จะแพ้หรือชนะจะสำเร็จหรือล้มเหลว

จะแพ้หรือชนะจะสำเร็จหรือล้มเหลว

คุณรู้จักตัวเองดีพอหรือยัง?? คุณเป็นใคร? คุณทำอะไรได้บ้าง? คุณมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด?
สิ่งเหล่านี้หลายๆชีวิตไม่ได้ให้ความสนใจหรือมองข้ามไปนั่นเอง วันนี้คุณลองสำรวจและมองดูตัวเองให้ทะลุปรุโปร่งถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณ คุณมีหนึ่งสมองและสองมือเหมือนบุคคลอื่นๆ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะร่ำรวยหรือยากจนระดับใดก็ตาม คนส่วนมากที่เกิดมาบนโลกนี้จะยอมพ่ายแพ้แก่ความร่ำรวย ถ้าพูดง่ายๆก็คือตกเป็นทาสของความยากจนนั่นเอง จงปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมารับใช้คุณ สร้างประโยชน์ความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณเอง ซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถทำได้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันใดๆ เป็นสัจธรรมชาติที่มีอยู่เดิมแล้ว เพราะคุณมีของดีหรือมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวแล้ว แต่ไม่ได้นำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง

พ่ายแพ้หรือชนะ ประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว สิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของคุณอยู่แล้ว เพียงแต่คุณจะเลือกสิ่งใดเท่านั้น ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณเอง ความสำเร็จหรือล้มเหลว ล้วนต้องสร้างขึ้นด้วยฝีมือของคุณทั้งนั้น เฉกเช่นเดียวกันกับการทำธุรกิจร้านกาแฟสดของคุณในวันนี้ คุณจะเลือกเส้นทางใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับใจของคุณเองทั้งสิ้น คนอื่นเป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้น

ถ้าวันนี้คุณเลือกความสำเร็จ คุณต้องปฏิบัติตัวเองอย่างคนสำเร็จ กล่าวคือคิดและทำอย่างมีระบบ คิดก่อนลงมือทำในทุกๆครั้ง บริหารจัดการชีวิตและธุรกิจอย่างเป็นระบบและระเบียบ รับรองความสำเร็จมาเยือนคุณในไม่ช้า

จงคิดและทำอย่างผู้ที่ประสบผลสำเร็จ แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จจริงๆดั่งหวังไว้

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *