่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ระวังความดันโลหิตสูง “ภัยเงียบ” นำไปสู่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ • คุณภาพชีวิต แนะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยได้ โรคความดันโลหิตสูง หรือที่เรียกว่า “ฆาตรกรเงียบ” เนื่องจากผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงออกอย่างชัดเจน หากไม่ดูแลและควบคุม จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เกิดโรคแทรกซ้อนจนเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไต และโรคหัวใจล้มเหลวได้อย่างเฉียบพลันปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหามากในผู้สูงอายุ โรคนี้มีอันตรายสูงเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงเพราะไม่มีอาการผิดปกติ การตรวจพบความดันโลหิตสูงได้แต่เนิ่น จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาและควบคุมอาการ เนื่องในวันความดันโลหติสูงโลกซึ่งกำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความอันตรายและวิธีการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ดร.นพ.เจย์ ลี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสุขภาพเพศชาย โรงพยาบาลรอคกี้วิลล์ เจอเนอรัล ประเทศแคนาดา จึงให้คำแนะนำเกี่ยวกัลป์การดูแลตัวเองให้ห้างไกลจากภาวะความดันโลหิตสูง “ความดันโลหิตปกติ คือ...

แพทย์เตือนระวัง “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนแห่งโรคร้าย 0

แพทย์เตือนระวัง “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนแห่งโรคร้าย

แพทย์เตือนระวัง “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนแห่งโรคร้าย • คุณภาพชีวิต ชี้ เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก อัมพาต ไตวายได้ หากพูดถึงโรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์-อัมพาต เชื่อว่าหลายคนต้องขยาด แต่เมื่อพูดถึง “โรคความดันโลหิตสูง” หลายคนกลับมองข้ามเพราะคิดว่าโรคความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคอันตราย แท้ที่จริงแล้วภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากโรคร้ายดังกล่าวข้างต้น ล้วนมีสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจรักษาโรคความดันโลหิตสูงนั่นเอง พญ.วิไล พัววิไล เลขาธิการสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย และ นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล กรรมการกลางสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมฝึกการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงแบบชี่กง โดย อ.หยาง เผย เซิน จากศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพ และสนุกกับเกมส์สุขภาพชิงรางวัลมากมาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า...

รู้จัก “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนสู่โรคร้าย 0

รู้จัก “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนสู่โรคร้าย

รู้จัก “ความดันโลหิตสูง” หัวขบวนสู่โรคร้าย • คุณภาพชีวิต เสี่ยงหัวใจวาย ล้มเหลว หลอดเลือดในสมองแตก เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพความดัน (Healthy BP Club) และบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้วิจัยและผลิตเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง เพื่อช่วยเหลือชาวไทยให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนา “ควบคุมความดันเรื่องสำคัญของหัวใจ” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายของโรคความดันโลหิตสูง รู้จักวิธีป้องกัน...