พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล

พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล
วัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
นามเดิม ปิ่น บุญโท
เป็นน้องชายร่วมบิดามารดา กับ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
บิดา เพีย อัครวงศ์ (อ้วน)
มารดา หล้า บุญโท
เกิด ไม่ปรากฏในประวัติที่ใด
อุปสมบท ไม่ปรากฏในประวัติที่ใด
การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้พบและศึกษาธรรม กับพระอาจารย์มั่น ขณะที่ท่านจำพรรษา อยู่ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี มีความเลื่อมใส ในปฏิปทา ของท่านพระอาจารย์มั่นมาก ได้ปวารณาตัวไว้ว่า จะไปศึกษาปฏิบัติธรรม ที่กรุงเทพฯ ก่อน แล้วจะกลับมาปฏิบัติ ตามพระอาจารย์มั่น ในภายหลัง
พ.ศ. ๒๔๖๕ หลังจากที่ท่านได้ศึกษาปฏิบัติธรรม จนได้เปรียญ ๕ ประโยคแล้ว ได้กลับมา ฌาปนกิจศพ โยมมารดา ต่อจากนั้นได้ จำพรรษา ที่วัดสุทัศน์ ในเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และ ได้ศึกษาการเจริญ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์สิงห์ ผู้เป็นพี่ชาย เมื่อออกพรรษา ในปีนี้แล้ว ก็ได้ออกเที่ยวธุดงค์ร่วมกัน จากอุบลราชธานีมุ่งไปทางสกลนคร และอุดรธานี
นับว่าเป็นพระมหาองค์แรก ที่ได้ออกธุดงค์ ในยุคนั้น และตลอดเวลา ท่านได้เจริญสมถวิปัสสนา กัมมัฏฐาน จนถึงวันมรณภาพ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *