โมเดลที่ประสบผลสำเร็จของสมาชิกแฟรนไชส์ร้านกาแฟ

โมเดลที่ประสบผลสำเร็จของสมาชิกแฟรนไชส์ร้านกาแฟ

สมาชิกที่ปฏิบัติตามกฎกติกาของแฟรนไชส์มีน้อย ส่วนมากจะแหกกฎกติกา ซึ่งมีแทบทุกที่ ดังนั้นจึงเห็นผู้ที่ทำร้านกาแฟแล้วประสบผลสำเร็จมีน้อยตามไปด้วย
การทำธุรกิจร้านกาแฟแบบไร้ทิศทางสะเปะสะปะไปเรื่อยๆ ทั้งๆที่ระบบมาตรฐานมีรองรับอยู่แล้ว การแหกกฎก็คือจุดดับที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด

ในการทำธุรกิจทุกประเภทต้องมีรูปแบบหรือโมเดลธุรกิจ ซึ่งโมเดลธุรกิจเปรียบเสมือนเข็มทิศ ที่เราจะทำธุรกิจตามแผนหรือแบบที่วางไว้ ไม่มีใครวางแผนหรือวางรูปแบบเพื่อล้มเหลว แต่วางเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ การทำธุรกิจบางอย่าง บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมายอะไร ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการลงทุนมากหรือน้อย หรูหราหรือเรียบง่าย แต่มันขึ้นอยู่กับโมเดลของธุรกิจส่วนหนึ่ง แฟรนไชส์ร้านกาแฟของเราได้วางระบบหรือวางโมเดลรูปแบบธุรกิจแบบง่ายๆที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน เราพยายามลดกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะเป็นอุปสรรค และให้อิสระมีความยืดหยุ่นสูง ทุกๆธุรกิจย่อมมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของตนเอง แฟรนไชส์ของเราได้วางกฎเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับสมาชิก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน ในการดำเนินธุรกิจย่อมมีทั้งประสบผลสำเร็จและล้มเหลวควบคู่กันไป การที่จะประสบผลสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเหนือความสามารถที่มนุษย์จะทำไม่ได้ การที่จะทำร้านกาแฟให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น จะสัมพันธ์กับการวางโมเดลธุรกิจของเรา ซึ่งเราได้วางรูปแบบเป็นมาตรฐานแล้ว เพียงแต่สมาชิกทำตามรูปแบบหรือเข็มทิศที่เราวางไว้เป็นระบบ ทำตามคำแนะนำ ไม่แหกกฎออกนอกเหนือที่เราวางไว้ ซึ่งสมาชิกร้านกาแฟที่ประสบผลสำเร็จทุกราย คือผู้ที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เราวางไว้เป็นระบบมาตรฐาน ส่วนผู้ที่ล้มเหลว ซึ่งมีมากเช่นกัน ส่วนมากจะเป็นประเภทแหกกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติต่างๆ ทำให้ระบบผิดเพี้ยนไปจากรูปแบบหรือโมเดลธุรกิจที่เราวางไว้
ร้านกาแฟที่จะประสบผลสำเร็จได้ต้องปฏิบัติตามระบบกฎระเบียบที่แฟรนไชส์วางไว้
นักมวยที่จะประสบผลสำเร็จเป็นแชมป์ได้นั้นต้องมีระเบียบวินัยสูง ไม่ปฏิบัตินอกกฎกติกา การทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน ถ้าทำเรื่อยเปลื่อยไม่มีทิศทางเป้าหมาย ไม่มีระบบใดๆรองรับก็ยากที่จะประสบผลสำเร็จได้ ยิ่งในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีสูงมาก จะเห็นได้ว่าร้านกาแฟก็เป็นอีกธุรกิจยอดฮิตอีกธุรกิจหนึ่งที่มีอัตราการแข่งขันกันสูง บางพื้นที่มีหลายๆแบรนด์ตั้งอยู่ติดๆกัน ดังนั้นจึงสู้กันที่ฝีมือการบริการจัดการอย่างเหนือชั้น ใครที่ทำได้ดีกว่านั่นคือผู้ชนะ ทางแฟรนไชส์ของเราพยายามย้ำตรงจุดนี้ แต่ก็ยังมีผู้แหกกฎอยู่เรื่อยๆ ต้องบอกว่าไม่มีชัยชนะใดๆได้มาแบบง่ายๆ ทุกอย่างต้องผ่านการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆรอบด้าน และผู้ที่แกร่งเข้มแข็งเท่านั้น จึงจะอยู่รอดปลอดภัยเป็นผู้ชนะ ถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะ ก็จงเดินตามระบบกฎกติกาที่แฟรนไชส์ได้วางไว้ให้ปฏิบัติ ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย สมาชิกหลายๆร้านที่ประสบผลสำเร็จ เพราะการปฏิบัติตามระบบที่เราวางไว้ เราเปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

ท่านต้องการประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว ท่านสามารถเลือกได้ตลอดเวลา อยู่ที่หนึ่งสมองกับสองมือของท่าน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *