ปัญหาการบริหารและจัดการร้านกาแฟสด

ปัญหาการบริหารและจัดการร้านกาแฟสด

ร้านการแฟสด ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่สลับซับซ้อนมาก แต่ก็ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคบ้างในบางครั้ง พูดง่ายๆไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ ล้วนต้องมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามา ไม่มากก็น้อย แต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้จะเป็นตัวสอนให้คุณเกิดทักษะในการแก้ไข

ปัญหาที่พบในการทำธุรกิจร้านกาแฟสด

1. ปัญหาจากภายใน คือปัญหาที่มาจากเจ้าของร้านกาแฟ โดยเฉพาะปัญหาการบริหารจัดการร้านกาแฟอย่างมีระบบมักจะสอบตก รวมไปถึงความตั้งใจจริง ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจทำร้านกาแฟสดจริงๆมีน้อยกว่าปริมาณของคนทำร้านกาแฟ

2. ปัญหาจากภายนอก เช่น การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การวางทำเลร้านไม่เหมาะสม ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ต้องใช้สติสัมปชัญญะและความรอบคอบเป็นพิเศษ ขอให้คิดเสมอว่า ทุกๆปัญหามีทางออกหรือมีวิธีการแก้ไขในตัวของมันเอง อย่าลืมว่าธุรกิจร้านกาแฟสดของคุณจะรุ่งเรืองหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารจัดการของเจ้าของร้านเป็นหลัก

กลยุทธ์การบริหารจัดการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆธุรกิจ

1. เข้าใจ => คุณต้องเข้าใจอะไรบ้าง?

2. เข้าถึง => คุณต้องเข้าถึงอะไรบ้าง?

3. พัฒนา => คุณต้องพัฒนาอะไรบ้าง ?

นี่คือโจทย์ที่คุณจะต้องนำไปแก้ ต่อยอดให้ได้มากที่สุด

ส่วนรายละเอียดนั้นดูได้จากบทความในแต่ละหัวข้อในเว็บไซต์นี้ ความรู้จะไม่เกิดผล ถ้าไม่มีการนำไปสู่ภาคปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม

การทำร้านกาแฟสามารถใช้หรือยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารที่ดีที่สุด ดีกว่าหลัก รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง โดยใช้หลักการบริหารจัดการดังต่อไปนี้

1. เข้าใจ

2. เข้าถึง

3. พัฒนา

นี่คือสุดยอดหลักการบริหารจัดการชั้นยอด ซึ่งเป็นพระราชดำรัสของในหลวง แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้ทุกๆธุรกิจ ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านกาแฟสด เหนือกว่า หลัก รู้เขา รู้เรา เพราะปรัชญานี้จะครอบคลุมทั้งหมด เพียงใครจะนำไปปฏิบัติได้ดีและปฏิบัติได้ทั้งหมดทุกข้อ ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับผู้นั้นมากกว่า เป็นหลักปรัชญาการบริหารจัดการธรรมดา แต่แฝงไว้ด้วยความทันสมัยและไม่ธรรมดา

คุณทำ 3 ข้อนี้ให้ดีที่สุด และให้ครอบคลุมมากที่สุด แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอน

ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใด ล้วนใช้ศาสตร์แห่งความรู้ กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะกับการบริหารและจัดการธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจขาลงหรือในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ยิ่งต้องหาหลักในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า
หลักในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดหรือศาสตร์ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้ มักจะได้ยินบ่อยๆ เพราะเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับคนไทยบริหารและจัดการกับปัญหาต่างๆ ปรัชญานี้สามารถนำไปใช้ได้กับการกระทำในทุกๆเรื่อง และได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ว่าประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน เป็นศาสตร์ที่ทันสมัยเสมอ ใช้ได้ในทุกๆโอกาส และใช้ได้กับทุกๆธุรกิจทุกขนาด

ศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ให้ยึดหลักและปฏิบัติตามหลักทั้ง 3 ข้อนี้ และบวกด้วยปรัชญาอีก 2 ข้อ คือ 1 ) ทำให้ถึง 2 ) ทำให้จริง

ศาสตร์ดังกล่าวนี้ทันสมัยอยู่เสมอ ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำไปปฏิบัติ จะมีผลทำให้ท่านประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี จะขาขึ้นหรือขาลง หรือวิกฤติเพียงใดก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาส

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *