เทคนิคอ่านเร็ว : Speed reading

เทคนิคอ่านเร็ว : Speed reading –
Posted by CP-N , ผู้อ่าน : 569 , 09:13:59 น.
หมวด : ทั่วไป
พิมพ์หน้านี้
การอ่านหนังสือเร็วถือว่า มีประโยชน์มากทีเดียวในชีวิต วัยทำงานและวัยเรียน
อย่างผมซึ่ง…ผมจะนำเสนอเทคนิค (ไม่ได้คิดเองนะ) เป็นวิธีที่อ่านมาตาม
หนังสือทั้งหมด 2 กับ 1/2 เล่ม ซึ่งผมทดลองใช้แล้วได้ผลดีที่เดียว และนี่คือวิธี
ที่คนใช้แล้วได้ผลมาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักอ่านนะครับ
1.สมาธิ
-เป็นสำคัญที่สุดก่อนจะเริ่มต้น เพื่อการทำงานที่ดีที่สุดของสมองเรา
และมี เทคนิคการมองภาพ Mandala

มองโดยไม่ต้องสนใจว่า รูปร่างเป็นอย่างไร
และให้มองที่จุดกึ่งกลางของภาพ เป็นเวลา 2-3 นาที
2.ตั้งเป้าหมายก่อนอ่าน
-เป็นการให้สมองรู้ว่าเค้าต้องใช้พลังงานมากแค่ไหน
และรู้เวลาที่เหมาสม (ควรอยู่ในที่เงียบๆ และที่นั่งสบายๆ)
ต่อไปคือเทคนิคการอ่านเร็วที่ได้ผล(สำหรับผมและเพื่อนๆ)
3.มองภาพรวมของหนังสือ
-การอ่านหน้าปก อ่านปกหลัง และเปิดอ่านที่ละหน้า
โดยไม่ต้องใส่ใจเนื้อหามาก {Photo reading}
4.อ่านในใจ แต่ ห้ามอ่านออกเสียง
-คือการอ่านด้วยตา และสมอง ซึ่งจะทำให้เร็วขึ้นมากทีเดียว
5.การอ่านไปข้างหน้า
-เป็นวิธีอ่านแบบ ไม่มีการอ่านย้อนหลัง เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจและจดจำ
(ไม่ควรส่ายหน้าระหว่างอ่าน ใช้สายตาอย่างเดียว)
6.การขยายความกว้างโฟกัส
มี 3 ระดับ
6.1 การอ่านเป็นกลุ่มคำ
6.2 การอ่านเป็นประโยค
6.3 การอ่านเป็นบรรทัด
ทั้งหมดอยู่ที่การฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7.ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำ
-หมายความว่า ไม่ต้องพยายามอ่านจนจบประโยคนั้นๆ ถ้าเราเข้าใจความหมาย
ประโยคนั้นๆแล้ว
คุณหนูดีแนะนำว่า ควรเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับการอ่านเร็วด้วย
-การอ่านเร็วเป็นเรื่องง่ายแค่ฝึกทุกๆวัน
-การอ่านเร็ว ได้ข้อมูลเท่ากับการอ่านช้า
-อยากอ่านเร็วเป็นทักษะพิเศษ ควรฝึกต่อเนื่อง 21 วัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *