4 กลยุทธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจของคุณ

4 กลยุทธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจของคุณ

ภาพลักษณ์ ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพสวยงามให้กับบริษัท แต่คือหนทางหนึ่งในการสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัท นักบริหารเก่ง ๆ จะมองเห็นว่านี่คือบริษัทที่คุ้มค่าในการร่วมงานด้วย แนวโน้มว่าจะมีการร่วมงานในระยะยาวจะสูงขึ้น
กลุ่มลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะมีความจงรักภักดีต่อสินค้า หรือมีแบรนด์รอยัลตี้สูง ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถติดตามดูการขึ้นลงของผลประกอบการได้ดีขึ้น
นักลงทุนเองก็จะรู้สึกสบายใจที่จะลงทุนกับบริษัทที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เงินลงทุนของพวกเขามีมูลค่าสูงขึ้น
ภาพลักษณ์ที่ดีจึงก่อให้เกิดความเชื่อมั่น, สัมพันธไมตรีที่แน่นเหนียว, และสร้างเสริมเสถียรภาพของบริษัท ซึ่งสามารถเสริมสร้างได้ด้วยกลยุทธ์ 4 ประการ คือ

1.หาจุดที่จะสร้างภาพลักษณ์
นับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยที่ว่าแง่มุมในเลือกภาพลักษณ์นั้นควรสนองเป้าหมายทางธุรกิจ ภาพลักษณ์เป็นตัวกำหนดและสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมันจะแตกต่างกันไปในทุกๆ ธุรกิจขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท และรูปแบบทางธุรกิจ
ยกตัวอย่าง ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด อาจมีภาพลักษณ์อยู่ที่ความรวดเร็วและคุณภาพสินค้า, สินค้าทางเคมีอาจเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, และสำหรับผลิคภัณฑ์ไฮเทคอาจเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจอะไร ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือความซื่อสัตย์ เพราะหากไม่มีสิ่งนี้ ภาพลักษณ์อื่นใดก็คงไม่น่าเชื่อถือทั้งสิ้น
นอกเหนือจากนี้ ภาพลักษณ์ต้องเป็นสิ่งที่เลือกขึ้นมาจากความคิดเห็นพ้องของภายในองค์กรนั้นเอง เพราะในการสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเกิดจากความรู้สึกเป็นเจ้าของคนในองค์กร และประเด็นของภาพลักษณ์ที่จะสร้างไม่ควรมีเกิน 3-5 ข้อ เพื่อให้องค์กรสามารถเน้นย้ำไปที่ประเด็น เหล่านั้นได้ดีที่สุด

2. ภาพลักษณ์ต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้จริง
การสร้างภาพลักษณ์ ไม่ใช่เพียงกำหนดหัวข้อ หากต้องนำมาใช้ในการพัฒนากำหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในทุกระดับของหน่วยงาน เช่น หากองค์กรที่ผลิตสินค้าไฮเทคเลือกการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นภาพลักษณ์ของบริษัท ผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องช่วยให้ทุกคนในหน่วยงานเข้าใจความหมายของคำว่า “ลูกค้ามาอันดับหนึ่ง” เสียก่อน
เช่น ต้องฟังลูกค้า, ทำให้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง, แสดงให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในทุกสิ่งที่เรากระทำให้เขา, การแก้ไขปัญหาใดก็ตามต้องนึกถึงลูกค้าไว้เป็นอันดับแรก ฯลฯ

นอกจากนี้ การสร้างลิสต์ของสิ่งที่ “ควรและไม่ควรทำ” ก็ช่วยให้พนักงานเข้าใจรูปแบบของพฤติกรรมที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น เช่น

ควร…….. แสดงความกระตือรือล้นและยืดหยุ่นในการสนองความต้องการของลูกค้า
มีเซ้นส์ว่า อะไรคือเหตุฉุกเฉิน
สื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลมากกว่าเดิม
ไม่ควร…..ให้คำสัญญา หากรู้ว่าทำไม่ได้
เหมาว่าคุณรู้ความต้องการของลูกค้าดีอยู่แล้ว
แก้ตัวหรือโทษคนอื่น

ประการสุดท้าย คือ เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่คุณสร้างขึ้นนี้ออกไปให้ทั่วถึงทั้งภายในหน่วยงาน, ลูกค้า, และนักลงทุน

3. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างภาพลักษณ์กับระบบ และกระบวนการทำงานขององค์กรจะทำให้ ภาพลักษณ์และพฤติกรรมที่ต้องการติดอยู่กับภาพขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น ไม่ว่าเรื่องราวใด ๆ ที่กระทำโดยองค์กรจะต้องเน้นย้ำความสำคัญของภาพลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหมายรวมถึงทุกกระบวนการการตัดสินใจ, การบริหารจัดการ, ระบบการให้รางวัล, กระบวนการจ้างงาน, การเทรนนิ่ง ฯลฯ

และเพื่อให้พนักงานในทุกระดับได้เรียนรู้ในสิ่งนี้โดยทัดเทียมกัน ควรมีการกำหนดแผนการเทรนนิ่งซึ่งชี้แจงให้พนักงานทุกคนรู้ว่า อะไรคือภาพลักษณ์ที่บริษัทกำหนดขึ้น และพวกเขาสำคัญอย่างไรต่อการสร้างเสริมสิ่งนี้
รวมถึงต้องบอกกล่าวให้พนักงานรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบและกระบวนการภายในองค์กรทุกคราวที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

4. ติดตามผลงานและทำตัวเป็นแบบอย่าง
หลักการใด ๆ คงไม่สามารถบรรลุผล หากไม่มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี เช่น จดบันทึกพฤติกรรมของพนักงานหรือผลงานที่ทำ, ให้รางวัลพนักงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องและนำผลที่ได้นั้นไปอธิบายให้กับคนที่ยังทำงานไม่ได้ตามเป้าเข้าใจ

นอกจากนี้ ผู้บริหารเองควรแสดงให้เห้นถึงความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ และทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง หลักการทั้ง 4 ข้อนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารองค์กร เพราะทั้งนักลงทุน,ลูกค้า และรวมถึงพนักงานของคุณเองจะคอยมองดูอยู่ว่าผู้บริหารได้ทำตามที่ได้พูดไว้หรือไม่ หลายต่อหลายบริษัทสามารถที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ แต่บริษัทจะประสบความสำเร็จ คือ บริษัทที่ทำอย่างต่อเนื่อง เพราะมันต้องอาศัยเวลาที่ยาวนานเพียงพอและความมุ่งมั่น

อย่างไรก็ดี รางวัลที่ได้ คือ การสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจจากนักลงทุน ลูกค้า และพนักงาน ที่คุ้มค่ามากกว่าที่คุณลงทุนไปมหาศาลทีเดียว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *