คำว่า พอเพียงและเพียงพอ ก็สามารถทำให้คนรวยได้เช่นกัน

คำว่า พอเพียงและเพียงพอ ก็สามารถทำให้คนรวยได้เช่นกัน

อยากจะขอย้ำกับผู้ที่คิดจะลงทุนเปิดร้านกาแฟสดว่า การลงทุนนั้นไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรือว่าหรูหราอะไร ทำแบบพอเพียงและเพียงพอสำหรับฐานะของเรา ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน การลงทุนที่เกินตัว อาจทำให้ผิดพลาดได้ง่าย เมื่อเกิดการผิดพลาดขึ้นแล้ว จะกระทบกับวิถีชีวิตของเรากับครอบครัวไม่มากก็น้อย ดังนั้นหลักการลงทุนแบบพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกคน และเข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือไม่ลงทุนเกินตัว ดำเนินธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าวตามกาลเวลา ซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย

เมื่อคุณใช้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการทำธุรกิจร้านกาแฟสด และนำปรัชญาการบริหารจัดการชั้นยอดมาเป็นเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจ
ศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ให้ยึดหลักและปฏิบัติตามหลักทั้ง 3 ข้อนี้ และบวกด้วยปรัชญาอีก 2 ข้อ คือ 1 ) ทำให้ถึง 2 ) ทำให้จริง

ศาสตร์ดังกล่าวนี้ทันสมัยอยู่เสมอ ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำไปปฏิบัติ จะมีผลทำให้ท่านประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี จะขาขึ้นหรือขาลง หรือวิกฤติเพียงใดก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาส

ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการน้อมนำพระบรมราโชวาทไปใช้ให้เกิดผลกับตัวท่านเองและครอบครัว

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *