Category: Production/Operation

จุดที่มิควรมองข้ามของการสร้าง Productivity Measurement System 0

จุดที่มิควรมองข้ามของการสร้าง Productivity Measurement System

จุดที่มิควรมองข้ามของการสร้าง Productivity Measurement System 1. ต้องค้นหาความจำเป็นในการวัดผลงาน ต้องรู้ว่าเราจะวัดอะไร ซึ่งสิ่งที่วัดต้องมีความสำคัญต่อ Productivity 2. ยิ่งความร่วมมือของพนักงานมาก ความสำเร็จก็จะยิ่งมาก เพราะหากพนักงานร่วมมือ เราจะค้นหาจุดสำคัญที่สามารถ เพิ่ม Productivity ได้มาก และหากแต่ละฝ่ายไม่ทะเลาะกัน ให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย ระบบการวัดผลก็จะยืดหยุ่น ทำให้ระบบที่สร้างง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3. ทิศทางการวัด Productivity ต้องชัดเจน สร้างระบบที่ทำได้ง่าย และ ไม่เน้นความสำเร็จด้วยการวัดผลวิธีเดียว 4. ทำให้ง่าย และประหยัด : ระบบที่ดี จะต้อง...

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ? 0

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ?

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ? ขอนำเสนอแนวทางในการนำระบบ ISO 9001 มาเป็นเครื่องมือในการสู้กับภาวะวิกฤตน้ำมันแพง ISO 9001 ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ? ISO 9001 ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เพราะยุ่งยาก ขั้นตอนมากขึ้น ISO 9001 ทำแล้วไม่เห็นประโยชน์อะไร นอกจากเอา Cert. ไปขายของ คำถามดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยคขององค์การที่ยังไม่เข้าใจถึงหลักการของระบบบริหารคุณภาพ และตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ยังไม่แตก แม้จะได้การรับรองจากบริษัทผู้ตรวจประเมิน แล้วก็ตาม เพราะการออกใบรับรองของ C/B...

กูรู ‘ปีเตอร์ แพนดี้’ แนะองค์กรไทยใช้ Six Sigma 0

กูรู ‘ปีเตอร์ แพนดี้’ แนะองค์กรไทยใช้ Six Sigma

กูรู “ปีเตอร์ แพนดี้” แนะองค์กรไทยใช้ Six Sigma “ปีเตอร์ เอส แพนดี้” กูรูการจัดการระดับโลก บินลัดฟ้ามาพร้อมคำแนะนำในการบริหารองค์กรไทยด้วย “คัมภีร์” แห่งการบริหารธุรกิจที่ลึกล้ำ…”ซิกซ์ ซิกม่า” (Six Sigma) หากใครเคยเปิดตำรา MBA คงทราบกันดีว่า ศาสตร์ในการ “บริหารจัดการองค์กร” นั้นมีอยู่มากมายหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นระบบการควบคุมคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละขั้นตอนในการบริหารล้วนมี “แนวคิด” หรือองค์ความรู้ที่เป็น Best Practices ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร และแนวคิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “คัมภีร์”...

Best Practice ‘สุดยอด’ การทำธุรกิจของเอสเอ็มอี 0

Best Practice ‘สุดยอด’ การทำธุรกิจของเอสเอ็มอี

Best Practice “สุดยอด” การทำธุรกิจของเอสเอ็มอี หลายคนเคยคิดว่า การทำธุรกิจเอสเอ็มอีให้ประสบความสำเร็จนั้น เป็นเรื่องของ ความสามารถส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่อาจลอกเลียนแบบกันได้ อย่างไรก็ตาม ก็มีนักวิชาการหรือนักวิจัยจากหลายๆ สำนักทั่วโลก ที่พยายามสังเกต รวบรวม และศึกษาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จว่า ผู้ประกอบการเหล่านั้น มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อนำธุรกิจของตนเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผลการวิจัยดังกล่าว มักจะนำมารวบรวมและเผยแพร่ให้ผู้สนใจและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบในวงกว้าง ภายใต้หลักการของ “Best Practice” หรือ วิธีที่ดีที่สุด เท่าที่มีผู้ทำกันอยู่ในปัจจุบัน ผมกับเพื่อนร่วมทีมภายใต้ชื่อ “คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย” ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้อำนวยการ สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ แห่ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...

ถอดรหัส Six Sigma วิถีสำเร็จกลิ่นตะวันตก 0

ถอดรหัส Six Sigma วิถีสำเร็จกลิ่นตะวันตก

ถอดรหัส Six Sigma วิถีสำเร็จกลิ่นตะวันตก ไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็ต้องการวัดรอยเท้าบริษัทชั้นนำของโลกอย่างจีอี หรือ โมโตโรล่า และนี่เองที่ทำให้ Six Sigma ก้าวขึ้นมาเป็น “ดาวเด่น” ในจำนวนเครื่องมือบริหารจัดการที่มีหลากหลาย ซึ่งถ้าเป็น “ดารา” Six Sigma ก็จัดอยู่ในข่ายซูเปอร์สตาร์ทีเดียว องค์กรธุรกิจในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยนำเอา Six Sigma มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถก้าวไปถึงดวงดาว วชิรพงษ์ สาลีสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือ Six Sigma สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย อธิบายถึงปรากฏการณ์นี้ว่า โดยรวมปัญหาขององค์กรธุรกิจไทยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของ Six Sigma อย่างเคร่งครัด...

การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์เงินเฟ้อสูง 0

การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์เงินเฟ้อสูง

การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์เงินเฟ้อสูง ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นไปได้สูงที่ อัตราเงินเฟ้ออาจจะไม่เป็นไปตามกรอบเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เอาไว้ การใช้มาตรการหรือนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการแทรกแซงราคาจะเป็นภาระงบประมาณในอนาคต แม้ฐานะของงบประมาณ จะยังสามารถทำขาดดุลเพิ่มเพื่อดูแลเศรษฐกิจได้ก็ตาม แต่ควรใช้งบขาดดุลเพื่อการลงทุน มากกว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อแทรกแซงราคา เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะที่นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ก็ควรจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การทำงาน รวมทั้งลดต้นทุน เพื่อรักษากำไรของกิจการไม่ให้ลดต่ำมากเกินไป สิ่งที่ภาคเอกชนต้องเตรียมรับสถานการณ์เงินเฟ้อสูง ต้นทุนแพง คือ การปฏิรูปภายในองค์กร เริ่มต้นจาก จุดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดการรั่วไหลได้จำนวนมาก คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing)...

การจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 0

การจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001

การจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 การดูแลและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย กระแสตื่นตัวตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถูกนำมาใช้จัดการให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด โดยองค์กรต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสารและนำไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการน้ำเสีย/มลพิษทางอากาศ การจัดการขยะ/กากของเสีย เป็นต้น ต่อจากนั้น ต้องมีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยองค์กรส่วนใหญ่มักจะจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่องกัน และตรวจสอบการทำงานเพื่อหาสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในองค์กร เช่น การจัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการหากรั่วไหลของสารเคมี การป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องมีการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการติดตามตรวจสอบภายในและการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีกในอนาคต องค์กรที่จะนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์ คือ...

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ? 0

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ?

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ? ขอนำเสนอแนวทางในการนำระบบ ISO 9001 มาเป็นเครื่องมือในการสู้กับภาวะวิกฤตน้ำมันแพง ISO 9001 ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ? ISO 9001 ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เพราะยุ่งยาก ขั้นตอนมากขึ้น ISO 9001 ทำแล้วไม่เห็นประโยชน์อะไร นอกจากเอา Cert. ไปขายของ คำถามดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยคขององค์การที่ยังไม่เข้าใจถึงหลักการของระบบบริหารคุณภาพ และตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ยังไม่แตก แม้จะได้การรับรองจากบริษัทผู้ตรวจประเมิน แล้วก็ตาม เพราะการออกใบรับรองของ C/B...

การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS 0

การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS

การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS ความสูญเปล่า หรือ MUDA หรือ WASTE ล้วนแต่มีความหมายเดียวกัน หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า ซึ่งความสูญเปล่ามีอยู่ 7 ประการด้วยกันคือ 1) การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น (Transporting) 4) การทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate Processing) 5) การเก็บสินค้าที่มากเกินไป (Unnecessary Inventory) 6) การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น (Unnecessary...

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ 0

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ แง่มุมของคุณภาพนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแง่มุมดังนี้ 1. ผลการปฎิบัติงานของสินค้าหรือบริการ จะดูถึงหน้าที่หลักของสินค้าหรือบริการ เช่น เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ให้ความเย็น สายการบินทำหน้าที่ส่งลูกค้าให้ถึงเป้าหมาย 2. สุนทรียภาพ ก็คือประสาทสัมพัทธ์ ทั้งรูปลักษณ์ กลิ่น รสชาติและความรู้สึก เช่นรูปแบบการออกแบบที่ดูทันสมัย 3. ลูกเล่นหรือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา เช่น รีโมทของเครื่องปรับอากาศ 4. ความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ โดยศึกษาว่าลูกค้าต้องการอะไรและพยายามตอบสนองความต้องการนั้น เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ และความเย็นที่กระจายทั่วถึง 5. ความปลอดภัยในการใช้งาน 6. ความเชื่อถือได้ เป็นการพิจารณาร่วมกันของผลการปฎิบัติงานและความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ เช่นทุกครั้งที่เปิด เครื่องต้องทำงานและรักษาความเย็นสม่ำเสมอ หรือสายการบินต้องตรงต่อเวลาเสมอ 7....