ความก้าวหน้าในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

ความก้าวหน้าในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

::: ข้อมูลจาก VOA News ภาคภาษาไทย :::

นักวิจัยโรคมะเร็งรายงานความก้าวหน้าสำคัญ ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผังเชื้อพันธุ์ของโรคมะเร็งร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจนำไปสู่วิธีการวินิจฉัยและบำบัดรักษาที่ดีขึ้น

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Washington เมือง St. Louis รัฐ Missouri สามารถถอดรหัส DNA จากตัวอย่างเซลล์เนื้อเยื่อของผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในไขกระดูก – myeloid leukemia – ชนิดร้ายแรงได้ครบชุด และสามารถติดตามร่องรอยโรคที่เธอเป็นไปจนถึงต้นตอทางพันธุกรรมของโรคนี้

ในระยะหลายปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะไม่ทราบว่าเซลล์เนื้อร้ายก่อตัวขึ้นมาอย่างไร

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Washington ศึกษาเปรียบเทียบเซลล์เม็ดโลหิตที่เป็นมะเร็งกับเซลล์เนื้อเยื่อผิวหนังที่ไม่ได้เป็นมะเร็งของหญิงผู้นั้น นายแพทย์ Richard Wilson กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยสามารถศึกษา gene หรือเชื้อพันธ์จากผู้ป่วยได้ครบชุด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า เกิดความผิดปกติขึ้นมาอย่างไร

นักวิจัยตรวจพบความผิดแผกแปรเปลี่ยนใน gene ในเซลล์ที่เป็นมะเร็ง ซึ่งมีตัวหนึ่งสกัดกั้นตัวยาในการทำเคมีบำบัด และอีกสี่ตัวดูเหมือนจะทำให้กลไกในการป้องกันตัวของเซลล์ไม่ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งนั้นไม่ทำงาน ทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้

ขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามศึกษาการกลายพันธุ์หรือการแปรเปลี่ยนผิดปกติไปใน gene ที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ ด้วย และหวังกันว่าผลการศึกษาวิจัยนี้จะนำไปสู่การการปรับเปลี่ยนวิธีการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ในเวลาต่อไป ซึ่งการตรวจเลือดแบบง่ายๆ จะทำให้แพทย์ทราบถึงโครงสร้างของ gene ของผู้ป่วยแต่ละคน และจะช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค และในการตัดสินใจว่าผู้ป่วยคนไหนควรได้รับการบำบัดรักษาอย่างไร คนไหนที่โรคมะเร็งอาจจะกลับมาอีก

นักวิจัยกล่าวว่า การเรียนรู้โครงสร้างทางพันธุกรรมของผู้ป่วยเฉพาะรายจะช่วยให้สามาราถพัฒนายาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเฉพาะอย่างได้ และจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคร้้ายนี้ได้มากขึ้น.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *