พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง เริงเชียร)

พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง เริงเชียร)

ฉายา “วิสฏฺโฐ” เกิดปีขาล พ.ศ. 2455 ณ อำเภอบางบาลจังหวัดอยุธยา เป็นบุตรนายแว้ด นางปี่ยม บวชเป็นพระภิกษุเมื่อ 21 ปีจำพรรษาที่วัดบางบาล 1 พรรษาจากนั้นได้ย้ายไปศึกษาปฏิบัติ กัมมัฏฐาน ณ ที่ต่างๆจนปี พ.ศ.2495 ได้ย้ายมาอยู่ที่ วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดร้าง ได้ทำการฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ จนกระทั่งได้รับอนุญาติจากสังฆมนตรี ให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาได้ พร้อมทั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นครูภาวนารังษีเมื่อพ.ศ. 2500

คติธรรมของท่าน “อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *