มุมมองของคุณประมนต์ สุธีวงศ์

มุมมองของคุณประมนต์ สุธีวงศ์
Post Today – ในการประกาศผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2006 ซึ่งดำเนินมาครบรอบ 6 ปี ผมและคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์ท่านผู้นำ 6 คน ลงในรายงานการประกาศผลรางวัล …
สำหรับสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้มุมมองของคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยกัน

อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โตโยต้าได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลหลายครั้งครับ

โตโยต้าทั่วโลกมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจคือผลิตรถที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร

เรามีระบบการผลิตที่ชื่อ Toyota Production System – TPS ที่โด่งดัง มีองค์กรทั่วโลกเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย

นอกเหนือไปจากนั้น เรามุ่งมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR เรามีมูลนิธิโตโยต้าที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินพันธกิจนี้โดยเฉพาะ ในเมืองไทยเราตั้งขึ้นมากว่า 30 ปีแล้ว ก่อนจะมีคำว่า CSR เสียอีก เราไม่ได้มองว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือประชาสัมพันธ์ แต่เรามองว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตอบแทนให้กับสังคม

ท่านจะกรุณาขยายความเรื่องของคนได้ไหมครับ

เรามุ่งมั่นพัฒนาคนของเราอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสอนงานในเนื้องานหรือ On the job training เราส่งไปอบรมภายนอกไม่มากนัก เพราะว่าเราต้องการอบรมคนของเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีผลกับเนื้องานจริงๆ

เรามีอบรมภายในเยอะมาก มีทั้งในห้องเรียน และในกระบวนการทำงานจริงๆ และเรามีโครงการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program) ที่นี่เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจะพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เราไม่หยุดความพยายามที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือระบบ เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทดลองนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาและการปรับปรุงเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด

เราใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือผู้ใหญ่สอนเด็ก เราเรียนรู้ถ่ายทอด ติดตามผลการเรียนรู้ที่เกิดในงานจริง

เพื่อนผมอ่านหนังสือ Toyota Talent เขาทึ่งมากกับการที่โตโยต้าบอกว่า ที่นี่เราไม่ได้เพียงแต่ผลิตรถ เราสร้างคน ในประเทศไทยใช้แนวทางตามหนังสือนั้นมากน้อยเพียงใดครับ

เราใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แต่ในความเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเหมือนกัน เรายอมรับว่าระบบของโตโยต้าเวิร์กที่สุดกับชาวญี่ปุ่น

สำหรับคนไทยเราก็ทำได้ดีพอสมควร เรามีการสำรวจระดับคุณภาพของพนักงานในระบบของเราทั่วโลก คนไทยเราก็ได้รับการยอมรับในระดับสูง ในเรื่องคุณภาพของงานและความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม เราก็ยังมีกลิ่นอายของความสนุก ความสบายอยู่บ้าง

ที่นี่เราผลิตรถปิกอัพมากที่สุดในโลก หากคุณภาพคนของเราไม่ได้มาตรฐาน เราก็คงไม่สามารถส่งมอบรถในจำนวนและคุณภาพระดับนี้ได้

เคยมีคนโตโยต้าจากประเทศในอเมริกาใต้มาฝึกงาน แล้วเขาชื่นชมคนของเราว่าทำงานหนักและทุ่มเทมากเลย ในขณะที่ฝ่ายบริหารชาวญี่ปุ่นบอกว่าเราทำได้ประมาณ 70-80% ของระดับเขา มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ขึ้นอยู่กับมุมมอง

ที่นี่ระบบการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างไรครับ

ชาวญี่ปุ่นทำงานเป็นทีมได้ดีมาก อาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเขาต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างมาก จากการที่เขาต้องอยู่รวมกันในพื้นที่เล็กๆ ด้วยประชากรจำนวนมาก คุณต้องอยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสูง ซึ่งอาจจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของพวกเขา ทำให้เขาต้องทำงานแบบทีมเวิร์กที่ดี

ตัวอย่าง เช่น หากมีทีมงาน 10 คน พวกเขาจะเรียกทั้งหมดเข้าประชุมเวลาจะทำอะไร การประชุมจะดูเนิ่นนาน แต่ว่าเวลาปฏิบัติจะใช้เวลาน้อยมากเพราะทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและผู้อื่น

ถ้าระบบไทยเราอาจจะเรียกคน 5 คน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าประชุม โดยคาดหวังว่าพวกเขาจะไปถ่ายทอดให้คนอื่นๆ ที่เหลือเข้าใจ แต่ว่าเราสื่อสารกันไม่เก่ง เราอาจจะประชุมไวแต่ทำงานได้ช้าหรือเข้าใจผิดจนอาจจะต้องใช้เวลาแก้ไขมากกว่าระบบของญี่ปุ่นเขา

ที่นี่เราเน้นการทำงานเป็นทีมจนเป็นนิสัย เรามีห้องประชุมมากมายที่สามารถจะระดมความคิดเพื่อหาหนทางปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ เช้าจะมีการประชุมสั้นๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อสรุปงานวันที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค และแผนงานในวันใหม่

“เชื่อมช่องว่าง” กับ เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย Executive Coach ภายใต้แบรนด์ The Coach คุณสามารถติดต่อเขาได้ที่ coachkriengsak@yahoo.com หรืออ่านงานเขียนที่เคยตีพิมพ์ในโพสต์ทูเดย์ ที่ www.thaicoach.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *