Category: การพัฒนาตนเอง

ฉลาดใช้เวลาด้วยการ “จัดลำดับความสำคัญ” 0

ฉลาดใช้เวลาด้วยการ “จัดลำดับความสำคัญ”

ฉลาดใช้เวลาด้วยการ “จัดลำดับความสำคัญ” วันที่ : 18 สิงหาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com การวางแผนการทำงานโดยนำงานหลากชิ้นที่ตนได้รับมอบหมายมา “จัดลำดับความสำคัญ” (prioritization) ก่อนลงมือ…ลุยทำจนบรรลุผล เป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนความฉลาดในการใช้เวลา เพราะโดยพื้นฐานแล้ว ทุกคนต่างมีไม่มากน้อยกว่ากัน คือ 24 ชั่วโมงต่อวัน เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ… การนำงานมาจัดลำดับความสำคัญก่อนทำ จะส่งผลให้การทำงานทุกชิ้นในช่วงเวลานั้นมีโอกาส “สร้างความพึงพอใจ” แก่ทุกฝ่าย...

สร้าง’อารมณ์ขัน’ เพิ่มสุขในชีวิต 0

สร้าง’อารมณ์ขัน’ เพิ่มสุขในชีวิต

สร้าง “อารมณ์ขัน” เพิ่มสุขในชีวิต วันที่ : 3 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ อารมณ์ขัน (Humor) หรือ อารมณ์สนุกสนาน ตลกขบขัน ถูกค้นพบว่าเป็นอารมณ์หนึ่งที่สำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกาย อาทิ คนที่มีอารมณ์ขันเป็นประจำ จะสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพจิตที่ดี ลดภาวการณ์เกิดโรคซึมเศร้าและโรคเครียดในชีวิต ไม่เพียงเท่านี้ คนที่มีอารมณ์ขันเป็นนิสัยมักจะเป็นที่รักของคนรอบข้าง เป็นคนที่มีเสน่ห์ ใครเห็นใครรักอยากเข้าใกล้เพราะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ ไม่เพียงเท่านี้ อารมณ์ขัน ยังเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทำงาน นักบริหาร ในทุกระดับด้วยเช่นกัน จากงานวิจัยทั้งด้านการแพทย์ ด้านจิตวิทยาการบริหารมากมายต่างพบว่าอารมณ์ขันของผู้บริหารเป็นสิ่งที่แปรผันตรงกับประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน...

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น 0

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น คนเราเกิดมาคงไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกด้าน คนทุกคนย่อมมีทั้งจุดอ่อนและจุดเด่นแตกต่างกันไปตามเบื้องหลังชีวิตของแต่ละคน บางคนฉลาดแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ บางคนเก่ง แต่นำเสนอไม่เป็น บางคนทำงานดี ขยันขันแข็ง แต่รับไม่ได้ที่ถูกคนอื่นตำหนิหรือดุด่า บางคนเก่ง แต่ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฯลฯ สิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเอง ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีจุดอ่อนหรือจุดเด่นน้อยกว่าหรือมากกว่ากัน แต่อยู่ที่ใครสามารถค้นหา ยอมรับ และลงมือกำจัดจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นของตนเองได้มากกว่า คนบางคนหาไม่เจอแม้กระทั่งจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเอง คนบางคนหาเจอแต่ไม่ยอมรับจุดอ่อน หรือบางคนยอมรับแต่บอกว่าแก้ไขยากหรือแก้ไขไม่ได้หรอก เพราะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว ชีวิตคนเราไม่แตกต่างอะไรไปจากเรือที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรที่ต้องเจอทั้งคลื่นลมและมรสุมในรูปแบบต่างๆ ถ้าเรือของเรามีความแข็งแกร่งพอก็สามารถแล่นผ่านมรสุมไปได้ แต่ถ้าเรือของเราไม่แข็งแกร่งเพียงพออาจจะผ่านไปแบบสะบักสะบอมหรือไม่ก็อับปางลงไปก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ได้ แต่เราจะเห็นว่าเรือบางประเภท เช่น เรือใบ เป็นเรือที่ไม่แข็งแรงเหมือนเรือยนต์ประเภทอื่น แต่ทำไมมันถึงแล่นผ่านมรสุมไปได้เหมือนกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าถึงแม้เรือลำนั้นจะบอบบาง แต่ถ้ามีเทคนิคและวิธีในการแล่นเรือที่ดีก็สามารถผ่านมรสุมไปได้เช่นกัน เราจะเห็นว่าเรือใบหรือแม้แต่กระดานโต้คลื่นอันเล็กๆ...

Six Key Managerial Competencies 0

Six Key Managerial Competencies

Six Key Managerial Competencies สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ * srassametummachot@yahoo.com ตอนที่แล้วเราได้ทราบถึง Competency สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ” หรือ Manager โดยใช้ Generic Model ซึ่งได้จากงานวิจัยของ Don Hellriegel, Susan E. Jackson and John W. Slocum, Jr. แล้วว่าโดยหลักๆ มีทั้งหมด 6 ประการด้วยกัน หรือที่เรียกว่า Six...

Competency ดีอย่างไร 0

Competency ดีอย่างไร

Competency ดีอย่างไร ความสามารถเชิงสมรรถนะ(Competency) เป็นความรู้ (Knowledge) พัฒนาได้ด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เช่น ด้านการเงิน การบริหาร ทักษะ (skill) พัฒนาได้ด้วยการฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความชำนาญ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่จะช่วยให้บุคคลนั้นมีทักษะและประสบการณ์ที่สูงขึ้น และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) เช่น ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล แรงจูงใจ ความอดทนต่อความกดดัน เป็นต้น ซึ่งทำให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้แตกต่างกัน เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก แต่หากทำได้สำเร็จก็จะช่วยให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งความสามารถเชิงสมรรถนะหลักที่ใช้กันทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก หรือ...

เทคนิคการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสามารถหลัก (Key Competencies) 0

เทคนิคการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสามารถหลัก (Key Competencies)

เทคนิคการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสามารถหลัก (Key Competencies) พฤษภาคม  2548      เทคนิคการวิเคราะห์หาความสามารถหลักหรือที่เรียกกันว่า Key Competencies คำว่าความสามารถ Competency หมายถึง ทัศนคติ อุปนิสัย ทักษะและพฤติกรรมที่คนแสดงออกมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนิสัยที่แท้จริงของคนๆนั้น ไม่ใช่การเสแสร้งไม่เหมือนกับพฤติกรรมที่สามารถเสแสร้งแกล้งทำได้ชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าคนไหนมีความสามารถเรื่องการบริการไม่ว่าคนๆนั้น จะอยู่ที่ไหน อยู่กับใครเขาจะแสดงออกถึงความมีน้ำใจในการให้บริการคนอื่นเสมอ แต่ถ้าเขามีเพียงพฤติกรรมเขาจะแสดงออกกับคนเพียงบางคน เพียงบางสถานที่หรือบางเวลาเท่านั้น เราจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมกับความสามารถได้ชัดเจน ถ้าเราเดินเข้าไปร้านมินิมาร์ทบางแห่งเราจะได้ยินคำว่า “สวัสดีคะ(ครับ)” แต่สีหน้าคนที่สวัสดีเราไม่ได้ไปด้วยกันกับความหมายของคำว่าสวัสดีเลยบางครั้งเราได้ยินแต่เสียงไม่รู้ว่าตัวคนอยู่ที่ไหนอย่างนี้เรียกว่าเขามีเพียง “พฤติกรรม” ของการบริการเท่านั้น แต่ถ้าเราเดินเข้าไปโรงแรมหรือร้านอาหารบางแห่ง เราจะได้ยินคำว่า “สวัสดีคะ(ครับ)” พร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส แววตาบ่งบอกให้เห็นว่าพร้อมที่จะให้บริการเราจริงๆและลึกๆในใจของเขาก็เป็นอย่างนั้นจริง นั่นล่ะจึงจะสามารถเรียกได้ว่า มีความสามารถด้านการบริการ เทคนิคการวิเคราะห์หาความสามารถหลักของตำแหน่งงาน (Job Competency) มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ กำหนดความสามารถให้สอดคล้องกับกลุ่มผลงานที่คาดหวังหลัก (Key Result Areas) ลองกำหนดดูว่าการที่จะทำให้งานนั้นๆบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้นั้น คนที่ทำงานในตำแหน่งงานนั้นจะต้องมีความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษ...

Differencing Competency ความแตกต่างเพื่อสร้างศักยภาพคน 0

Differencing Competency ความแตกต่างเพื่อสร้างศักยภาพคน

Differencing Competency ความแตกต่างเพื่อสร้างศักยภาพคน Published in April 28th, 2008 เมื่อพูดถึงเรื่อง differencing competency เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะถ้าเราลองพิจารณาดูในแต่ละองค์กรก็จะพบว่า หลายๆ องค์กรมีการกำหนด competency ออกมาอย่างชัดเจน แต่การที่จะหาคนที่เป็นไปตาม competency นั้นๆ อย่างครบถ้วนมีเพียงไม่กี่องค์กร เรื่อง competency เป็นเรื่องที่เข้ามา ในเมืองไทยเยอะมาก แต่จุดที่สำคัญคือองค์กรไทยส่วนใหญ่ทำสำเร็จเพียงในขั้นที่ว่า องค์กรต้องพัฒนา competency อะไรบ้าง แต่ถ้าถามว่าจะสร้างคนได้ตาม competency ที่ออกมานั้น และเมื่อเอามือไปนับดิฉันเชื่อว่ามีไม่กี่องค์กรในประเทศไทยที่สามารถพัฒนาคนไปตาม competency...

Road to Leadership เส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ 0

Road to Leadership เส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

Road to Leadership เส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ บางคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้นำอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป แต่ความเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องของ ‘พรสวรรค์’ เฉพาะบุคคล แต่เป็นทักษะที่สร้างขึ้นมาได้ด้วยการฝึกฝน พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และ 3 ข้อนี้คือทักษะที่สำคัญใหญ่ ๆ สำหรับผู้ที่จะก้าวมาเป็นผู้นำ เปิดใจให้กว้าง ไม่เอาแต่ใจ ไม่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง ผู้นำคือคนที่มีหน้าที่ดึงศักยภาพของผู้อื่นให้ออกมาใช้มากที่สุด ไม่ใช่คนคอยแจกจ่ายงานให้คนอื่นทำตามที่ตัวเองต้องการแค่นั้น แล้วเวลาประชุมหรือระดมความคิดเห็นก็ต้องรับฟังอย่างจริงใจ ไม่ใช่ บอกว่าให้ทุกคนออกความเห็นแต่ตัวเองมีสิ่งที่ต้องการหรือคำตอบสุดท้ายอยู่ในใจอยู่แล้ว แบบนี้จะขอความคิดเห็นจากผู้อื่นไปทำไมให้เสียเวลา และถ้าทำแบบนี้บ่อย ๆ ลูกน้องก็จะไม่อยากเข้าประชุม และไม่อยากออกความเห็นเพราะรู้ว่าสุดท้ายหัวหน้าก็จะเอาสิ่งที่ตัวเองคิดเหมือนเดิม พร้อมเสี่ยงกับลูกน้องหรือทีมงาน มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน ไปไหนไปกัน เฮไหนเฮนั่น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของผู้นำ...

Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0

Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย… คุณวิยะดา วรธนานันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2550) เมื่อกล่าวถึงทรัพยากรเรามักคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่น ป่าไม้ แร่ธาตุแหล่งน้ำ สิ่งเหล่านี้เรามองเห็นได้ชัดเจนว่ามีค่า เกิดประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงคนมักจะมองไม่เห็นว่าเป็นทรัพยากรหรือ อาจจะมองเห็นคุณค่าน้อยลงไป ความจริงแล้วคนคือศักยภาพสูงสุดและเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของโลกมีพลวัตรสูง ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในความจำเป็นที่จะ ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมคนเพื่อให้พร้อมในความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักสำคัญของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์คือจะต้องให้ความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ การฝึกอบรมความรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรมควบคู่กันไปด้วย ภาพจาก Web Site http://blog.eduzones.com/images/blog/ajarnboo/20080910115322.jpg http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moonfleet&month=032008&date=05&group=8&gblog=22 ความหมายและความสำคัญของ...

เทคนิคการนำ Competency มาใช้ในองค์การ 0

เทคนิคการนำ Competency มาใช้ในองค์การ

เทคนิคการนำ Competency มาใช้ในองค์การ   การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน/อื่นๆ   เขียนโดย พัทยา หิรัญตีรพล    วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๗:๑๒ น. ที่มา Competency คือ อะไร? ทำไม ? หลายหน่วยงานหลายองค์กรจึงให้ความสนใจกับคำๆ นี้เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการนำ Competency...