Category: KM/Learning Organization

เคล็ดลับแบ่งปันความรู้ในองค์กร

เคล็ดลับแบ่งปันความรู้ในองค์กร มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2548 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้เขียนถึง เรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ที่ทำให้ไม่เกิดการแบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว มักจะเป็นปัญหาที่ตัวคนในองค์กรเป็นหลัก ทั้งๆ ที่องค์กรหลายแห่ง อยากจะให้มีการแบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ภายในองค์กร แต่ในทางปฏิบัติก็มักจะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่หวังไว้ ในสัปดาห์นี้เราลองมาดูกันนะครับว่า มีแนวทางหรือเคล็ดลับว่าจะทำอย่างไร ถึงจะทำให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร เริ่มแรกต้องให้เข้าใจ
Read More

วัดความสำเร็จของการบริหารความรู้

วัดความสำเร็จของการบริหารความรู้ มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : แนวคิดในเรื่องของ การบริหารความรู้ (Knowledge Management) ได้กลายเป็นแนวคิดยอดฮิตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดทางด้านการจัดการอีกคำหนึ่ง ที่องค์กรหลายๆ แห่งได้นำมาใช้ ในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมา องค์กรจำนวนมากได้เริ่มนำแนวคิดเรื่องของ KM มาใช้กันมากบ้าง
Read More

พุทธทาส : เมธีแห่ง Knowledge Management

พุทธทาส : เมธีแห่ง Knowledge Management จุมพฏ สายหยุด กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เดือน พ.ค.2549 จะเป็นวันครบร้อยปีชาตกาลของ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ สำหรับสังคมไทยแล้วย้อนหลังไปหลายร้อยปีมีบุคคลจำนวนมากที่ได้ชื่อว่าสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างผลกระทบต่อสังคมไทยกว้างขวาง อาจารย์พุทธทาสเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น แต่ต่างจากหลายคนตรงที่ท่านสร้างผลกระทบต่อสังคมไทยด้วยมือเปล่า ตัวเปล่า ไร้อำนาจ วาสนา ปราศจากอาวุธ ท่านอาจารย์พุทธทาสไม่มีแม้กระทั่งเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ดลบันดาลโชคลาภอย่างที่อาจารย์ท่านอื่นมีกัน สิ่งเดียวที่ท่านมีคือ
Read More

กระแส Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ในยุคปัจจุบัน

กระแส Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ในยุคปัจจุบัน บทความ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3971 (3171) ผมได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ KM Asia ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ รู้สึกดีใจที่มีโอกาสไปร่วมงานประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ เพราะการประชุมสัมมนา ดังกล่าวเป็นการปรับความรู้
Read More

การจัดการความรู้ ที่แท้…เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

การจัดการความรู้ ที่แท้…เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3974 (3174) วันนี้ขอให้ความรู้ต่อท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านที่อาจจะยังมีความรู้สึกที่คลุมเครืออยู่ว่าตกลงแล้วการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) คืออะไร โดยเฉพาะท่านผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายซึ่งอยู่ในหน่วยงานราชการ
Read More

มิใช่เรื่องยาก ในการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มิใช่เรื่องยาก ในการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3979 (3179) ในบทความที่แล้วผมได้อธิบายให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของการจัดการความรู้ เพื่อให้เห็นภาพที่กระจ่างชัดมากขึ้น ซึ่งผมมีความต้องการที่จะสื่อให้ท่านผู้อ่านทราบว่าการจัดการความรู้มิใช่เรื่องยากแต่อย่างใด และจริงๆ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ในวันนี้ผมอยากจะขอกล่าวถึงแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้บ้าง ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องอย่างยิ่งกับเรื่องของการจัดการความรู้ ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ถ้าจะให้อธิบายลงในรายละเอียดคงจะใช้เนื้อที่กระดาษมากพอดู
Read More

7 แนวโน้มการจัดการความรู้ระดับโลก

7 แนวโน้มการจัดการความรู้ระดับโลก HR&Management : วรนุช เจียมรจนานนท์ กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในโลกของทุนนิยม ขีดความสามารถองค์กรอาจจะชี้วัดกันที่ ผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ (high performance organization) ทว่าในโลกของเศรษฐกิจองค์ความรู้ (knowledge economy) ความโดดเด่นจนประกายกระทบสายตา กลับเป็นเรื่องของ การมุ่งผลสัมฤทธิ์แห่งองค์ความรู้ (knowledge performance organization) และเนิ่นนานวัน
Read More

การจัดการความรู้…ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการความรู้…ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3983 (3183) ตั้งแต่ผมเริ่มเขียนเรื่องเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO หรือ Learning Organization) และการจัดการความรู้ (KM หรือ knowledge management)
Read More

หัดทำ KM แบบ 'ไม่รู้ตัว' ในองค์กร

หัดทำ KM แบบ “ไม่รู้ตัว” ในองค์กร คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ผศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4079 ในบทความที่แล้วได้เขียนกล่าวแนะนำท่านผู้อ่านให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการทำการจัดการความรู้ หรือ knowledge management หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า KM ในองค์กรโดยปราศจากการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง
Read More

Positive Thinking…ปัจจัยสำคัญสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Positive Thinking…ปัจจัยสำคัญสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ผศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4083 ในสภาวะสังคมในยุคปัจจุบันนี้ มนุษย์เราต้องอาศัยอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่เมืองใหญ่ ผมมองว่า เป็นชีวิตที่อาศัยอยู่ท่ามกลางความยุ่งเหยิงและความสับสน การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนอาชญากรที่เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญความจริงใจระหว่างคนที่มีน้อยลงทุกวัน นึกแล้วก็อิจฉาคนรุ่นก่อนไม่ได้ที่โชคดีที่ได้เกิดมาอยู่ในสภาพสังคมที่ดี เป็นสังคมที่คนมีความปรารถนาดีต่อกัน
Read More