รักแท้ ของแม่เรา

รักแท้ ของแม่เรา

ลูกเจ็บไข้ . . . แม่ก็ให้การรักษา
ลูกโตมา . . . แม่ก็ส่งเรียนหนังสือ
ลูกต้องการ . . . ตำราแม่หาซื้อ
ลูกปรึกษา . . . หารือ . . . แม่ยินดี

ลูกคนใดกระทำ . . . กรรมแก่แม่
ลูกเลวแท้ . . . ชั่วช้า . . . สิ้นราศี
ลูกด่าแม่ . . . ลูกตีแม่ . . . ลูกกาลี
ลูกไม่ดี . . . ทำแม่ช้ำ . . . น้ำตานอง

น้ำตาแม่ . . . รินไหล . . . เมื่อลูกร้าย
น้ำตาแม่ . . . เป็นสาย . . . เมื่อลูกหมิ่น
น้ำตาแม่ . . . หลั่งลง . . . รดแผ่นดิน
เมื่อได้ยิน . . . ลูกเสเพล . . . เนรคุณ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *