ครูบาชัยวงศาพัฒนา

“ครูบาชัยวงศาพัฒนา”

ท่านเป็นที่เคารพรักอย่างยิ่งของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มิใช่เฉพาะชาวกะเหรี่ยงเท่านั้น ใครก็ตามที่ได้พบ ได้ฟังคำสั่งสอนของท่าน และได้ทราบประวัติของหลวงพ่อ ต่างจะยิ่งบูชาหลวงพ่อมากยิ่งขึ้น ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และมีเมตตาสูงยิ่งนัก ท่านเป็นพระนักพัฒนา นำชาวเขาชาวกะเหรี่ยงสู่การดำรงชีพที่ดีขึ้น

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *