พันธุ์กาแฟ

พันธุ์กาแฟ

ในโลกนี้กาแฟมีหลากหลายสายพันธุ์ กาแฟบางสายพันธุ์ก็ได้สูญพันธุ์ไปนานแล้ว การเรียกกาแฟในแต่ละสายพันธุ์จะเรียกตามพื้นที่ปลูกบ้างหรือพื้นที่ที่พบพันธุ์ของกาแฟนั้นในครั้งแรกบ้าง กาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมจากนักดื่มส่วนใหญ่มีอยู่ด้วยกัน 3 สายพันธุ์ คือ 1 . โรบัสต้า ( Robusta ) 2. อะราบีก้า ( Arabica ) 3. ไลเบริกา ( Libelica )
กาแฟสายพันธุ์ โรบัสต้า เป็นสายพันธุ์ที่มีความทนทานต้านทานโรคสูง ปลูกง่าย ให้ผลผลิตต่อไร่สูง การบำรุงรักษาทำได้ง่าย กาแฟสายพันธุ์นี้มีปริมาณของคาเฟอีนประมาณ 2% นิยมนำไปทำเป็นกาแฟผงหรือกาแฟสำเร็จรูปรวมไปถึงการนำไปผสมกับสายพันธุ์อื่นเพื่อให้มีรสชาด กลิ่น ที่แปลกไปจากเดิมหรือที่เรียกว่าเบลนด์กาแฟนั่นเอง ส่วนกาแฟพันธุ์อะราบีก้า ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกาแฟที่มีสายพันธุ์ดีที่สุดพันธุ์หนึ่ง แต่การเพาะปลูกและการดูแลรักษาจะทำได้ยากกว่ากาแฟสายพันธุ์อื่นๆ กาแฟพันธุ์อะราบีก้าต้องปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็น 1000 เมตร ผลผลิตจะได้น้อยกว่าพันธุ์โรบัสต้าครึ่งต่อครึ่ง กาแฟพันธุ์อะราบีก้ามีปริมาณคาเฟอีนอยู่ประมาณ 1% แต่เป็นพันธุ์กาแฟที่มีผู้คนนิยมดื่มสูงมากกว่าพันธุ์อื่นๆราคาก็ค่อนข้างแพงกว่าพันธุ์อื่น ส่วนกาแฟพันธุ์ไลเบริกา เป็นพันธุ์กาแฟที่มาจากแถบแอฟริกา การปลูกและการดูแลรักษาทำได้ง่ายเหมือนโรบัสต้า แต่ราคาจะไม่ดีเท่าอะราบีก้า ผู้คนนิยมดื่มกาแฟพันธุ์นี้น้อยกว่าสองพันธุ์แรก ส่วนมากจะนำกาแฟพันธุ์นี้ไปปรุงพิเศษหรือการผสมรวมกับกาแฟพันธุ์อื่นนั่นเอง เพื่อให้ได้รสชาดและกลิ่นตามความต้องการดื่มของแต่ละคน

ในประเทศไทยมีการผลิตกาแฟทั้งสิ้น 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กาแฟพันธุ์โรบัสต้า (Robusta coffee) ซึ่งเพาะปลูกมากแถบจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ นครศรีธรรมราช คิดเป็นปริมาณประมาณปีละ 80,000 ตัน และกาแฟพันธุ์อาราบิก้า (Arabica coffee) เพาะปลูกมากแถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลและอากาศเย็น ซึ่งคิดเป็นปริมาณปีละประมาณ 500 ตัน กาแฟพันธุ์โรบัสต้า ในประเทศไทย นิยมนำมาทำเป็นกาแฟผงสำเร็จรูป (Instant coffee) โดยชงละลายกับน้ำร้อน ดื่มได้ทันทีโดยไม่ต้องกรองกากออก จะเห็นว่าประเทศไทยนอกจากนิยมปลูกกาแฟสองพันธุ์นี้แล้วยังนิยมดื่มกาแฟทั้งสองสายพันธุ์นี้ด้วย และร้านกาแฟสดส่วนมากก็นิยมนำกาแฟทั้งสองพันธุ์นี้ออกจำหน่ายกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกาแฟสายพันธุ์หลักหรือยอดฮิตของนักดื่มกาแฟก็ว่าได้

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *