ทักษะการบริหารจัดการร้านกาแฟสด

ทักษะการบริหารจัดการร้านกาแฟสด

การทำร้านกาแฟสดนั้นทำได้ง่าย แต่การรักษาให้ร้านกาแฟอยู่รอดปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนั้น ทำได้ยากกว่า แต่ก็สามารถทำได้ ทุกอาชีพในโลกนี้ ถ้าตั้งใจทำอย่างจริงจัง ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ กำลังความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ทักษะกลยุทธ์มาปรับใช้อย่างเหมาะสมแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะไม่ประสบผลสำเร็จ ขนาดของความสำเร็จของแต่ละคนอาจจะมากน้อยแตกต่างกันออกไป

ในการทำธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใด สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจก็คือการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของทุกๆธุรกิจ หลักการบริหารจัดการคุณจำเป็นต้องมีทักษะและความรู้ในธุรกิจที่ทำอยู่และการบริหารจัดการ ทักษะในการทำธุรกิจจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลา หลังจากที่คุณนำความรู้และเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งจะเกิดทักษะเพิ่มพูนขึ้น ยิ่งทำซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดเป็นความชำนาญและเชี่ยวชาญและกลายเป็นมืออาชีพในที่สุด ทักษะ( Skill ) ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ที่มีทักษะสูงในเรื่องใด มักมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆ ดังนั้นธุรกิจใดจะรอดและเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง จึงขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารจัดการ ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจคุณต้องมีทักษะสูงพอสมควร การบริหารจัดการธุรกิจต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการมิใช่จำกัดอยู่เฉพาะธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึงการบริหารจัดการตัวเราเองด้วย หลายท่านอาจจะงงในเรื่องการบริหารจัดการตนเอง ในแต่ละวันเราทุกคนก็ทำหน้าที่บริหารจัดการตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่อาจไม่รู้ตัวหรือไม่เข้าใจ การที่บุคคลหรือธุรกิจจะประสบผลสำเร็จได้นั้น ล้วนเกิดมาจากการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น
การบริหารจัดการตัวเองคืออะไร?
การบริหารและจัดการตัวเอง เริ่มต้นจากการบริหารจัดการในเรื่องของการกระทำต่างๆในแต่ละวัน แต่ละเวลา การบริหารจัดการในเรื่องความคิดต่างๆ ผู้ที่ฝึกการบริหารจัดการตัวเองอย่างเป็นระบบและมีระเบียบวินัย จะเกิดทักษะสูงจนกลายเป็นคนเก่งคน เก่งคิด เก่งดำเนินชีวิต การบริหารจัดการตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด แต่ยากที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจในการบริหารจัดการตัวเองอย่างมีระบบ เหมือนคำกล่าวที่ว่า ชนะยากที่สุดคือการเอาชนะใจของตัวเอง การที่คุณสามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพดีแล้ว การที่จะไปบริหารจัดการคนอื่นและธุรกิจต่างๆก็จะง่ายขึ้น แนวทางในการบริหารจัดการจะคล้ายๆกัน แตกต่างกันตรงที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ทักษะการบริหารจัดการร้านกาแฟ
คุณต้องมีความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจร้านกาแฟก่อน ซึ่งอาจจะได้จากการเข้าฝึกอบรมกับผู้รู้ กรณีที่คุณยังไม่มีทักษะหรือมีประสบการณ์ในการทำร้านกาแฟมาก่อน ก็ต้องไปเรียนรู้หรือฝึกอบรมเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงนำความรู้ด้านต่างๆมาเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านกาแฟ แต่คุณอย่าหยุดเพียงแค่ตั้งร้านกาแฟจำหน่ายให้ลูกค้าเท่านั้น ธุรกิจต้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา คุณต้องพัฒนาหลายๆด้านไปพร้อมๆกัน เช่น การพัฒนารสชาดของกาแฟและเมนูประกอบให้มีรสอร่อยมากที่สุด พัฒนาในเรื่องการบริการ ความสะอาด พนักงาน ลูกค้า การส่งเสริมการขาย ฯลฯ ซึ่งการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ ต้องอาศัยทักษะความรู้ด้านต่างๆประกอบกัน แต่ก็ถือว่าไม่สลับซับซ้อนใดๆ

ความสำเร็จที่ว่าทำได้ยาก แต่ที่ยากกว่าก็คือการรักษาความสำเร็จที่เกิดขึ้นไว้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จใดๆไม่ได้อยู่ไกลตัวคุณ รวมถึงความสำเร็จของการทำธุรกิจร้านกาแฟ มันอยู่ใกล้ๆนี่เอง

ความสำเร็จของธุรกิจทุกชนิดในโลกนี้ เกิดจากการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น
การที่คนส่วนใหญ่เดินไม่ถึงหลักชัย(ไม่ประสบผลสำเร็จ) ทั้งที่หลักชัยอยู่กับที่ไม่ได้ขยับหรือเคลื่อนย้ายไปไหน เป็นเพราะ
1. เดินไปหาเส้นชัย แล้วหยุดระหว่างทาง ก่อนถึงเส้นชัย
2. ไม่ตั้งใจเดิน หรือเดินๆหยุดๆ แล้วเลิกเดินในที่สุด
3. หยุดอยู่กับที่ ( ไม่ประสงค์ที่จะเดิน ) กรณีนี้รับรองเส้นชัยไม่วิ่งหรือเดินทางมาหาท่านอย่างแน่นอน

ความจริงเกี่ยวกับการลงทุนทำธุรกิจร้านกาแฟในภาวะที่การเมืองวุ่นวายและเศรษฐกิจถดถอย :ควรตัดสินใจลงทุนหรือไม่?คลิกที่นี่
จุดสร้างงานและสร้างอาชีพ สำหรับผู้ที่ว่างงานหรือต้องการหารายได้เสริมเพิ่มเติมรายได้หลัก ที่นี่ช่วยคุณได้ งานทุกอย่างสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยหนึ่งสมองกับสองมือของเรา ทำมาก ได้มาก ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจและลงมือกระทำของท่าน
ข้อคิดสำหรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน ::
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม ซึ่งรวมถึงร้านกาแฟสดด้วย ถ้าคุณทำให้จริง และทำให้ถึง มุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งกายและใจเต็มร้อย อย่าหวั่นไหวเพราะภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการเมืองที่วุ่นวาย จงมีพลังในการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ย่อมประสบผลสำเร็จและรวยได้ทั้งเงินทองและการดำเนินชีวิตที่อิสระ สูตรสำเร็จของการทำธุรกิจร้านกาแฟ = เข้าใจ + เข้าถึง + พัฒนา + ทำให้จริง + ทำให้ถึง

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *