ตารางแนะแนวปริมาณอาหารที่แต่ละคนควรกินในแต่ละวัน

 

ตารางแนะแนวปริมาณอาหารที่แต่ละคนควรกินในแต่ละวัน

ระดับพลังงานต่อวัน ปริมาณอาหารในแต่ละหมวดต่อวัน
หมวดข้าว

แป้ง(ทัพพี)

หมวดผัก

(ทัพพี)

หมวดผลไม้

(ส่วน)

หมวดนม

(แก้ว)

หมวดเนื้อสัตว์

(ช้อนโต๊ะ)

น้ำมัน/น้ำตาล

(ช้อนชา)

1,600 กิโลแคลอรี

สำหรับเด็กอายุ 6-13 ปี

ผู้หญิงวัยทำงานอายุ 25-60 ปี

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

8 4

6

(ผู้ใหญ่)

3

4 (ผู้ใหญ่)

2

1 (ผู้ใหญ่)

6 ใช้แต่น้อย

เท่าที่จำเป็น

หรือน้ำมัน

5 ช้อนชา

2,000 กิโลแคลอรี

สำหรับวัยรุ่นหญิง-ชาย

อายุ 14-25 ปี

วัยทำงานอายุ 25-60 ปี

10 5 4 1 9 ใช้แต่น้อย

เท่าที่จำเป็น

หรือน้ำมัน

7 ช้อนชา

2,400 กิโลแคลอรี

สำหรับหญิง-ชาย ที่มีพลังงานมาก

เช่น ผู้ใช้แรงงานหนัก

เกษตรกร นักกีฬา

12 6 5 1 12 ใช้แต่น้อย

เท่าที่จำเป็น

หรือน้ำมัน

9 ช้อนชา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *