พระราชสังวราภิมณฑ์

พระราชสังวราภิมณฑ์
(หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ)

ท่านพระคุณพระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ) อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์มาตั้งแต่ เป็นสามเณรอายุ 17 ปี แล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเมื่ออายุ 20 ปี ตลอดอายุขัยของหลวงปู่ 94 พรรษานั้น ท่านประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในสมณธรรม ออกธุดงค์จารึกไป ยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถานที่บำเพ็ญธรรมของหลวงปู่มี 2 แห่ง คือ สำนักสงฆ์ถ้ำสิงโตทอง จังหวัดราชบุรี และพระธาตุสมฟาง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การ อุปถัมภ์ตลอดตั้งแต่หลวงปู่อาพาธ และ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลประทาน เมื่อหลวงปู่มรณะภาพด้วย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *