สุดยอดแนวคิดการจัดการแห่งศตวรรษ

สุดยอดแนวคิดการจัดการแห่งศตวรรษ
มองมุมใหม่ : รศ.ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552
วันนี้มีสุดยอดแนวคิดการจัดการแห่งศตวรรษ ที่บิซิเนส วีค ได้ทำการจัดอันดับมา นับว่ามีความน่าสนใจมาก จึงนำมาเรียบเรียงให้ทุกท่านพิจารณากันครับ
เริ่มจากเมื่อเกือบหนึ่งศตวรรษที่แล้ว คือ ในปี 1910 ได้มีการคิดค้นไอเดียเกี่ยวกับการจัดการสายการประกอบในการผลิตรถยนต์ (Assembly Lines) ซึ่งนำมาใช้โดยเฮนรี่ ฟอร์ด สำหรับการผลิตรถยนต์สุดไฮเทคในช่วงนั้น เนื่องจากดีมานด์ของรถยนต์พุ่งสูงขึ้นมาก จนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ ไม่สามารถรับมือกับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ จึงต้องมีการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์หลายชนิดในการผลิต จนกระทั่งกำลังการผลิตของโรงงานฟอร์ดเพิ่มขึ้นจากปีละ 78,000 คัน ในปี 1910 กลายเป็น 2 ล้านคัน ในปี 1920 และเทคนิคการผลิตขนาดใหญ่นี้ ก็ได้กลายเป็นต้นแบบของโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททีเดียว
อีกประมาณหนึ่งทศวรรษต่อมา แนวคิดทางด้านการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในความสนใจของนักบริหารทั่วโลก ซึ่งได้ริเริ่มมาจากซีอีโอที่ชื่อสโลนของบริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส ที่เล็งเห็นว่าตลาดใหญ่แบบแมสนั้น แท้จริงยังมีความแตกต่างหลากหลายกันอยู่กันความต้องการ จึงควรต้องแบ่งส่วนตลาดให้เฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการของแต่ละส่วนตลาดนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
ตามมาด้วย แนวคิดด้านการตลาดยอดนิยม นั่นคือ การจัดการแบรนด์ (Brand Management) ซึ่งก็ถูกคิดค้นและนำเสนอต่อวงการธุรกิจโดยเจ้าแห่งการตลาดสินค้าผู้บริโภค พีแอนด์จี นั่นเอง โดยนำเอาเทคนิคการจัดการและสร้างตราสินค้าให้อยู่ในใจของลูกค้า ซึ่งมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในแง่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ พฤติกรรม ฯลฯ และพีแอนด์จียังมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน โดยให้ผู้จัดการแต่ละคนรับผิดชอบความสำเร็จของแต่ละแบรนด์ ในลักษณะของผู้จัดการแบรนด์ ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ยังใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้
ต่อกันด้วยแนวคิด เครื่องมือการจัดการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพแบบญี่ปุ่น ในปี 1950 ซึ่งเกิดมาจากโตโยต้ายักษ์ใหญ่รถยนต์ของโลกอีกค่ายหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการสไตรค์ของพนักงานแล้ว ผู้บริหารโตโยต้าจะต้องหาทางเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ ลดต้นทุน โดยไม่มีการเลย์ออฟพนักงานกันเลยทีเดียว รวมถึงต้องเพิ่มคุณภาพในการผลิตในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่งเทคนิคของการจัดการคุณภาพเชิงองค์รวม (Total Quality Management) ก็ถูกนำมาใช้ในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน
ในปี 1969 เกิดการนำเอา Scenario Planning หรือการวางแผนแบบภาพจำลองมาใช้ โดยเริ่มจากบริษัทเชลล์ ได้ลองนำเอาเทคนิคการวางแผนแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และหาทางรับมือเอาไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถจัดการกับวิกฤติน้ำมันในช่วง 1970 ได้เป็นอย่างดีทีเดียว
ตามมาอีกไม่กี่ปี ก็มีการนำเสนออีกไอเดียหนึ่งทางการจัดการ คือ การประเมินผล 360 องศา นั่นคือ บุคลากรมิได้ถูกประเมินจากแค่หัวหน้าโดยตรงแต่เพียงผู้เดียว ยังมีจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ทั้งลูกน้อง บางกิจการยังมีการประเมินจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่ค้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความลำเอียงนั่นเอง บริษัทแรกที่นำมาใช้ คือ บริษัทดูปองท์ ครับ
ปี 1987 ถือเป็นต้นกำเนิดของแนวคิด Six Sigma โดยผู้ที่คิดค้นขึ้นมา คือ โมโตโรลลา ซึ่งพัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นมาเพื่อลดข้อบกพร่อง ของเสีย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงานด้วย ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือที่หลากหลายกิจการนำไปใช้
และแล้วก็ถึงอีกแนวคิดหนึ่ง ที่แม้ว่าขณะนี้ ก็ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย กลยุทธ์การจัดหา/จัดจ้างจากภายนอก (Outsourcing) ซึ่งกลายเป็นกลยุทธ์ระดับนานาชาติไปแล้ว เพราะมีการเอาท์ซอร์สซิ่งข้ามชาติ ข้ามทวีปกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วทางตะวันตก ที่มีค่าแรงสูง ค่าโสหุ้ยในการดำเนินงานก็สูงอีกด้วย
ดังนั้น จึงมักมีการเอาท์ซอร์สไปยังหน่วยงานของประเทศในซีกโลกอื่น ที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาก อาทิเช่น จีน อินเดีย เวียดนาม รวมถึงบ้านเราก็มีการรับจ้างดำเนินงานให้กับกิจการตะวันตกกันแพร่หลาย จนปัจจุบันกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับเกือบทุกกิจการที่ต้องการควบคุมต้นทุน ซึ่งก็ต้องให้เครดิตกับไอบีเอ็ม เพราะเป็นผู้ริเริ่มเป็นรายแรกๆ ที่นำเอาท์ซอร์สซิ่งเข้ามาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปี 1989
จนถึงในยุคปัจจุบัน ที่แนวคิด นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเปิดรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากภายนอกกิจการ ไม่ว่าจะเป็นร่วมพัฒนากับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรที่จ้างมาคิดกันเลยก็ได้ ซึ่งกิจการที่ดำเนินกลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิดอย่างกว้างขวาง คือ พีแอนด์จี ที่ตั้งเป้าหมายกันไว้ว่า เกินกว่าครึ่งของนวัตกรรมของกิจการจะมาจากภายนอก เพื่อความแปลกใหม่หลากหลายนั่นเองครับ
สำหรับน้องๆ มัธยมที่กำลังจะเข้ามาเป็นนิสิตของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มีข่าวดีเรื่องทุนการศึกษาในโครงการ CBS Rising Star Scholarships ในปีนี้สำหรับน้องที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในอันดับ 10 percentile แรก และเลือกคณะเป็นอันดับหนึ่ง จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมการประกาศเกียรติคุณจากคณะด้วย โดยแบ่งเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ทุน บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ทุน และสถิติศาสตรบัณฑิต 2 ทุน ฝากท่านผู้ปกครองบอกต่อยังบุตรหลานทุกท่านนะครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *