หลวงปู่หลุย จันทสาโร

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย

นามเดิม นายบา วรบุตร
บิดา นายผ่อย วรบุตร
มารดา นางกวย วรบุตร
เกิด วันอังคารที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔
ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู ที่ อ.เมือง จ. เลย
มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน คือ
๑. นางบวย วรบุตร (ถึงแก่กรรม)
๒. หลวงปู่หลุย (มรณภาพ)
๓. นายสุข วรบุตร (ถึงแก่กรรม)

หลังจากที่หลวงปู่ จบชั้นประถมปีที่ ๓ จากโรงเรียน วัดศรีสะอาด ได้ไปอยู่กับพี่เขย ซึ่งทำงานเป็นสมุห์บัญชี แผนกสรรพากร อ.เชียงคาน อายุ ๑๘ ปี ได้เข้าโบสถ์ นับถือศาสนาคริสต์ เพราะชอบสวดมนต์ นับถือศาสนาคริสต์ อยู่ ๕ ปี จนคุณพระเชียงคาน ให้ชื่อว่า นักบุญ หลุย จากการที่คลุกคลีอยู่นี้ ได้เห็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จึงออกจากศาสนาคริสต์ เข้าอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยบวชฝ่ายมหานิกาย อยู่ ๑ ปี แล้วญัตติเข้าเป็นฝ่ายธรรมยุติ ที่ จ.เลย กับท่านพระครูอดิสัย คุณาธาร อยู่ ๑ พรรษา และได้ญัตติเป็นครั้งที่สอง ที่ จ. อุดรธานี โดยท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์

ในครั้งนี้ได้อุปสมบท พร้อมกับหลวงปู่ขาว อนาลโย โดยหลวงปู่หลุย เป็นนาคขวา บวชก่อนหลวงปู่ขาว ๑๕ นาที และได้มาอยู่กับท่าน พระอาจารย์มั่น และท่านพระอาจารย์เสาร์ ที่ อ.ท่าบ่อ เป็นเวลา ๑๑ ปี และหลวงปู่ ได้อยู่เป็นเจ้าอาวาส วัดถ้ำผาบิ้ง อยู่ ๒ – ๓ ปี ก็ได้เที่ยววิเวก โดยให้พระอาจารย์มนตรี (หรั่ง คณาโสภโณ) เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาบิ้งสืบต่อไปแทน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *