ทำร้านกาแฟสดให้จริงและทำให้ถึง

ทำร้านกาแฟสดให้จริงและทำให้ถึง

การกระทำใดๆ ถ้าทำให้จริง และทำให้ถึง เป็นเรื่องยากที่จะไม่ประสบผลสำเร็จ

ในเนื้อหาต่อไปนี้จะกล่าวถึงการทำธุรกิจร้านกาแฟสดให้จริงและทำให้ถึง ความหมายของการทำให้จริงและทำให้ถึง ไม่ได้หมายความว่าให้ตกแต่งร้านกาแฟเลิศหรูอลังการสิ้นเปลืองงบประมาณ ซึ่งเป็นคนละประเด็นกัน ถึงแม้การตกแต่งร้านก็ยังสำคัญอยู่ แต่ก็ตกแต่งพอประมาณให้ดูดีและเหมาะสมกับงบเท่านั้น

ความหมายของการทำร้านกาแฟสดให้จริง และทำให้ถึง

1 ) ทำให้จริงคือ ความตั้งใจจริงในการทำร้านกาแฟ ความตั้งใจจริงต้องตั้งใจเต็ม 100% ไม่ใช่ตั้งใจทำเป็นเพียงบางครั้งบางคราว ( ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น ) ถ้าทำอะไรแล้ว ทำให้จริง ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ยากที่จะไม่ประสบผลสำเร็จ คุณจะชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆซึ่งรวมทั้งปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือการเมืองที่วุ่นวาย ทั้งหลายทั้งปวงคือการชนะใจของตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คุณจะไม่กลัวอะไร ถ้าคุณชนะจิตใจของตัวเองได้ คนส่วนมากที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ส่วนหนึ่งเพราะพ่ายแพ้กับจิตใจของตัวเอง ยอมล่าถอยก่อนถึงเส้นชัย นอกจากจิตใจไม่เข้มแข็งแล้ว ยังบ่งบอกถึงความตั้งใจจริงยังมีไม่เพียงพอ คุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ทำอะไรแล้วต้องตั้งใจทำอย่างจริงจัง ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ต้องสู้เท่านั้น จึงจะชนะ ทั้งต่อสู้กับจิตใจของตัวเองและกับภายนอกที่มาเกี่ยวข้อง ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาแบบง่ายๆ ทุกอย่างต้องลงทุนไม่มากก็น้อย

2 ) ทำให้ถึง ในการทำร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จนั้น การทำร้านให้ถึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ เป็นเพราะทำร้านกาแฟไม่ถึง มีความตั้งใจจริงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ คุณต้องทำร้านให้ถึงด้วย ความหมายของการทำร้านกาแฟสดให้ถึงก็คือ การบริหารและจัดการในทุกๆส่วนให้ถึง( ดีที่สุด ) อย่าลืมว่าถึงแม้ร้านกาแฟสดจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆแต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการทั้งสิ้น ซึ่งการบริหารและจัดการดังกล่าว คุณต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารและจัดการร้านกาแฟสดจะรวมถึงตั้งแต่การดำเนินการทั้งหมด การจัดร้าน การตกแต่งร้าน ฯลฯ ไปจนถึงการบริหารและจัดการลูกค้าอย่างมืออาชีพ วันเวลาและการแสวงหาความรู้ใหม่ๆแล้วนำมาปฏิบัติ จะทำให้คุณเกิดทักษะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในที่สุด จงทำร้านกาแฟสดแบบธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา ในภาวะวิกฤติยิ่งเป็นพลังที่ดีในการฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ เป็นบทเรียนทดสอบศักยภาพคุณเป็นอย่างดี นี่คือโอกาสที่ดีที่สุด ที่คุณจะทดสอบศักยภาพและความสามารถของตัวเอง ความรู้ต่างๆได้นำมากล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์นี้ และคุณควรแสวงหาเพิ่มเติม คุณต้องก้าวให้ทันโลก ในเรื่ององค์ประกอบแห่งความสำเร็จในการทำร้านกาแฟสดก็ได้กล่าวไว้บ้างแล้ว คุณต้องอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ ต้องพัฒนาตัวเองและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ที่นี่นอกจากคุณซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟสด ได้อุปกรณ์ต่างๆครบครันแล้ว คุณยังได้ความรู้และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟของคุณด้วย ซึ่งยังไม่มีที่ใดทำกัน คุณรู้เรื่องสินค้าอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ คุณต้องมีความรู้ต่างๆรวมถึงเทคนิคกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ขอให้คุณไปดูศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งก็คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ถ้าคุณอ่านเนื้อหาเหล่านี้คุณจะเข้าใจมากขึ้น องค์ประกอบของความสำเร็จนั้นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างประกอบกัน เมื่อคุณได้ความรู้แล้วขอให้นำไปสู่ภาคปฏิบัติจริง นำไปประยุกต์เข้ากับธุรกิจที่ทำ แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอน ส่วนสำเร็จมากหรือน้อยนั้นยังขึ้นกับกลยุทธ์ของแต่ละบุคคลนำมาบริหารจัดการร้านกาแฟอย่างชาญฉลาด

รู้ลึก รู้จริง และลงมือทำอย่างจริงจัง บริหารและจัดการทุกอย่างแบบมืออาชีพ ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย

ท่ามกลางวิกฤติ คุณก็สามารถรวยได้ ถ้าคุณทำให้จริงและทำให้ถึง( แบบไม่ธรรมดา ) ภายใต้ดวงอาทิตย์เดียวกัน ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้

ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยในการทำธุรกิจร้านกาแฟสดสู่ความสำเร็จ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *