@@ เติมความคิดสร้างสรรค์ลงในธุรกิจ @@

@@ เติมความคิดสร้างสรรค์ลงในธุรกิจ @@

ธุรกิจจะมีชีวิตชีวาได้ก็ด้วยการเติมความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจลงไปในธุรกิจ ให้ธุรกิจขับเคลื่อนและพัฒนาการอยู่เสมอ เจ้าของต้องเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน อาจจะมีคำถามว่า ทำไมต้องให้ธุรกิจมีชีวิตชีวา คิดง่ายๆถ้าทำอะไรแบบเชื่องช้าอืดอาด จะเหมือนคนใกล้หมดลมหายใจ แต่ถ้าเราใส่แรงกระตุ้นแอคทีฟเข้าไป มันจะเปลี่ยนแนวทันที มันจะมีแรงขับเคลื่อนในตัว มีพลัง ทั้งการคิดและการกระทำ ใครที่นำเอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้งานมากที่สุด ย่อมได้เปรียบในเชิงสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าสิ่งที่ทำอยู่ ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในตัวของทุกๆคน เพียงแต่ใครจะดึงออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเท่านั้น ซึ่งส่วนมากจะมองข้ามหรือมองไม่เห็นถึงศักยภาพของตัวเอง นึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีอยู่ในตัวเอง อย่าลืมว่าทุกคนมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวเองแล้ว นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เถอะ เพราะคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ความคิดสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ก็คือส่วนหนึ่งของความคิดบวกนั่นเอง เมื่อคุณคิดดีแล้ว ก็จะนำสิ่งดีๆจากความคิดมาแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ คุณสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์นี่แหละ ถ้าคุณพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคุณอยู่บ่อยๆ คุณจะเกิดทักษะ คิดอะไรก็ง่ายขึ้น

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *