ไม่เก่งหรือความรู้น้อยทำร้านกาแฟได้หรือไม่?

ไม่เก่งหรือความรู้น้อยทำร้านกาแฟได้หรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องเก่ง ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนจำนวนมาก คุณก็สามารถทำธุรกิจร้านกาแฟสดได้ และจะทำให้คุณเก่งมีทักษะสูงในภายหลัง

การทำธุรกิจร้านกาแฟสดนั้น จำเป็นต้องเก่งหรือมีการศึกษาสูงหรือไม่?
คำตอบคือ ไม่จำเป็น ความเก่งสามารถสร้างขึ้นมาในตัวของคุณได้ทุกเมื่อ ความเก่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติเป็นประจำ จนเกิดทักษะสูงและกลายเป็นความเชี่ยวชาญความชำนาญโดยอัตโนมัติ ความรู้ด้านต่างๆมีมากมาย ท่านสามารถศึกษาตามสื่อที่มีการเผยแพร่ อยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะเก่งในเรื่องใดก็สามารถศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติได้ตลอดเวลา คุณต้องมีพรแสวงในเรื่องการเสาะหาความรู้และการนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นความชำนาญขึ้นในตัวของคุณ ชีวิตของเราจะรุ่งเรืองหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการตัวเองเป็นหลัก การดำเนินธุรกิจก็เช่นกัน ธุรกิจจะรุ่งเรืองหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับมือ(การบริหารจัดการ)ของคุณเองทั้งนั้น ส่วนจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจที่ทำรุ่งเรืองได้ คุณต้องแสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ สำหรับการทำธุรกิจร้านกาแฟสด ความรู้ในแง่มุมต่างๆได้ถ่ายทอดไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมดแล้ว คุณสามารถศึกษาหาความรู้ ณ ที่แห่งนี้ แล้วนำความรู้เหล่านี้สู่ภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา และสามารถต่อยอดธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นจะเห็นว่าความรู้และความเก่งสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ทุกเมื่อ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราว่าต้องการให้เป็นไปในรูปแบบใด การดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจสามารถออกแบบได้ตามที่เราต้องการ ด้วยหนึ่งสมองกับสองมือของเรา คนอื่นเขาทำได้ คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน ทุกอย่างวัดกันที่ใจ จงอย่าสร้างเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรคขึ้นในจิตใจของคุณ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเช่นนั้น ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นอิสระ
ทุกๆอย่างที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ล้วนมาจากแนวความคิดทั้งสิ้น นำความคิดมาสร้างเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้สามารถจับต้องได้ เฉกเช่นเดียวกับการทำธุรกิจ ก็เริ่มต้นจากแนวความคิดของคุณ ที่ต้องการมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเอง จนเข้าสู่ขบวนการต่างๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้เห็น ดังนั้นก่อนที่จะถึงหลักชัยหรือความสำเร็จนั้น คุณต้องผ่านกระบวนการต่างๆต้องเดินไปทีละก้าว ไม่หยุดนิ่ง สุดท้ายก็ถึงหลักชัย เพราะหลักชัยไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน ยังคงอยู่ที่เดิม เพียงแต่ใครจะเดินไปให้ถึงเท่านั้น ซึ่งส่วนมากจะหยุดก่อนถึงหลักชัย หลักชัยรอเราทุกคนอยู่ แต่มันจะไม่เดินมาหาเราอย่างแน่นอน

เจ้าสัวและเศรษฐีในประเทศไทยหลายคนที่ไม่จบชั้น ป.4 และอีกมากมายที่ไม่จบชั้นม.ต้น เขาก็สามารถสร้างธุรกิจร้อยล้าน พันล้าน แสนล้านได้

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *