คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก (9)

คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก (9)

บทที่ 12 ใช้เป้าหมายช่วยให้คุณโต
ภาพพจน์ของผม 10 ปี นับจากนี้ คือแนวทางการวางแผน 10 ปี

ก. ด้านงาน 10 ปีนับจากนี้
1. รายได้ระดับไหนที่ผมต้องการจะได้รับ ?
2. ความรับผิดชอบระดับไหนที่ผมมองหา ?
3. อำนาจในการสั่งการแค่ไหนที่ผมต้องการ ?
4. ชื่อเสียงระดับไหนที่ผมจะได้รับจากงาน ?
ข. ด้านครอบครัว 10 ปีนับจากนี้
1. มาตรฐานความเป็นอยู่แบบไหนที่ผมต้องการที่จะจัดหาให้ครอบครัว และตัวเอง?
2. บ้านแบบไหนที่ผมต้องการจะอยู่ ?
3. การพักผ่อนในวันหยุดประเภทไหนที่ผมจะทำ?
4. การสนับสนุนทางด้านการเงินอะไรที่ผมต้องการที่จะให้แก่ลูกๆในช่วงก่อนที่เขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ ?
ค. ด้านสังคม 10 ปีนับจากนี้
1. เพื่อนประเภทที่ผมอยากจะมี ?
2. สังคมกลุ่มไหนที่ผมอยากจะร่วม ?
3. ตำแหน่งผู้นำระดับไหนในท้องถิ่นที่ผมอยู่ที่ผมต้องการจะเป็น ?
4. ปณิธานอะไรที่ผมต้องการจะส่งเสริมอย่างจริงจัง ?
แนวทางปรับปรุงใน 30 วัน
ก. เลิกนิสัยต่อไปนี้ ( ข้อแนะนำ )
1. การผัดวันประกันพรุ่ง
2. การใช้ภาษาที่เป็นลบ
3. ดูโทรทัศน์มากกว่า 60 นาทีต่อวัน
4. นินทา
ข. สร้างนิสัยเหล่านี้ ( ข้อแนะนำ )
1. ตรวจสอบรูปร่างหน้าตาอย่างถี่ถ้วนทุกเช้า
2. วางแผนการทำงานในแต่ละวัน
3. สรรเสริญเยินยอคนอื่นในทุกโอกาสที่ทำได้
ค. เพิ่มคุณค่าของตัวเองต่อนายจ้างโดยวิธีต่อไปนี้ ( ข้อแนะนำ )
1. พัฒนาลูกน้องของตนเองให้ทำงานได้ดีขึ้น
2. เรียนรู้บริษัทที่ตนทำงานอยู่ให้มากขึ้น ดูว่าบริษัททำอะไรและลูกค้าที่บริษัทให้บริการเป็นอย่างไร
3. ให้คำแนะนำเฉพาะ 3 ข้อที่จะช่วยบริษัทมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ง. เพิ่มคุณค่าของตัวเองต่อครอบครัวโดยวิธีต่อไปนี้ ( ข้อแนะนำ )
1. แสดงความขอบคุณต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่ภรรยาทำ ซึ่งตนเคยถือเอาว่าเป็นหน้าที่ต้องทำ
2. สัปดาห์ละครั้ง ทำอะไรพิเศษให้กับครอบครัว
3. ให้เวลาวันละชั่วโมงโดยปราศจากการรบกวนต่อ ครอบครัว
จ. ลับสมองตัวเองโดยวิธีการต่อไปนี้ ( ข้อแนะนำ )
1. ลงทุนอ่านวารสารวิชาชีพในวงการของตนเองอาทิตย์ละ 2 ชั่วโมง
2. อ่านหนังสือการพัฒนาตนเอง 1 เล่ม
3. สร้างเพื่อนใหม่ 4 คน
4. ใช้เวลาวันละ 30 นาทีทุกวันในการคิดโดยปราศจากการ รบกวน
สรุป เป้าหมายการสร้างความสำเร็จ นำหลักการสร้างความสำเร็จมาใช้
1. กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการไปทางไหน สร้างภาพพจน์ของตัวคุณเอง 10 ปีนับจากวันนี้
2. เขียนแผน 10 ปีของคุณ ชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญเกินกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไปตามดวง เขียนลงในกระดาษ ในสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในงานของคุณ ครอบครัว และชีวิตในสังคม
3. ยอมจำนนต่อความปรารถนาของคุณ ตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับพลังงาน ตั้งเป้าหมายเพื่อให้สิ่งต่างๆ ได้รับการปฏิบัติจนสำเร็จ ตั้งเป้าหมายและพบความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการใช้ชีวิต
4. ปล่อยให้เป้าหมายหลักของคุณเป็นตัวชี้นำชีวิตโดยอัตโนมัติของคุณ เมื่อคุณปล่อยให้เป้าหมายครอบจิตใจของคุณ คุณจะพบว่าคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นเสมอ
5. ทำงานสู่เป้าหมายทีละขั้น ถือว่าแต่ละก้าวที่คุณทำเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่เป้าหมาย ไม่ว่าก้าวนั้นจะดูเหมือนก้าวเล็กแค่ไหนก็ตาม
6. สร้างเป้าหมาย 30 วัน ความพยายามในแต่ละวันในที่สุดจะให้ผลที่ต้องการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
7. เดินอ้อมในการก้าวย่างของคุณ ทางอ้อมมีความหมายเป็นเพียงอีกทางหนึ่ง มันไม่ควรจะหมายถึง การยอมจำนน ในเป้าหมายของคุณ
8. ลงทุนในตัวเอง ซื้อสิ่งที่สร้างพลังทางจิตใจและประสิทธิภาพลงทุนในการศึกษา ลงทุนในสิ่งที่สร้างความคิด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *