เม้าท์เรื่องงานกับอลิส “จะเลือกอะไรระหว่าง …. งานด่วน กับ การฝึกอบรม

เม้าท์เรื่องงานกับอลิส “จะเลือกอะไรระหว่าง …. งานด่วน กับ การฝึกอบรม

หากถามหัวหน้างานว่าหากให้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เน้นเรื่องการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างานจะรู้สึกอย่างไรบ้าง มีหัวหน้างานหลายคนที่ชอบเรียนรู้ ชอบพัฒนาตนเอง บุคคลเหล่านี้จะแสวงหาโอกาสในการฝึกอบรมอยู่เสมอ และยังมีหัวหน้างานอีกหลายคนที่ไม่ชอบและไม่อยากจะพัฒนาตนเอง ยิ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่งานเทคนิคเฉพาะด้านด้วยแล้ว ยิ่งไม่อยากเรียนเข้าไปใหญ่ เพราะมองว่าการฝึกอบรมเป็นเรื่องไกลตัว เรียนไปก็เท่านั้น ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลย

การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาคน ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเครื่องมือนี้จะทำให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้ (Knowledge) จากผู้สอน ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องนั้น ๆ (Skills) และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง การรับรู้ และความคิดของตนเอง (Attributes)

อลิสจึงขอฝากเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการฝึกอบรมแก่หัวหน้างานทั้งหลาย อย่ามองว่าเรื่องของคนที่เป็นลูกน้องของตนเองเป็นเรื่องหน่วยงานบุคคลหรือหน่วยงานฝึกอบรม ขอให้มองว่าเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ ความสามารถของลูกน้องของตนเอง

มีคำถามจากเพื่อนรุ่นน้องของอลิสถามมาว่า หากหัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรม เริ่มรู้แล้วว่าการบริหารงานจะเกิดขึ้นจากการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานของตนเองก่อน คำถามก็คือ หากหัวหน้างานตกลงปลงใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่จัดขึ้นในบริษัท หรือเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกก็ตาม หากวันนั้นมีงานหรือการประชุมด่วนจะทำอย่างไรดี จะต้องเลือกที่จะเข้ารับการฝึกอบรม หรือเลือกงาน/การประชุมด่วนดี

คำตอบจากมุมมองของอลิสก็คือ ควรเลือกงานก่อนค่ะ หากเราไม่สามารถเลื่อนงานหรือการประชุมด่วนนั้นได้เลย และจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญพอควร โดยคุณจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองแล้วล่ะค่ะว่า ทางออกในการฝึกอบรมก็คือ จะต้องมอบหมายให้ลูกน้องเข้ารับการฝึกอบรมแทนคุณ ควรจะใช้สิทธิค่ะ หรือหากเป็นการจัดอบรมภายในบริษัท ทางที่ดีสำหรับคุณ คุณควรจะขอให้ฝ่ายบุคคลหรือลูกน้องที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนคุณอัดเทป และ/หรือเก็บเอกสารเผื่อคุณด้วย เพื่อที่ว่าจะได้นำมาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

หากคุณพิจารณาแล้วว่า การประชุมหรืองานด่วนนั้น ๆ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องทำเอง มอบหมายให้ลูกน้องเข้าประชุมหรือรับผิดชอบงานด่วนแทนคุณได้ คุณควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกน้องของตนเองจะดีกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่า คุณจะต้องเลือกระหว่างงาน/การประชุมด่วน กับการฝึกอบรม หัวหน้างานควรจะเตรียมความพร้อมของศักยภาพและความสามารถของพนักงาน โดยให้พวกเขามีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้างานบ้าง เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการประชุมให้ลูกน้องฟัง อย่างน้อย ๆ พวกเขาจะได้รับรู้ว่าคุณกำลังทำอะไร และการประชุมนั้นได้พูดถึงประเด็นใดบ้าง

ในการทำงานก็เช่นเดียวกันค่ะ ควรฝึกฝนให้ลูกน้องสามารถรับผิดชอบงานด่วนที่คุณจะต้องรีบทำ ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารหรือรายงานที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะหากลูกน้องสามารถบริหารจัดการงานดังกล่าวได้แล้ว คุณเองจะได้ไม่เหนื่อย ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ว่าจะเลือกอะไรดีระหว่าง งานด่วนกับการฝึกอบรม

สรุปว่า อลิสขอสนับสนุนเทคนิคการฝึกอบรมเป็นอย่างมากค่ะ ไม่ใช่เรื่องเสียเวลา ไม่ใช่เรื่องที่เป็นภาระ แต่เป็นเรื่องที่จำเป็นและมีผลต่อการเพิ่มมูลค่างาน (Job Value) ในตัวคุณ ยิ่งคุณรู้รอบมากเท่าไหร่ คุณเองจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานจากความรู้ที่คุณแสวงหามา

ที่มา : www.manager.co.th

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *