เคล็ดไม่ลับในการทำร้านกาแฟให้ประสบผลสำเร็จ

เคล็ดไม่ลับในการทำร้านกาแฟให้ประสบผลสำเร็จ

การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ทำนั้น ต้องใช้ทั้งความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ความรู้และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆหรือไม่มีการลงทุนเลย การลงทุนไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียว การลงทุนด้วยกำลังกาย การทุ่มเทต่างๆ ล้วนเป็นการลงทุนทั้งสิ้น ความสำเร็จจะเป็นของผู้ที่ตั้งใจจริง ทุ่มเททั้งกายและใจ ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกรูปแบบ เป็นผู้ที่มีความพยายามและความทรหดอดทนสูง นี่คือองค์ประกอบของผู้ที่จะประสบผลสำเร็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดมาต้านหรือเป็นอุปสรรคในการมุ่งสู่ความสำเร็จของคุณได้ นอกจากจิตใจของคุณเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด ความสำเร็จมีอยู่ในตัวของทุกๆคนแล้ว เพียงแต่มันไม่ได้มาแบบง่ายๆ ต้องผ่านการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงต้องใช้ความมุ่งมั่นทรหดอดทนและความพยายามสูงมากกว่าปกติทั่วไป จึงต้องบอกได้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆ ต้องสู้เท่านั้นจึงจะชนะได้ และต้องสู้ด้วยปัญญาหนึ่งสมองและสองมือ ความสำเร็จรอทุกๆคนอยู่แล้ว จงพยายามอย่างสุดความสามารถไปให้ถึง เหมือนภูเขาที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ความเป็นจริงคือมันไม่ได้เคลื่อยย้ายไปไหน มันรอทุกคนให้ขึ้นไปชมทัศนียภาพที่สวยงามบนภูเขา ( ความสำเร็จ ) จะช้าหรือเร็วก็ต้องถึงบนภูเขาในที่สุด ถ้าไม่หยุดเดินก่อน คนจำนวนมากยอมพ่ายแพ้ก่อนถึงยอดเขา บางคนยังเดินไม่ถึงตีนเขาก็ยอมแพ้แล้ว บางคนแค่มองเห็นภูเขาก็ใจออกซะแล้ว หรือบางคนเดินขึ้นใกล้ถึงยอดเขาแล้ว แต่ถอดใจก่อน จึงบอกได้ว่าความสำเร็จคือสิ่งที่วัดใจคนได้เป็นอย่างดี จะเป็นตัวบอกว่าใครมีความมุ่งมั่นและความพยายาม ความทรหดอดทนสูงกว่ากัน มันจะเป็นตัวกรองได้เป็นอย่างดี

การสร้างความสำเร็จทีละขั้น ( แบบอิงกับหลักวิชาการ ซึ่งก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไป )
ในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจร้านกาแฟสด ถ้าจะให้ดีคุณต้องวางแผนไว้ 2 ขั้น ดังนี้
1 ) แผนการดำเนินงาน ( Operation Plan ) เป็นแผนงานธุรกิจร้านกาแฟที่คุณจะลงทุน การทำงานอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามีแผนการดำเนินงานแล้ว จะทำได้ง่าย และสำเร็จได้ง่าย สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ง่ายขึ้น เสมือนการเดินทางที่มีเข็มทิศ การเดินทางตามเข็มทิศที่ตั้งไว้จะถึงที่หมายแม่นยำและรวดเร็ว การทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน ถ้าคุณมีแผนวางไว้ล่วงหน้าแล้ว มันก็จะง่ายขึ้น ความผิดพลาดจะมีน้อยลง เพราะแผนที่คุณได้วางไว้ผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว
1.1 การเขียนแบบดำเนินการลงบนกระดาษ ซึ่งก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนั่นเอง ให้เริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดงบประมาณเบื้องต้น การใช้เงินลงทุนในแต่ละจุด การกำหนดทำเลที่ตั้งร้านว่าควรใช้ทำเลที่ใดจึงจะเหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์และประเมินยอดขายแบบคร่าวๆ การเลือกที่จะสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองหรือพึ่งแฟรนไชส์ทั่วไป ฯ ล ฯ สิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เป็นแนวทางการดำเนินการในแต่ละขั้น จากนั้นก็กรองข้อมูลแต่ละจุดออกมา เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ( ข้อ 2 )

2 ) แผนปฏิบัติ ( Action Plan ) เป็นแผนที่สืบเนื่องมาจากข้อ 1 แผนนี้จะเป็นตัวบอกว่าจะทำอะไรก่อนหลัง เป็นขั้นที่นำไปสู่ภาคปฏิบัติล้วนๆจากแผนที่ 1 ในข้อ 1 เป็นแผนที่อยู่บนกระดาษที่เราร่างขึ้นมา แต่ข้อ 2 เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรม ประเมินและตรวจสอบได้ ประการสำคัญแพลนแล้วอย่านิ่งที่เรียกกันว่าแพลนนิ่ง ให้คุณปฏิบัติไปทีละขั้น จะช่วยป้องกันการผิดพลาดได้ และได้งานมีคุณภาพด้วย การทำงานแบบนี้จะเป็นการทำงานแบบอิงหลักวิชาการ ใช้หลักวิชาการมาประเมินและตรวจสอบการทำงานในแต่ละจุด วัตถุประสงค์การทำแบบนี้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดให้น้อยที่สุด และเพื่อใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินงาน เพราะการทำแบบประเภทนี้ จะรู้หรือมองเห็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายหรือปลายทางนั่นเองว่าเป็นอย่างไร

กรณีทำตามหรือเขียนแผนตามที่แนะนำไม่ได้ ก็ให้ปฏิบัติตามที่แฟรนไชส์เขาแนะนำและวางระบบไว้แล้ว ซึ่งก็ได้ผลเช่นกัน ประการสำคัญคุณต้องควบคุมตัวเองอย่าแหกกฎระเบียบต่างๆของแฟรนไชส์เขา ซึ่งเท่ากับคุณเดินนอกเส้นทางการควบคุมของเข็มทิศไปแล้ว โอกาสจะถึงจุดหมายปลายทาง( ความสำเร็จ ) มีน้อยมากๆหรืออาจแทบไม่มีเลย ที่เห็นร้านกาแฟส่วนใหญ่ล้มเหลวก็มาจากจุดนี้ส่วนหนึ่ง เพราะไร้เข็มทิศและไม่อยู่ในระเบียบวินัยที่วางไว้ พระเจ้าจึงลงโทษ ในความเป็นจริงแล้ว ความสำเร็จของการทำร้านกาแฟไม่ได้ยุ่งยากหรือยากเย็นอะไร ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่ตอบสนองลูกค้ามากที่สุด ซึ่งเป็นวิสัยที่มนุษย์สามารถทำได้ แต่ส่วนมากจะไม่ทำเพิกเฉยไป แต่ก็เรียกร้องแต่ความสำเร็จ ซึ่งมันขัดแย้งกันกับสิ่งที่ทำ ไม่มีอะไรในโลกนี้เหนือไปกว่าความสามารถของมนุษย์ที่จะทำได้ ถ้าตั้งใจจะทำอย่างจริงจัง ไม่มีอะไรมาต้านได้เลย ที่นี่จะพยายามนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมากระตุ้นต่อมความรู้สึกกระตือรือร้นของสมาชิกหรือผู้ที่ต้องการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จจริงๆ ข้อมูลทุกอย่างมันจะเกิดประโยชน์ได้จริงๆก็ต่อเมื่อถูกนำไปสู่ภาคปฏิบัติจริงเท่านั้น

ความสำเร็จใดๆส่วนหนึ่งเกิดจากการตรงมาตรงไปกับลูกค้า กับคู่ค้า และบุคคลรอบข้าง มันไม่ได้มีความลึกลับซับซ้อนอะไร ถ้าคุณตั้งเข็มทิศไว้ที่ความสำเร็จ วิธีการต่างๆมันจะออกมามาจากความคิดสร้างสรรค์จิตใต้สำนึกคุณเอง

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *