นักวิจัยญี่ปุ่นเผยโทรฯ มือถือไม่มีส่วนก่อมะเร็งสมอง

นักวิจัยญี่ปุ่นเผยโทรฯ มือถือไม่มีส่วนก่อมะเร็งสมอง

From Pantip.com

จากการศึกษาล่าสุดของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า การใช้โทรศัพท์มือถือนั้นไม่มีผลกระทบเพิ่มอัตราเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งสมองมากขึ้นแต่อย่างใด

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทย์ในญี่ปุ่น ได้ทำการศึกษาการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้ป่วยมะเร็วสมอง 322 ราย และผู้ที่ไม่ได้ป่วยอีก 683 ราย พบว่า โทรศัพท์มือถือนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสมอง รวมถึงมีหลักฐานที่มากขึ้นที่จะแสดงได้ว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งสมอง

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการแผ่รังสีของโทรศัพท์มือถือแต่ละแบบ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมองในแต่ละส่วนด้วย โดยข้อมูลการศึกษาดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ใน British Journal of Cancer แล้ว ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นวิทยุต่อมนุษย์นั้นได้มีการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปีแล้ว โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนั้นค่อนข้างถูกศึกษาเป็นพิเศษว่า จะมีผลกระทบต่อสมองมนุษย์หรือไม่

ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาบางส่วนที่ระบุว่าอาจจะมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งสมอง แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงออกมาได้แน่ชัดว่ามีผลกระทบจริงหรือไม่ โดยจะต้องมีการติดตามศึกษาผลกระทบจากการใช้ในระยะยาวกันอีกต่อไป.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *