พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน

พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน
วัดมหาชัย ต. หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

นามเดิม กู่ สุวรรณรงค์
บิดา หลวงพรหม (เมฆ สุวรรณรงค์)
มารดา หล้า สุวรรณรงค์
เกิด วันเสาร์ เดือน ๕ ปีชวด พ.ศ. ๒๔๔๓

การอุปสมบท
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ฝ่ายมหานิกาย ณ สำนักวัดโพธิ์ชัย บ้านม่วงไข่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร โดยมีพระครูสกลสมณกิจ (ท่านอาญาครูธรรม) เป็นพระอุปัชฌาย์

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ
ตลอดเวลาที่ท่านบวชอยู่ ท่านเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะป่า เป็นส่วนมาก ได้จากริแสวงหาที่วิเวก เพื่อสมาธิภาวนา ตามป่าชัฏ ได้มีโอกาสศึกษาธรรมเบื้องต้น กันท่านพระอาจารย์ดูลย์ อตุโล (พระราชวุฑฒาจารย์) ที่วัดบ้านม่วงไข่นี้ และต่อมา ก็ได้เดินทางไปพบพระอาจารย์มั่น และได้อยู่ศึกษาพระธรรม และปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

การขอญัตติ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระอดิศัยคุณาธาร (คำ อรโก) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์มั่น เป็นพระกรรมวาจารย์ ณ วัดมหาชัย ต. หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

มรณภาพ
ท่านอาพาธด้วยโรคฝีฝักบัว ที่ต้นคอ ซึ่งเป็นโรคประจำตัว เมื่อออกพรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ แล้ว ท่านได้ลาญาติโยม ขึ้นไปทำสมณกิจที่ถ้ำเจ้าผู้ข้า จนล่วงไปได้ ๓ เดือน อาการของโรคได้กำเริบมากขึ้น จนกระทั่งท่านได้ถึงมรณภาพ ในอิริยาบถนั่งสมาธิ ณ ถ้ำเจ้าผู้ข้า เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ รวมอายุท่านได้ ๕๓ ปี

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *