Category: ทักษะการอ่าน

เทคนิคการอ่าน

เทคนิคการอ่าน น้องที่กำลังเตรียมสอบหรือคนที่ขยันจะอ่านหนังสือทวนซ้ำอีกรอบหรือหลายรอบ แต่ละคนคงมีเทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้แม่นไม่เหมือนกัน เพราะสมองคนเรามีระบบการทำงานไม่เหมือนกัน บางคนก็มีช่วงการจำที่สั้น และบางคนก็มียาว หรือที่เรียกว่า Memory การอ่านจะดำเนินไปได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และตัวเราเอง การอ่านท่ามกลางบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการอ่าน ทั้งนี้น้องๆควรคำนึงถึง 1. การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่จะอ่าน ควรอยู่ในที่ๆเราอ่านแล้วรู้สึกสบาย ไม่อึดอัด และตามหลักจิตวิทยาแล้ว การอ่านหนังสือ ณ สถานที่เดียวกับห้องสอบที่ตำแหน่งเดิม ยิ่งเพิ่มความมั่นใจและทำให้เรารื้อฟื้นบทเรียนที่เราเคยอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือห้องสอบกับห้องเรียนวิชานั้นๆคือห้องเดียวกัน ยิ่งง่ายต่อการนำเนื้อหามาสอบ ดังนั้นเด็กคนไหนที่โดเรียนก็อาจจะไม่ได้รับอิทธิพลต่อประโยชน์นี้ 2. การจัดท่าของการอ่าน ตำแหน่งของหนังสือไม่ใกล้หรือไกลเกิน
Read More

อ่านไวใน 7 วัน

อ่านไวใน 7 วัน วิจารณ์โดย Chatree R. ที่ผ่านมาผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือประเภทนี้นะครับ เพราะเป็นหนังสือแนวฮาวทูที่ทำได้ค่อนข้างยาก แต่หลังจากอ่านเล่มนี้จบ ผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจและมีบางส่วนที่ใช้ได้จริง ซึ่งเทคนิคการอ่านเร็วนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมากกับนักธุรกิจที่มีเวลาไม่มากนัก ทำให้จำเป็นต้องจับประเด็นสำคัญให้เร็วที่สุด ผมเคยได้ยินว่า มีคนที่สามารถอ่านหนังสือความยาวประมาณ 300หน้า ได้ภายใน 2ชั่วโมงและสามารถจดจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำธุรกิจยุคที่เวลามีค่าอย่างยิ่งยวด จริง ๆ แล้วในประเทศไทยก็มีคอร์สสอนการอ่านเร็วซึ่งหลาย ๆคนก็ยอมรับว่า ได้ผลจริง ๆ แต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งมีอัตราการอ่านเฉลี่ยอยู่แค่สองหน้าต่อหนึ่งวันนั้น ผมคิดว่าการอ่านเร็วคงยังไม่จำเป็น เอาเป็นว่าขยันอ่านหนังสือก่อนน่าจะดีกว่านะครับ เพราะการอ่านหนังสือนั้น
Read More

เคล็ดลับการอ่าน

เคล็ดลับการอ่าน การอ่านที่ดีนั้น นอกจากจะมีความสามารถในการอ่านเร็ว และความสามารถในการเข้าใจเรื่องที่อ่านแล้ว นิสัยการอ่านที่ดีย่อมส่งเสริมให้การอ่านประสบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูง นิสัยการอ่านหนังสือที่ดีที่ควรฝึกฝน 1. ไม่นอนอ่านหนังสือ เพราะทำให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย ขาดสมาธิ และพร้อมที่จะหลับ เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนและหลับในที่สุด ยกเว้น การอ่านเพื่อแก้ปัญกหาการนอนไม่หลับ เพราะการอ่านเป็นยานอนหลับที่ดีที่สุด 2. ไม่อ่านหนังสือในขณะดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุ เพราะทำให้เสียสมาธิในการอ่านและเสียสายตา เนื่องจากสายตาต้องปรับระยะใกล้ไกลอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา จะทำให้ประสาทตาล้า อีกประการหนึ่งคืด ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่ 3. รู้สึกสบายใจขณะอ่านหนังสือ และรู้สึกพอใจ สนุกกับการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน เมื่อเกิดความเบื่อหน่าย
Read More

เทคนิคการอ่าน

เทคนิคการอ่าน แนะนำเทคนิคการอ่าน เพื่อให้ทุกท่านมีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การอ่านคือการรับรู้ความหมายจากถ้อยคำที่ตีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์หรือในหนังสือ เป็นการรับรู้ว่าผู้เขียนคิดอะไรและพูดอะไร โดยเริ่มต้นทำความเข้าใจถ้อยคำแต่ละคำเข้าใจวลี เข้าใจประโยค ซึ่งรวมอยู่ในย่อหน้า เข้าใจแต่ละย่อหน้า ซึ่งรวมเป็นเรื่องราวเดียวกัน การอ่านเป็นการบริโภคคำที่ถูกเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ การอ่านโดยหลักวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการที่ แสงตกกระทบที่สื่อ และสะท้อนจากตัวหนังสือผ่านทางเลนส์นัยน์ตา และประสาทตาเข้าสู่เซลล์สมอง ไปเป็นความคิด (Idea) ความรับรู้ (Perception) และก่อให้เกิดความจำ (Memory) ทั้งความจำระยะสั้น และความจำระยะยาว กระบวนการอ่าน มี 4 ขั้นตอนนับตั้งแต่ขั้นแรก
Read More

เทคนิคอ่านเร็ว : Speed reading

เทคนิคอ่านเร็ว : Speed reading – Posted by CP-N , ผู้อ่าน : 569 , 09:13:59 น. หมวด : ทั่วไป พิมพ์หน้านี้ การอ่านหนังสือเร็วถือว่า มีประโยชน์มากทีเดียวในชีวิต วัยทำงานและวัยเรียน อย่างผมซึ่ง…ผมจะนำเสนอเทคนิค (ไม่ได้คิดเองนะ) เป็นวิธีที่อ่านมาตาม หนังสือทั้งหมด 2 กับ
Read More

เทคนิคการอ่านแบบ Scanning

เทคนิคการอ่านแบบ Scanning เรื่อง ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์ เมื่อพูดถึงการพัฒนาการอ่านโดยฝึกเทคนิคการอ่านเร็ว หรืออ่านแบบควบคุมเวลาแล้ว ครูก็เลยอยากจะแนะนำเทคนิคการอ่านเพิ่มอีกสักเทคนิคหนึ่งเทคนิคที่เราจะคุยกันในตอนนี้เรียกว่า Scanning ค่ะ Scanning เป็นทักษะการอ่านเร็วที่มีลักษณะคล้ายกับ Skimming ที่ครูแนะนำให้รู้จักกันไปแล้ว คือเป็นการกวาดตาคร่าวๆ อย่างเร็วๆ ไปบนสิ่งที่เราจะอ่านเหมือนกัน ต่างกันก็ตรง Scanning เป็นการกวาดตาอย่างรวดเร็วเพื่อหาเป้าหมายหรือข้อมูลเฉพาะอย่าง เรียกว่าเราต้องมีจุดประสงค์อยู่ในใจอย่างแน่วแน่ว่าเราต้องการรู้หรืออ่านเพื่อค้นหาอะไร โดยปกติเราใช้เทคนิคการอ่านแบบ Scanning กับชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆ เช่น การดูประกาศผลสอบ ครูว่าคงไม่มีใครอ่านตั้งแต่ชื่อแรกที่ประกาศ แล้วก็อ่านไปเรื่อยๆ
Read More

ทักษะการอ่านเร็ว

ทักษะการอ่านเร็ว ผมขอแนะนำ เพื่อนๆที่ยังไม่เคยฝึกฝนทักษะการอ่านเร็วนะครับ เรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่าทักษะการอ่านเร็วคืออะไร Speed Reading คือ “โปรแกรมที่ช่วยพัฒนาสมองซีกขวาให้ทำงานร่วมกับสมองซีกซ้าย ให้เกิดความสมดุลของสมองได้อย่างแท้จริง” โดยการดึงเอาประสิทธิภาพของสมองซีกขวาที่ซ่อนเร้นอยู่ ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทำไมต้องฝึก Speed Reading ระบบการศึกษาจะเริ่มต้นการสอนให้เด็กอ่านออกเสียงเพื่อให้มั่นใจว่าอ่านหนังสือได้ หลังจากนั้นจะถูกสอนให้เปลี่ยนเป็นการอ่านออกเสียงในใจแทน ซึ่งหารู้ไม่ว่าการอ่านโดยออกเสียงในใจทำให้อ่านช้า และความเร็วสูงสุดในการอ่านเท่ากับความเร็วในการพูด เท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่เคยมีการสอนเพิ่มเติมในเรื่องการอ่านหนังสือได้เร็วขึ้น หรือ อ่านโดยไม่ต้องออกเสียงในใจ จึงทำให้เด็กไทย จดจำรูปแบบการอ่านนี้ไปตลอดตั้งแต่เรียนระดับชั้นประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ไปจนถึงการทำงาน รวมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Read More

การอ่านเร็วเพื่อความเข้าใจ.

ไพฑูลย์ ธรรมแสง. “ การอ่านเร็วเพื่อความเข้าใจ. ” วิทยาจารย์. 84,7 ( กรกฎาคม 2529 ) : 59-63. การอ่านเร็วเป็นทักษะที่ควรฝึกให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ทักษะที่เกิดขึ้นจะติดตัวไปกระทั่งถึงเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และต่อไปตลอดชีวิต เมื่อมีทักษะแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้และความบันเทิงได้อย่างสะดวก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครูมักจะสนใจว่านักเรียนของตนอ่านเข้าใจเพียงใด อ่านได้ความว่าอย่างไรมากกว่าที่จะสนใจว่านักเรียนอ่านได้เร็วเพียงใด การอ่านเร็วมีหลายแบบจำแนกได้ตามจุดมุ่งหมายในการอ่าน การอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่องเรียกว่า การอ่านอย่างคร่าว ๆ แต่ถ้าผู้อ่านต้องการอ่านสิ่งที่ต้องการค้นหาโดยเฉพาะเรียกว่า การอ่านอย่างผ่าน ๆ การอ่านเร็วทั้ง
Read More

ทักษะการอ่านพื้นฐานการเรียนรู้และการทำงาน

ทักษะการอ่านพื้นฐานการเรียนรู้และการทำงาน วันที่ : 10 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีมหกรรมงานหนังสือ 2 งานติดกันคือ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ. 2551 และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม –
Read More