ประสบการณ์ ‘โชค บูลกุล’ แนะ SMEs ปรับกระบวนยุทธ์สู้วิกฤต

ประสบการณ์ “โชค บูลกุล” แนะ SMEs ปรับกระบวนยุทธ์สู้วิกฤต

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 13 กุมภาพันธ์ 2551 17:22 น.

“โชค บูลกุล” CEO ของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ที่มีบทบาทโดดเด่นหนึ่งในวงการธุรกิจ โดยเฉพาะกับผลงานในการพลิกฟื้นธุรกิจจากจุดตกต่ำให้กลับมาผงาดอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน

ประสบการณ์ในครั้งนั้น เปรียบไปแล้ว คือ กลยุทธ์การตลาดชั้นเยี่ยมในการฝ่าฟันธุรกิจในยามยาก ซึ่งเขาได้ถ่ายทอดผ่านหนังสือ “โชคช่วย…ด้วยประสบการณ์” หวังให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทางธุรกิจในเวลานี้ ซึ่งต้องพบกับปัญหาต่างๆ และก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ข้อคิดดังกล่าวได้กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ของ “โชค บูลกุล” ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ในฐานะของผู้สืบทอดกิจการของบิดา และผู้ที่พลิกสถานการณ์ของธุรกิจให้สามารถมีกำไรหล่อเลี้ยงธุรกิจ รวมไปถึงสามารถขยายงานไปยังกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ฯลฯ

โชค เล่าว่า แนวคิดในการพลิกฟื้นธุรกิจ และสามารถทำให้ฟาร์มโชคชัยยืนหยัดอย่างมั่นคงในทุกวันนี้ อาจกล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากหลักการบริหารโดยยึดหลักแนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เขาได้เน้นการบริหารต้นทุน โดยการบริหารเงินสด ไม่กู้เงินธนาคารหากไม่มีความจำเป็น ไม่ทำโครงการใหญ่เกินศักยภาพ หรือลงทุนผิดประเภท ตลอดจนรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด

“การที่เราเคยอยู่ในช่วงวิกฤต มันทำให้เรารู้จักค่าของเงิน คราวนี้เมื่อรู้จักค่าของเงินแล้ว เราก็จะต้องเรียนรู้การใช้เงิน ว่าจะต้องคิดถึงผลตอบแทนตลอด หลักการของเรา จริง ๆ แล้วก็ตรงกับหลักการที่ยึดถือพระราชดำรัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายที่เราทำมาตลอดนั้น คือ รู้จักประหยัด ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประมาณตน รู้จักจุดอ่อนจุดแข็งว่าเราทำอะไรได้ดี เรื่องที่เราทำได้ดี ก็ต้องพยายามต่อยอด เมื่อเรามีสมาธิที่จะมองธุรกิจ จากจุดนี้ก็ทำให้มองเห็นความชัดเจนของธุรกิจว่าควรจะเดินหน้าอย่างไร” โชค กล่าวเสริมแนวคิดในการบริหาร

และในอีกส่วนหนึ่ง โชคเผยให้ฟังว่า ย้ำกับพนักงานทุกคนเสมอในเรื่องของความไม่ประมาท

“ผมมักบอกพวกเขา (พนักงาน) ว่า หากวันนี้ฟาร์มโชคชัยจะจบลง จะไม่เป็นเพราะเรื่องใหญ่ ๆ แต่ปัญหานั้นจะเกิดมาจากเรื่องเล็ก ๆ ยกตัวอย่างสวนสยาม ซึ่งผู้บริหารเขาประกาศขายกิจการ เพราะว่าน็อตที่สไลเดอร์หลุดออกมา ซึ่งบทเรียนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสะเทือนใจของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญเสมอ ผมย้ำกับพนักงานมานานแล้ว เพื่อให้พวกเขาไม่ละเลยรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อันอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ได้ในที่สุด”

ดังนั้น “ทรัพยากรมนุษย์” จึงเป็นอีกแนวคิดด้านการบริหารหนึ่งที่ โชคให้ความใส่ใจเสมอมา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงานบริการ ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 – 6 ดาว

โชค บูลกุล ได้ใช้หลักในการบริหาร ตลอดจนพยายามพัฒนาบุคลากรกว่า 1,400 ชีวิต มีส่วนร่วมกันในการขับเคลื่อนนาวาแห่งฟาร์มโชคชัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน เจ้าของธุรกิจฟาร์มโชคชัย ได้ชี้ให้เห็นถึงปรัชญาการทำงาน 10 ข้อสู่ความสำเร็จ คือ ข้อที่ 1 บุคลิกภาพของ CEO สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำงานขององค์กรนั้น ๆ ข้อที่ 2 ผู้บริหารต้องเข้าใจจุดยืน (Position) ของตนเองในแต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และวางกลยุทธ์การรับมือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ข้อที่ 3 ความศรัทธา ทั้งศรัทธาต่อพนักงาน ศรัทธาต่อองค์กร ศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน ศรัทธาต่อผู้นำ และศรัทธาต่อวิชาชีพของตนเอง ความศรัทธานั้น เปรียบได้กับพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทีเดียว

ข้อที่ 4 ทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร และสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างถูกต้องต่อสาธารณชน ข้อที่ 5 การสร้างความได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจตัวเองก่อนที่จะถูกบังคับจากแรงกดดันของธุรกิจ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเปลี่ยนอย่างมีหลักการ และมีสิ่งที่เรียกว่าแรงผลักดัน Dynamic of Change

ข้อที่ 6 SMEs ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาด ถ้าเราสามารถก้าวข้ามความผิดพลาดไปได้นั้น มันจะยิ่งสร้างความมั่นใจต่อการตัดสินใจให้กับเรา และความผิดพลาดเหล่านั้น จะเป็นเหมือนบันไดให้เราสามารถก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า ข้อที่ 7 ความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดนิ่ง ข้อที่ 8 การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ข้อที่ 9 การให้กำลังตัวเอง โดยมองว่าทุกอย่างที่ทำได้ คือความภาคภูมิใจของเรา

และข้อที่ 10 การสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราในสิ่งที่เราทำได้ อย่าไปเปรียบเทียบในสิ่งที่เราขาดกับสิ่งที่คนอื่นเขามี

“เวลาเราเปรียบเทียบสิ่งที่เราขาด กับสิ่งที่คนอื่นมี สิ่งที่ตามมาคือความโลภ เมื่อมีความโลภ สติก็ไม่เกิด เมื่อไม่มีสติ คุณก็จะไม่มีโฟกัส ไม่มีสมาธิว่าคุณทำอะไรอยู่ โจทย์จะไม่ใหญ่ ผลปรากฏที่ออกมาก็จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าคุณมีสติ ทำสำเร็จ จงภูมิใจกับมัน แม้จะเป็นเพียงความสำเร็จเล็ก ๆ แต่เมื่อเอาต่อกันมาก ๆ ก็จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น”

หลักการดังกล่าว ถือเป็นหลักการสากล ซึ่งธุรกิจในทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทั้งด้วยภาวะเศรษฐกิจซบเซา การแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาด ที่ธุรกิจหลายธุรกิจต้องกลับมาทบทวนกลยุทธ์ เพื่อเตรียมฝ่าฟันอุปสรรค ต่าง ๆ และนำพาธุรกิจของตนเองให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *