อากาศเปลี่ยน อย่าโทษดาว

อากาศเปลี่ยน อย่าโทษดาว
11 กรกฎาคม 2552 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ลมฟ้าอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มา สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีใครทราบ ทฤษฎีหนึ่งที่เสนอโดย เนียร์ ชาวีฟ และ แจน ไวเซอร์กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศโลกในช่วง 500 ล้านปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจมากราวสองในสามจนถึงสามในสี่ เกิดจากการที่ระบบสุริยะของเราเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในแขนต่าง ๆ ของดาราจักรทางช้างเผือก ทฤษฎีนี้ดูมีหลักฐานสนับสนุนที่ดี เพราะพบว่าการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกในอดีตมีคาบประมาณ 140 ล้านปี ซึ่งสอดคล้องกับความถี่ของการที่ระบบสุริยะเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในแขนของดาราจักร

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีนี้คือ เมื่อระบบสุริยะเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในแขนของดาราจักรทางช้างเผือก ปริมาณรังสีคอสมิกที่โลกได้รับจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากในแขนของดาราจักรจะมีซูเปอร์โนวามากกว่าที่ว่างระหว่างแขน สิ่งนี้มีผลต่อการกำเนิดเมฆเพิ่มขึ้นและทำให้ความรุนแรงของปฏิกิริยาเรือนกระจกรุนแรงขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ประเมินความถี่ของเหตุการณ์นี้โดยอาศัยสัณฐานของดาราจักรทางช้างเผือกตามผังดาราจักรที่เคยสำรวจในอดีต ซึ่งโครงสร้างของทางช้างเผือกตามที่เข้าใจก่อนหน้านี้คือ เป็นดาราจักรแบบก้นหอยที่มีสี่แขน

แต่นับจากปี 2546 นักดาราศาสตร์ได้มีการปรับปรุงแผนที่ดาราจักรใหม่ให้สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจ โครงสร้างของดาราจักรตามที่ประเมินใหม่นี้ต่างจากความเข้าใจเดิมอยู่พอสมควร โดยเฉพาะในปี 2551 ข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์เผยว่าทางช้างเผือกแท้จริงมีแขนสองแขน และเป็นชนิดก้นหอยมีคาน นอกจากนี้ ในปี 2552 ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่า ดาราจักรของเรามีมวลมากกว่าที่เคยคิดไว้มาก และเคลื่อนที่เร็วกว่าที่เคยเข้าใจด้วย นั่นหมายความว่า ระยะเวลาและความถี่ที่โลกจะผ่านไปยังแขนต่าง ๆ ของดาราจักรที่เคยคำนวณไว้ย่อมเปลี่ยนไปด้วย

“แม้งานวิจัยก่อนหน้านี้จะพบความสอดคล้องกันระหว่างคาบ 140 ล้านปีของการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศกับคาบการเคลื่อนฝ่าเข้าไปในแขนดาราจักรของโลก แต่ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างของดาราจักรทางช้างเผือกนี้ ทำให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวหายไปทันที” จากรายงานการวิจัยที่เขียนโดย เอเดรียน เมอลอตต์, แอนดรู โอเวอร์โฮลต์ และ มาร์ติน พอห์ล

บนโลก คาบการเปลี่ยนแปลง 140 ล้านปีได้มาจากการประเมินช่วงเวลาการเกิดยุคน้ำแข็งและปริมาณของซากดึกดำบรรพ์

หากถามว่า แล้วโลกเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในแขนครั้งล่าสุดเมื่อใด คำถามนี้ไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่ที่ยืนยันได้อย่างแน่นนอนก็คือ คาบการผ่านเข้าไปในแขนดาราจักรของโลกกับคาบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลกที่มีค่า 140 ล้านปีไม่สัมพันธ์กันแน่นอน และยิ่งกว่านั้น คาบ 140 ล้านปีนี้ก็ไม่สอดคล้องกับคาบของเหตุการณ์ใด ๆ เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะและดาราจักรเลย

ที่มา:
Past Climate Change Cannot Be Tied to Earth Passing Through Galactic Plane – Universe Today

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *