โยคะอย่างง่ายๆกับการผ่อนคลายความเครียด

โยคะอย่างง่ายๆกับการผ่อนคลายความเครียด

ตามปกติแล้ว เมื่อคุณต้องเผชิญกับความเครียดในจิตใจ คุณจัดการหรือมีวิธีการใดที่จะทำให้ความเครียดนั้นๆหมดไป? แม้ว่าคุณจะมีวิธี ที่เคยใช้แก้ไข ขจัดความเครียดของคุณเช่นไร ได้ผลดีหรือไม่? ขณะนี้ เราจะขอแนะนำวิธีการขจัดความเครียดในแนวทางแบบโยคะ เพื่อให้คุณได้มีความเข้าใจในโยคะได้ดีขึ้น
– สิ่งแรก เราจะมาเรียนท่าอาสนะง่ายๆ ขั้นเบื้องต้นกันเสียก่อน :
หากคุณต้องอยู่ในอิริยาบทใดนานๆ เช่น การนั่งทำงาน หรือยืนนานๆ จะเป็นสาเหตุให้ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นของเราจะเกิดความตึงสะสม และแข็งทื่อ เพื่อกำจัดความแข็งทื่อเหล่านั้นออกไป ให้ทำอาสนะเหล่านี้ คือ ท่าภูเขา tadasana, tiryaka tadasana and kati chakrasana จะได้ประโยชน์มาก เพราะในท่าภูเขา tadasana ข้อต่อจะถูกยืดเหยียดออกไป และในท่า tiryaka tadasana and kati chakrasana จะทำให้ข้อต่อนั้น มีการหดตัว เมื่อเราทำท่าต่างๆเหล่านี้ จึงช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหว ที่ขจัดความตึงเครียดให้หมดไปได้
ทั้งนี้ เนื่องจากความตึง และเครียดที่สะสม เกิดจากการที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเราเลยเป็นเวลานานๆ จึงเกิดสารเคมี ที่มีสภาพเป็นกรดชนิดหนึ่งที่สะสมขึ้นในร่างกาย เรียกว่า “ กรดแลคติค lactic acid ” ยิ่งช่วงเวลากลางคืน ที่เรานอนหลับใหลไปนั้น ร่างกายเราสร้างกรดแลคติคขึ้นมาตามธรรมชาติ จึงทำให้เรารู้สึกยังเกิดอาการตึงๆ เมื่อเราตื่นนอน แต่พอหลังจากที่เราได้เคลื่อนไหวร่างกายบ้างแล้ว อาการตึงๆของกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆลดลงและหมดไปเอง สารเคมีที่เป็นพิษ หากสะสมอยู่ตามบริเวณข้อต่อของเรามากๆ จะไปขัดขวางหรือกลายเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของข้อต่อได้ ในกล้ามเนื้อ ก็จะถูกอุดตันในช่องว่างเล็กๆ ทำให้การไหลเวียนของโลหิตไม่สะดวก ท่าอาสนะเหล่านี้จึงจะช่วยทำให้ เกิดการขยายและยืดเหยียดของกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิต และสารเคมีที่เป็นพิษก็จะถูกขจัดออกไปตามกระแสเลือดได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีท่าอาสนะที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของคอ และศีรษะ เช่น ภวันมุกตาอาสนะ pawanmuktasana part 1
ณ ขณะนี้ เราจะมารวบรวมจิตให้นิ่งกัน สักชั่วเวลาสั้นๆ สองนาที:
– ขอให้หลับตาลง
– สำรวมจิตให้ว่าง โล่ง ผ่อนคลาย และส่งจิตไปที่ลมหายใจของเรา
– คอยสังเกต จังหวะของลมหายใจที่เข้า และออก
– ในช่วงที่เรากำลังหายใจเข้า อย่างช้าๆ นุ่มนวลนั้น เราจะรู้สึกถึงลมเย็นๆเอื่อยๆ ที่ผ่านเข้ามาทางโพรง
จมูกทั้งสองข้าง
– ในช่วงที่เรากำลังหายใจออก อย่างช้าๆ นุ่มนวลนั้น เราจะรู้สึกถึงลมอุ่นๆเอื่อยๆ ที่ผ่านออกไปทางโพรง
จมูกทั้งสองข้าง
– ให้ปล่อยจิตโลดแล่นไปตามลมหายใจเข้า-ออก ของเราสักครู่
– จึงค่อยๆลืมตาขึ้น

การฝึกเช่นนี้ เราจะสามารถฝึกได้ ในชั่วเวลาที่เราต้องการ อาจจะสัก ห้านาที ในตอนเช้า บ่าย เย็ย หรือก่อนเข้านอน เราจะค่อยๆรูสึกได้เลยว่า พลังแห่งสมาธิและการผ่อนคลายของเราจะค่อยๆพัฒนาได้สูงขึ้นๆ แกร่งขึ้น ความเครียด อารมณ์ที่ขุนมัว ความหงุดหงิดใจ ที่เราเคยมีอยู่ในทุกๆวัน จะค่อยๆเลือนหายไป ลดลงไปเอง อย่างเป็นธรรมชาติ นี่เอง คือ จุดเริ่มเปรียบเสมือนประกายพลังแห่งโยคะ ที่จะกลับกลายเพิ่มมากขึ้น โยคะไม่น่าจะใช่การที่เราสามารถยืนในท่ากลับศีรษะได้ โยคะไม่น่าจะใช่ที่เรานำเอาเสื้อผ้าตามแนว หรือแบบของคุรุโยคะมาสวมใส่ไว้ แต่โยคะที่แท้จริงนั้น คือ การตื่นรู้ มีสติ สัมผัสกับความสุข สงบ ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *