ปัจจัย 5 สิ่งที่พนักงานในองค์กรต้องการ

ปัจจัย 5 สิ่งที่พนักงานในองค์กรต้องการ

เหล่านี้คือปัจจัย 5 สิ่ง ที่องค์กรจำเป็นจะต้องมี เพื่อช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

1.การได้รับการยอมรับ เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับพนักงานในองค์กรทุกคน ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับปฏิบัติด้วยการยอมรับนับถือ พวกเขาจะตอบรับการทำงานอย่างดี ส่วนหนึ่งของการแสดงความยอมรับนับถือคือการชมเชย หรือให้การตอบรับในเรื่องการทำงาน

2.พนักงาน ต้องการที่จะรู้สึกว่า ตัวเองอยู่ในกลุ่มของพนักงานที่มีความสามารถ นั่นหมายความว่า พวกเขาทุกคนจะต้องรู้และเข้าถึงข้อมูล ได้รวดเร็วเท่าๆ กัน เมื่อพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลการทำงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว ระยะเวลาในการทำงานก็จะลดลง และงานจะเสร็จเร็วมากขึ้น

3.พนักงานต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพ การเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือเรียนคอร์สพิเศษเพิ่มเติม จะถูกนำกลับมาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และพนักงานส่วนมากก็ชอบวิธีนี้

4.พนักงานต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ การให้พนักงานได้มีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น ช่วยผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ และจะช่วยให้องค์กรได้พัฒนาอย่างเต็มที่

5.พนักงานต้องการสภาวะการเป็นผู้นำ พวกเขาต้องการรู้สึกถึงการยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือตำแหน่งที่ถูกกำหนดให้มีความสำคัญ พนักงานบางคนยังชอบที่จะอยู่ในตำแน่งที่สูงกว่าความสามารถของตัวเอง และพนักงานอีกเป็นจำนวนมาก ปรารถนาจะมีลูกมือที่ไว้ใจได้สักคน ที่จะคอยช่วยเหลือในงานเล็กๆ น้อยๆ ได้

หากปัจจัยเหล่านี้สามารถอยู่ในองค์กรได้ตลอดไป มันจะกลายเป็นแรงกระตุ้น และช่วยเพิ่มความสุขของพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง และองค์กรก็จะมีประสิทธภาพมากขึ้น

ที่มา : http://www.thaihrcenter.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *