ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พุ่ง แซงหน้ามะเร็งปากมดลูก

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พุ่ง แซงหน้ามะเร็งปากมดลูก
• คุณภาพชีวิต
ชี้ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วกว่า 12,000 ราย

มะเร็งเต้านมยังคงเป็น “ภัยร้าย” ของผู้หญิง เป็นอันดับต้นๆ ในปี 2548 โรงพยาบาลพญาไท 2 ระบุสถิติผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมทั่วโลกสูงถึง 502,000 ราย ขณะที่ประเทศไทย ปี 2548 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยมากถึง 1,200,000 ราย และมีคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ในปี 2551 จะพุ่งสูงถึง 12,000 ราย และน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของหญิงไทยแซงหน้ามะเร็งปากมดลูกอย่างแน่นอน

ผศ.พญ.เยานุช คงด่าน หัวหน้าแพทย์ศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 2 บอกว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมาจากฮอร์โมนผู้หญิง หรือเอสโตรเจนที่มีอยู่ในตัวของผู้หญิง อีกอย่างหนึ่งคือ การได้รับฮอร์โมนจากภายนอก เช่น การทานฮอร์โมนทดแทนในช่วงวัยทองติดต่อกัน 5-10 ปีเป็นต้นไป อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งได้เช่นกัน

นอกจากเรื่องของฮอร์โมนแล้ว ปัจจัยเสี่ยงขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจำวัน อาทิ การทานอาหารที่มีไขมันเยอะ ผู้หญิงที่อ้วน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ไม่ออกกำลังกาย สำหรับวัยที่ควรเริ่มตรวจหามะเร็งเต้านมได้แล้ว คือ อายุ 35 ปี แต่หลัง 40 ปี ควรตรวจหาเชื้ออย่างน้อยปีละครั้ง วิธีการป้องกันและดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านม คือดูแลตัวเองเรื่องการทานอาหาร ออกกำลังกาย และการใช้ยาฮอร์โมนเท่าที่จำเป็น”

ถึงเวลาเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งเต้านมแล้ว

ที่มา:หนังสือพิมพ์มติชน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *