รักที่จะก้าวหน้าที่ใด ต้องรักที่นั่นเหมือน HOME

รักที่จะก้าวหน้าที่ใด ต้องรักที่นั่นเหมือน HOME

หัวหน้าผมพูดเสมอว่า คนเรานั้น หากจะคิดทำโครงการอะไรนั้น พวกเขามักจะทำโครงการที่มีระยะเวลายาวนานเท่าๆกับประมาณการระยะเวลาที่พวกเขาจะอยู่กับองค์กรนั้น ดังนั้นหากเราหวังที่จะก้าวหน้าไปกับองค์กรในระยะยาวแล้ว เราจะต้องมององค์กรของเราให้เหมือนว่ามันเป็นบ้าน (HOME) ของเรา เพราะ Home เป็นสิ่งที่เราจะอยู่กับมันทั้งชีวิต เราถึงจะกล้าลงทุนเวลากับองค์กร และองค์ประกอบของคำว่า HOME นั้น เป็นองค์ประกอบที่จะต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์ทั้งสิ้น
1. เมื่อเรามาดูคำว่า H = HONEST & HELPER
– สำหรับ HONEST คือความซื่อสัตย์สุจริต และคำนี้ยังรวมความหมายไปถึง ความจงรักภักดี ต่อองค์กรด้วย
– และ HELPER คือการเป็นคนที่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการช่วยเหลือคนอื่นๆ โดยคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นลูกหลานของเรา
– จูหรงจี เคยพูดว่า ความซื่อสัตย์ สุจริต จะเป็นตัวสร้างบารมี แต่ผมว่า ความซื่อสัตย์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างบารมีได้ ต้องพึง ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วย จึงจะสามารถสร้างบารมีได้

2. เมื่อเรามาดูคำว่า O = OPEN MIND คือการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งการยอมฟังความเห็นไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้ แนวคิด ที่หลากหลายแล้ว ยังทำให้คนรอบข้างยังชื่นชอบเราอีกด้วย

3. เมื่อเรามาดูคำว่า M = MERIT คือ การสร้างคุณงามความดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้จะเป็นการสั่งสมบารมี ซึ่งในการบริหารองค์กรนั้น คนที่มีบารมีมาก ก็จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้โดยง่าย

4. เมื่อเรามาดูคำว่า E = ENDURE คือ ต้องมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆอย่างมาก ต้องมีความอดทนที่จะรอผลแห่งความสำเร็จ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *