ความรู้เท่ากับเข็มทิศนำไปสู่เป้าหมาย

ความรู้เท่ากับเข็มทิศนำไปสู่เป้าหมาย

ความรู้เปรียบเสมือนดั่งอาวุธในการสู้รบ ในสนามรบภาคธุรกิจก็ต้องใช้อาวุธเช่นกัน ความรู้ต้องคู่ธูรกิจ เพื่อเป็นเข็มทิศนำพาธุรกิจมุ่งสู่ความสำเร็จ คงไม่มีใครวางแผนเพื่อล้มเหลว ในการวางแผนธุรกิจก็ต้องใช้วิชาความรู้เป็นองค์ประกอบ เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละช่วงเวลา ต้องบอกก่อนว่าความรู้ก็คือความรู้ มันวางอยู่ที่ใดก็อยู่ที่นั่น มันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการนำไปใช้จริงสู่ภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ความรู้ต่างๆจึงจะเกิดประโยชน์จริงๆ
ถ้าจะว่าไปแล้วความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ จะเป็นสิ่งเดียวกันกับความรู้ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ในการนำความรู้ต่างๆไปใช้ในเชิงธุรกิจมี 2 ลักษณะ คือ 1. ศึกษาความรู้ต่างๆจนแตกฉนานเข้าใจทุกแง่ทุกมุม แล้วจึงนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง หรือ 2. ศึกษาความรู้ต่างๆไปทำธุรกิจไปด้วย ซึ่งก็สามารถทำได้ การทำธุรกิจทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยง ส่วนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็แล้วแต่ธุรกิจแต่ละชนิด ความรู้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยลดภาวะความเสี่ยงลงได้ เพราะถือว่าเราทำธุรกิจตามเข็มทิศ( แผน ) ที่เราได้ตั้งไว้ การเดินไปสู่เป้าหมายจะทำได้ง่ายกว่าไม่มีแผนเดินทางใดๆ
ความรู้และเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆได้กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ สามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติทันที การกระทำทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลอยู่บ่อยๆ เพราะจะทำให้รู้ว่าเราอยู่ในจุดใดแล้ว ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมส่วนใด เด่นด้อยตรงจุดใด กรณีมีจุดด้อยเกิดขึ้นก็รีบแก้ไขปัญหาปิดจุดด้อนนั้นซะ ถ้ามีจุดเด่นก็จงเสริมจุดเด่นนั้นให้มากขึ้น คอนเซ็ปหลักจริงๆของร้านกาแฟก็คือ การขายสินค้า(คือกาแฟและเมนูประกอบอื่นๆ) บวกขายบริการ ส่วนอื่นๆเป็นเพียงส่วนประกอบ ดังนั้น ถ้าคิดโจทย์ต่อไป จึงต้องเจาะจงลงมาที่ตัวสินค้าคือกาแฟและเมนูประกอบทุกตัว คุณต้องทำการเช็คและบริหารจัดการเมนูทั้งหมดนี้ว่าเป็นอย่างไร? โดยเฉพาะรสชาดของแต่ละเมนูมีความอร่อยมากน้อยเพียงใด? วิสัยของมนุษย์ก็คือชอบรับประทานของอร่อยเป็นลำดับแรก ส่วนราคาและอื่นๆเป็นเรื่องรองลงไป การที่จะทำให้แต่ละเมนูอร่อยได้นั้น มันจะมีจุดของมัน ซึ่งจุดอร่อยเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับหลายๆปัจจัย เช่น คุณภาพของวัตถุดิบ ได้คุณภาพมากน้อยแค่ไหน? ไปเอากาแฟเก่าหรือกาแฟในท้องตลาดมาชงให้ลูกค้าก็จบเรื่องกัน ขั้นตอนการชง การใช้วัตถุดิบร่วมแต่ละชนิดได้มาตรฐานหรือไม่? ฯลฯ ปัจจัยจำนวนมากเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับรสชาดและความสำเร็จของการทำธุรกิจร้านกาแฟทั้งสิ้น การวางระบบต่างๆต้องได้มาตรฐาน ชงกาแฟกี่ครั้งก็ได้รสชาดและมาตรฐานเดิมทุกๆครั้ง ไม่ใช่ประเภทชง 10 ครั้งรสชาดไม่เหมือนกันสักครั้ง ผิดเพี้ยนทุกครั้ง ซึ่งมีให้เห็นทั่วไป ส่วนการบริการลูกค้าจะมีความสำคัญรองลงมา พูดง่ายๆก็คือจงทำในทุกๆจุดให้ดีที่สุด มีจุดบกพร่องน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยยิ่งเป็นการดีมากๆ ซึ่งเป็นวิสัยที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากการกระทำหรือฝีมือของคุณ มันจะเป็นตัววัดหรือตัวบอกว่า คุณมีฝีมือในการบริหารจัดการดีแค่ไหน? วันเวลาทักษะที่เกิดจากการกระทำทุกวันจะทำให้คุณเก่งขึ้นเรื่อยๆ อย่าไปนั่งรอความโชคดีหรือรอราชรถมาเกย ไม่มีทางแน่นอน จงทำด้วยหนึ่งสมองกับสองมือของคุณนั่นแหละ ภูมิใจกว่า มีศักดิ์ศรีกว่า

เมื่อรู้อย่างนี้ทุกอย่างแล้ว ก็ลงมือได้ทันที ( Do it now ) อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเสียประโยชน์ จงทำแต่ละอย่างด้วยความมุ่งมั่น พยายามสูง จงเติมพลังใจให้เต็มเปี่ยม โอกาสรอคุณเก็บเกี่ยวอยู่ตลอดเวลา จงแข่งกับจิตใจของตัวเอง เพราะคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือจิตใจของเรานั่นเอง ถ้าจิตใจยอมพ่ายแพ้ ชีวิตคุณก็จะแพ้ไปด้วย ชัยชนะจุดแรกคือการเอาชนะจิตใจของเรา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากกว่า การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั่วๆไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *