คิดและทำอย่างผู้ชนะ

คิดและทำอย่างผู้ชนะ

ถ้าคุณคิดและทำแบบผู้มีชัยชนะ คุณก็จะชนะ จงคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ นำเอาความคิดดีๆไปต่อยอดให้ออกมาเป็นรูปธรรม ที่เขาเรียกกันว่า คิดเป็นเงินเป็นทองหรือ คิดดีๆมีเงิน คุณเกิดมาเพื่อประสบผลสำเร็จ ดังนั้น จงคิดและทำอย่างผู้ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะทำการใดๆหรือประกอบกิจการอะไร จงทำมันให้จริง และทำให้ถึง ทำให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด อย่าลืมว่า ทุกๆคนมีสิ่งดีๆในตัวเอง แต่ส่วนมากจะมองไม่เห็นหรือลืมดึงมันออกมาใช้ ที่ว่าสิ่งดีๆในตัวเองก็คือความคิดดีๆการกระทำดีๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณไม่ต้องใช้เงินหรือลงทุนซื้อหาจากที่ไหน แต่มันมีอยู่ในตัวของคุณแล้ว จงดึงมันออกมาใช้สร้างประโยชน์ให้กับคุณเองและครอบครัว

คุณรู้หรือไม่ว่า รวยหรือจน ล้วนมาจากหลักคิดทั้งสิ้น ดังนั้นคำที่ว่า ” คิดแล้วรวย หรือ Think and growrich ” จึงเป็นเรื่องจริง ความร่ำรวยเป็นนามธรรม เริ่มต้นจากความคิด เมื่อแปรเปลี่ยนความคิดให้เป็นเงินทอง ที่สามารถสัมผัสได้ คำว่าร่ำรวยเงินทองก็จะกลายไปเป็นรูปธรรม ที่สามารถสัมผัสได้จริง เช่นเดียวกันกับกรณีคุณทำธุรกิจร้านกาแฟสด ซึ่งก็เริ่มต้นจากแนวคิดที่คุณอยากจะทำ ไม่ว่าอยากจะทำเป็นธุรกิจรายได้หลักหรือเป็นรายได้เสริม ล้วนต้องเริ่มจากแนวคิดทั้งสิ้นจริงไหม? ความคิดมันจะพัฒนาการไปทีละขั้นตอน จากเริ่มเป็นรูปร่างร้านกาแฟให้เห็น จนเติบโตไปเป็นร้านกาแฟที่เนืองแน่นไปด้วยลูกค้า เพราะคุณคิดว่า ถ้าจะให้ลูกค้าภักดีต่อธุรกิจของคุณ ติดตามและชอบที่จะใช้บริการร้านกาแฟของคุณ คุณได้ทำตามแนวทาง คิดแล้วรวย และได้ลงมือทำตามแนวคิดที่วางแผนไว้แล้ว คุณได้ใช้หลักในการบริหารจัดการชั้นยอดจนครบทุกข้อแล้ว เพียงแค่คิดในขั้นแรก คุณก็รวยแล้ว ถ้าคุณลงมือทำตามความคิดที่ตั้งไว้ เท่ากับคุณกำลังแปรแนวคิดนั้นกลายไปเป็นความจริงนั่นเอง ใส่ความมุ่งมั่น ความพยายาม ความทรหดอดทน สู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางหน้า จะทำให้คุณเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญชำนาญสูงในเรื่องที่คุณทำอยู่ อย่าหยุดอยู่แค่คำว่า ” ไม่ ” เช่น ทำไม่ได้ ทำไม่เป็น ไม่มีเงินทุน ไม่มีความรู้ ไม่มีทำเล ฯลฯ เป็นต้น

จงบริหารสิ่งที่คุณคิดและลงมือกระทำอย่างมุ่งมั่น โดยใช้หลักการบริหารจัดการอย่างมีระบบ โดยใช้หลักการบริหารจัดการใช้ยอด ซึ่งเป็นหลักปรัชญญาของในหลวง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกๆการกระทำ ทุกๆธุรกิจ

สุดยอดหลักปรัชญญาในการบริหารและจัดการธุรกิจที่เหนือกาลเวลาของในหลวง

1. เข้าใจ

2. เข้าถึง

3. พัฒนา

หลักปรัชญญาทั้ง 3 ข้อนี้จะครอบคลุมทุกส่วนในการบริหารและจัดการใดๆก็แล้วแต่ ขอให้ทำแต่ละข้อให้มากที่สุดจนไม่มีช่องว่าง จะเห็นว่า รู้เขา รู้เรา ก็อยู่ภายใต้ในหลักปรัชญญานี้ ไม่ว่าจะเอาหลักการบริหารและจัดการระดับใดๆมาเทียบหรือแม้กระทั่งจากฮาร์วาร์ดหรือปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารระดับโลก ล้วนอยู่ภายใต้หลักปรัชญญาทั้ง 3 ข้อนี้ทั้งหมด ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ทุกคนนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง รวมถึงแนวทางในการดำเนินชีวิต ก็สามารถนำปรัชญญานี้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที อย่าเพียงแค่อ่านผ่านไปเท่านั้น ความรู้หรือปรัชญญาแต่ละอย่างจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมีการนำไปใช้จริงในการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจเท่านั้น ใครที่นำไปใช้มากที่สุดก็จะเกิดประโยชน์กับผู้นั้นมากที่สุด

ความรู้ในเรื่องต่างๆมีไว้ เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ผู้ที่นำความรู้สู่การกระทำอย่างชาญฉลาด จะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง เมื่อคุณรู้วิธีการจะทำธุรกิจร้านกาแฟแล้ว ขั้นต่อไปคือต้องนำความรู้เหล่านี้สู่ภาคปฏิบัติจริง จงอย่าใช้แล้ว แพลนแล้วนิ่งสนิท จงเป็น Planning And Doing Now เมื่อนำความรู้ในแต่ละตอนไปใช้แล้ว จะทำให้คุณเกิดทักษะ ยิ่งใช้ซ้ำๆบ่อยๆก็ยิ่งเกิดทักษะสูง จนถึงขั้นเชี่ยวชาญได้ อย่าลืมว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความชำนาญสูง เกิดจากการฝึกฝนความรู้สู่การกระทำเป็นหลัก ทำบ่อยๆทำซ้ำๆจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญไปโดยปริยาย คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน
ความรู้เปรียบดั่งอาวุธ ที่สามารถให้ทั้งคุณและโทษได้ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ชีวิตก็ดีขึ้น แต่ถ้านำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด ก็อาจส่งผลเสียต่อตัวเองและสังคมได้ ความรู้ถ้าอยู่นิ่งๆ ก็เหมือนอาวุธที่มีอานุภาพสูง แต่ไม่ได้ใช้งานอะไร รอวันผุพังไปในที่สุด จึงเป็นที่มาของวลี ร้อย(ความ)รู้หรือจะสู้ลงมือกระทำจริง ทำจริงและทำถึง บริหารจัดการเป็นและบริหารจัดการถึง ชัยชนะรอคุณอยู่แล้ว จงคิดไว้เสมอว่า มีความรู้เต็มตัวจะไปกลัวอะไร ความล้มเหลวไม่ต้องไปกลัวมัน เพราะมันก็คือภาวะการณ์ชั่วคราวที่มนุษย์สมมติขึ้นเท่านั้น จงเรียนรู้ความสำเร็จจากความล้มเหลว เพราะจะทำให้คุณเรียนรู้อะไรมากมายในความล้มเหลวนั้น ดังนั้นเมื่อคุณได้รู้อย่างนี้แล้ว จงรีบนำความรู้ที่คุณมีและสะสมมา นำไปสู่ภาคปฏิบัติทันที เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และนำไปสู่นักบริหารนักจัดการแบบมืออาชีพในอนาคต ทุกๆคนมีดีอยู่ในตัวของเราเอง รวมถึงคุณด้วย เพียงแต่ใครจะนำความดีสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในตัวเราออกมาใช้มากน้อยกว่ากันเท่านั้น สิ่งดีๆเหล่านั้น จะรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ดีๆ ความรู้ดีๆ ความทรหดอดทนที่ดี ขอให้คิดเพียงว่า เกิดมาทั้งทีต้องเอาดี( สักอย่าง )ให้ได้

การทำร้านกาแฟสามารถใช้หรือยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารที่ดีที่สุด ดีกว่าหลัก รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง โดยใช้หลักการบริหารจัดการดังต่อไปนี้

1. เข้าใจ

2. เข้าถึง

3. พัฒนา

นี่คือสุดยอดหลักการบริหารจัดการชั้นยอด ซึ่งเป็นพระราชดำรัสของในหลวง แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้ทุกๆธุรกิจ ไม่เว้นแม้กระทั่งร้านกาแฟสด เหนือกว่า หลัก รู้เขา รู้เรา เพราะปรัชญานี้จะครอบคลุมทั้งหมด เพียงใครจะนำไปปฏิบัติได้ดีและปฏิบัติได้ทั้งหมดทุกข้อ ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับผู้นั้นมากกว่า เป็นหลักปรัชญาการบริหารจัดการธรรมดา แต่แฝงไว้ด้วยความทันสมัยและไม่ธรรมดา

คุณทำ 3 ข้อนี้ให้ดีที่สุด และให้ครอบคลุมมากที่สุด แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอน

ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใด ล้วนใช้ศาสตร์แห่งความรู้ กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะกับการบริหารและจัดการธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจขาลงหรือในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ยิ่งต้องหาหลักในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า
หลักในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดหรือศาสตร์ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้ มักจะได้ยินบ่อยๆ เพราะเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับคนไทยบริหารและจัดการกับปัญหาต่างๆ ปรัชญานี้สามารถนำไปใช้ได้กับการกระทำในทุกๆเรื่อง และได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ว่าประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน เป็นศาสตร์ที่ทันสมัยเสมอ ใช้ได้ในทุกๆโอกาส และใช้ได้กับทุกๆธุรกิจทุกขนาด

ศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ให้ยึดหลักและปฏิบัติตามหลักทั้ง 3 ข้อนี้ และบวกด้วยปรัชญาอีก 2 ข้อ คือ 1 ) ทำให้ถึง 2 ) ทำให้จริง

ศาสตร์ดังกล่าวนี้ทันสมัยอยู่เสมอ ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำไปปฏิบัติ จะมีผลทำให้ท่านประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี จะขาขึ้นหรือขาลง หรือวิกฤติเพียงใดก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาส

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *