‘เด็กปั๊ม’ เสี่ยงมะเร็งจากสารเพิ่มออกเทนเบนซิน

“เด็กปั๊ม” เสี่ยงมะเร็งจากสารเพิ่มออกเทนเบนซิน

________________________________________
น.ส.เจริญศรี กี้ประเสริฐทรัพย์ นักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า จากการทำวิทยานิพนธ์เรื่องการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเพิ่มออกเทนที่ใช้แทนตะกั่ว (MTBE) ในน้ำมันเบนซินในพื้นที่ กทม. พบว่าบริเวณปั๊มน้ำมัน และบริเวณสี่แยกไฟแดง เป็นจุดที่น่าจะมีสาร MTBE ปริมาณสูงในบรรยากาศ โดยเด็กปั๊มซึ่งต้องทำงานใกล้กับหัวจ่ายน้ำมัน มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบแบบเฉียบพลัน และความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในระยะยาว โดยเฉพาะปั๊มที่มียอดการจำหน่ายน้ำมันเบนซินเฉลี่ยสูงกว่า 500 ลิตรต่อชั่วโมง โดยประมาณก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น ส่วนในปั๊มที่มียอดขายเฉลี่ยไม่มากนักนั้น หากสภาพพื้นที่มีลักษณะปิด เช่น มีรถใหญ่เข้าไปเติมน้ำมันจำนวนมาก หรือล้อมรอบด้วยอาคารสูง ซึ่งมีการระบายอากาศไม่ดี เด็กปั๊มก็มีโอกาสได้รับ MTBE ในปริมาณสูงเช่นกัน

น.ส.เจริญศรีกล่าอีกว่า จากการพูดคุยกับเด็กปั๊ม รวมถึงเจ้าของปั๊มหลายๆแห่ง พบว่าไม่รู้ถึงพิษภัยและการป้องกันตัวจากสารเหล่านี้เลย ทั้งที่แนวทางป้องกันอย่างง่ายๆ ที่ทำได้ก็คือ เมื่อเริ่มปล่อยน้ำมันใส่ช่องเติมในรถแต่ละคันแล้ว ให้รีบออกมาห่างจากจุดนั้น และเข้าไปอีกครั้งเมื่อเติมเสร็จ เพราะระหว่างบริเวณหัวจ่ายที่มีการระเหย กับจุดที่ห่างออกมาเพียงไม่กี่เมตรนั้น ความเข้มข้นของ MTBE ในอากาศก็ต่างกันมากพอสมควร นอกจากนี้ การติดตั้งหัวจ่ายน้ำมันแบบมีระบบดูดไอน้ำมันกลับ เพื่อลดการสูญเสียน้ำมันไปในอากาศขณะเติมน้ำมัน ก็จะช่วยให้ MTBE ไม่ระเหยออกมาด้วยก็ป้องกันได้ดังนั้นจึงควรพิจารณากำหนดให้ สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันที่มียอดการจำหน่ายสูง ต้องติดตั้งระบบดูดไอน้ำมันกลับ และควบคุมให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อลดการได้รับสารระเหยจากน้ำมัน.
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 56 ฉบับที่ 17151 วันพุธที่ 5 มกราคม 2548
http://www.thairath.co.th/thairath1/2548/educat/jan/05/edu3.php

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *