พระอาจารย์แว่น ธนปาโล

พระอาจารย์แว่น ธนปาโล

นามเดิม แว่น ทุมกิจจะ
บิดา นายวันดี ทุมกิจจะ
มารดา นางคำไพร ทุมกิจจะ
เกิด วันเสาร์ เดือน ๔ ข้างแรม พ.ศ. ๒๔๕๓
บ้านบัว อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร

บรรพชาและอุปสมบท
บวชเณรอายุ ๑๘ ปี เจ้าอาวาส วัดศรีรัตนาราม อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร พระอาจารน์สีทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้ติดตามหลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ลูกผู้พี่เป็นญาติใกล้ชิดในตระกูล) ได้เห็นจริยวัตรต่างๆ ที่สวยสดงดงาม ของหลวงปู่สิม เกิดความเลื่อมใสศรัทธา เป็นอย่างมาก และได้ขอแปรญัตติ จากมหานิกาย มาเป็นธรรมยุติกนิกาย พออายุครบบวช ได้อุปสมบทที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม โดยมีพระเทพสิทธาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์

จาริกและปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์แว่น ได้ปฏิบัติธรรมเรื่อยมา จนได้พบกับพระปรมาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน คือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับอุบายธรรม จากหลวงปู่มั่น ในครั้งนั้น ทำให้จิตใจสว่างไสว และได้นำมาถ่ายทอด แก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เพื่อเป็นอุบาย ในการประพฤติปฏิบัติธรรม ตามสติกำลังของตน จึงนับได้ว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบองค์หนึ่ง ท่านที่ยังไม่เคยเข้ากราบนมัสการ ควรหาโอกาสไปกราบ เพื่อรับกระแสแห่งเมตตาธรรมจากท่าน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *