เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ (Soft Drinks)

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ (Soft Drinks)
• น้ำเชื่อมและน้ำเชื่อมผลไม้ (Syrup and Cordial)
o น้ำเชื่อม หมายถึง น้ำเชื่อมธรรมดาที่ทำได้โดยนำน้ำตาลมาละลายกับน้ำ
o น้ำเชื่อมผลไม้ หมายถึง น้ำเชื่อมที่มีการปรุงแต่งด้วยรส สี และกลิ่นของผลไม้ได้จากการสังเคราะห์ เช่น
– เกรนาดีน (Grenadine) เป็นน้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของทับทิม
– ออจีท (Orgeat) เป็นน้ำเชื่อมที่มีรสชาติของแอลกอฮอล์ ซึ่งบางตำราอาจผสมด้วยเครื่องเทศ หรือสมุนไพร บางชนิดเข้าไป
– กลิ่นมะพร้าว (Coconut) เป็นน้ำเชื่อมที่มีรสชาติของมะพร้าว ซึ่งอาจจะได้จากการเคี่ยวกะทิ แล้วผสมด้วยน้ำตาลและนำไปผสมค็อกเทลอย่าง “Pina Colada” หรือผสมเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่มีกะทิ หรือไอศครีมเป็นส่วนผสม
– คาสซีท (Cassis) เป็นน้ำเชื่อที่มีกลิ่นหอมและรสชาติของลูกแบล็ค เคอร์เร้นท์ (Blackcurrent)
– พีช (Peach) เป็นน้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมและรสชาติของผลลูกพีชสุก นำไปผสมในค็อกเทลบางชนิด ที่ต้องการเน้นกลิ่นหอมเป็นหลัก
• น้ำผลไม้สด และน้ำผลไม้กระป๋อง (Fresh Fruit Juice / Canned Fruit Juice)
o น้ำผลไม้สด เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากการนำผลไม้ที่สุกนำมาคั้นเอาน้ำ
o น้ำผลไม้กระป๋อง คือ น้ำผลไม้ที่มีการปรุงแต่งบ้างเกี่ยวับทางด้านสี กลิ่น และรสชาติ แล้วผ่านขบวนการผลิตและบรรจุกระป๋อง
• น้ำผลไม้เข้มข้น (Fruit Squash)
หมายถึง เครื่องดื่มที่ทำจากน้ำผลไม้ชนิดต่าง ๆ และมีการเติมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม
• น้ำโซดา (Soda Water)
เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากการผสมระหว่างเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนตกับน้ำ
• อาร์ทิฟิเชียลวอเตอร์ (Artificial Water)
หมายถึง เครื่องดื่มที่ได้จากการนำเอาน้ำมาปรุงแต่งสี กลิ่น และรสชาติลงไปตามต้องการ
• น้ำแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Water)
เป็นเครื่องดื่มที่มีสารพวกเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผสมอยู่ด้วย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือชนิดมีแก๊ส และไม่มีแก๊ส
• น้ำ (Pure / Table Water)
• น้ำสมุนไพร
• น้ำนม โยเกิร์ตและนมเปรี้ยว
o นมเปรี้ยว เป็นอาหารจากนมที่มีคุณค่าต่อร่างกายสูง เพราะมีทั้งวิตามินบี เอ แคลเซียม โปรตีน และมีจุลินทรีย์ที่ดี ช่วยลดอาการท้องเสีย
• น้ำอัดลม (Carbonate /Artificial Water) เป็นเครื่องดื่มรสชาติต่างๆที่ได้จากการสังเคราะห์สีและกลิ่น แล้วอัดแก๊ส (CO2) เข้าไป เช่น Coca- Cola, 7-Up, Tonic, Ginger ale
• ชา (Tea)
• กาแฟ (Coffee)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *